ISSN: 2717-7092
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Karabük Üniversitesi

2021 - Cilt: 11 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Kodlama-Kodaçımlama Bağlamında “Yasak Elma” Dizisinin Alımlama Analizi

Araştırma Makalesi

3. Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: TR33 Bölgesinde Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

5. Türkiye’nin Dünya Fuarı Deneyimi: Expo 2016 Antalya Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

6. Parkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği

Araştırma Makalesi

8. Türk Mutfak Kültürü Evreleri ve Mutfak Sentezinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

9. Resimli Cerrahiyye-i İlhaniyye Nüshalarının Osmanlı Resim Sanatı Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi

10. Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

12. A Comparative Analysis Between the Numbers of Tourist Guides and the Tourists Visiting Turkey