e-ISSN: 2791-7134
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

open-access-logo-png-transparent.pngakademik_logo.png  crossref-logo-landscape-200.svg

2021'de yayın hayatına başlayan ve altı ayda bir yayınlanan JOINMET dergisi, deniz ve okyanus mühendisliğinin geniş ve disiplinler arası yönlerini kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergi, tasarım süreci ile operasyon arasındaki boşluğu kapatmak için inşaat, mekanik, elektrik, malzeme, petrol, kıyı ve oşinografi mühendisliği, uygulamalı oşinografi ve meteoroloji ve uygulamalı matematik disiplinlerini kapsamaktadır.

JOINMET, denizcilik işletmeciliği, deniz ulaştırma mühendisliği, deniz mühendisliği, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, lojistik mühendisliği, denizcilik eğitimi, deniz hukuku, deniz turizmi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve yayın politikası ile ilgili daha önce yayınlanmamış tüm ilgili ulaştırma ve denizcilik alanlarıyla ilgili birçok konuda bilimsel ve teknolojik katkıları kabul eder.