Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 177 - 194, 31.03.2021

Öz

Bu çalışmada, spor ve turizm faaliyetlerinin bir birleşimi olarak ortaya çıkan “spor turizmi” kavramı ele alınarak destinasyonlardaki spor turizmi potansiyelinin Artvin ili özelinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın evreni, destinasyonda spor ve turizm alanlarında yetkili ve bilgili kişilerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda destinasyonla ilgili spor turizmi değerleri taranmış, sonrasında ise konu ile ilgili Artvin ilinde spor ve turizm alanında hizmet veren yerel yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, işletme yöneticisi, kulüp yetkilileri ve akademisyenlerin görüşleri değerlendirilmiştir. Örnekleme yönteminin maksimum çeşitlilik stratejisi ile belirlendiği çalışma kapsamında uygulanan mülakat tekniğinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler betimleyici analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde Artvin ilinde önemli derecede spor turizmi değerlerinin olduğu tespit edilmiştir. Destinasyonun sahip olduğu doğa, akarsu, vadi, yayla gibi alanlar ile Artvin ve ilçelerinde yaz ve kış aylarında gerçekleşen festival ve etkinlikler spor turizmine hizmet veren organizasyonlara ev sahipliği yapmakta, spor turistlerine alternatif seçenekler sunmaktadır. Destinasyonda hizmet veren ve faaliyet gösteren tüm paydaşlar kurumsal veya bireysel olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonların içerisinde düzenleyici ve katılımcı olarak rol ve görev alma gayreti içerisindedir. Destinasyonla ilgili spor turizmi konusunda yapılması gereken tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha çok ulusal ve uluslararası alanlarda olması konusunda ortak fikir yürüten katılımcıların özellikle üzerinde durduğu diğer konular ise, işletme yöneticilerinin ve personelin yabancı dil eksikliği ile nitelikli istihdam gerekliliğidir.

Kaynakça

  • Ahvenainen, J. (2013). Sport Tourism and Destination Marketing. Case: Innsbruck and Lahti (Unpublished Degree Programme Thesis). Kerava: Laurea University.
  • Akın, A. (2015). Spor Turizminin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies (JOTAGS), 3 (2): 20-30.
  • Akyol, C. (2020). Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Artvin Destinasyonu Örneği (Basılmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
  • Akyol, C. (2015). Artvin İlinin Mevcut Turizm Potansiyeli ve Niş Pazarlamanın Uygulanabilirliği, Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1 (2): 144-172.
  • Alaeddinoğlu, F. ve Komşu, M. K. (2017). TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2): 428-448.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Ceyhun AKYOL
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5542-7309
Türkiye


Süleyman AKKAŞOĞLU Bu kişi benim
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { johut920796, journal = {Journal of Humanities and Tourism Research}, issn = {2717-7092}, address = {nturker@karabuk.edu.tr}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, number = {1}, pages = {177 - 194}, title = {Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi}, key = {cite}, author = {Akyol, Ceyhun and Akkaşoğlu, Süleyman} }
APA Akyol, C. & Akkaşoğlu, S. (2021). Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi . Journal of Humanities and Tourism Research , 11 (1) , 177-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johut/issue/61664/920796
MLA Akyol, C. , Akkaşoğlu, S. "Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi" . Journal of Humanities and Tourism Research 11 (2021 ): 177-194 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/johut/issue/61664/920796>
Chicago Akyol, C. , Akkaşoğlu, S. "Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi". Journal of Humanities and Tourism Research 11 (2021 ): 177-194
RIS TY - JOUR T1 - Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi AU - Ceyhun Akyol , Süleyman Akkaşoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Humanities and Tourism Research JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 194 VL - 11 IS - 1 SN - 2717-7092- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Humanities and Tourism Research Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi %A Ceyhun Akyol , Süleyman Akkaşoğlu %T Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi %D 2021 %J Journal of Humanities and Tourism Research %P 2717-7092- %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Akyol, Ceyhun , Akkaşoğlu, Süleyman . "Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi". Journal of Humanities and Tourism Research 11 / 1 (Mart 2021): 177-194 .
AMA Akyol C. , Akkaşoğlu S. Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi. JoHUT. 2021; 11(1): 177-194.
Vancouver Akyol C. , Akkaşoğlu S. Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi. Journal of Humanities and Tourism Research. 2021; 11(1): 177-194.
IEEE C. Akyol ve S. Akkaşoğlu , "Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi", Journal of Humanities and Tourism Research, c. 11, sayı. 1, ss. 177-194, Mar. 2021