İletişim Bilgileri

Editör

Ayşen Gargılı Keleş
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
agargili@outlook.com

Editör Yardımcısı

İlkşan Demirbüken
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ilksan_d@hotmail.com

Teknik İletişim

Eren Timurtaş
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakütesi
fzteren@gmail.com