e-ISSN: 2757-6787
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       
open-access-logo-png-transparent.pngakademik_logo.png Crossref

Uluslararası hakemli bir dergi olan Journal of Smart Systems Research(JOINSSR), zeki sistemler alanındaki çok disiplinli teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Dergimiz; yapay zeka uygulamaları, sensör teknolojileri, biomedikal uygulamalar, akıllı malzemeler, robotik, doğadan ilham alan zeki sistem uygulamaları, insan-makine etkileşimi alanlarındaki (fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan) çalışmaları kabul etmektedir. 2020 yılında kurulan dergimiz haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. JOINSSR dergisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir. Türkçe veya İngilizce olarak yayın kabul etmektedir.

Gönderilen tüm makalelerde, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sebeple ilk gönderim aşamasında “makale içerisinde veya dosya adında yazarları çağrıştıracak hiçbir şey yazılmamalıdır”. Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 2 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

DOI Ön Eki: 10.58769

* Makale Dosyası
* Benzerlik Raporu