Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 4, 01.06.2017

Öz

Bu kitapta, (modern) pazarlama anlayışının egemen olmaya başladığı 1950’li yıllardan günümüze kadar olan süreçte ortaya çıkan ve turizmde uygulama imkanı bulan yaklaşımlardan bir seçki sunulmaktadır. Kitabın kendi içinde farklı ve çoğulcu bir bakış açısıyla hazırlandığını söylemek mümkündür. Çünkü kitap, büyük oranda tek bir akademik kurumdan genç akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Öte yandan, yazarların neredeyse tamamının lisansüstü turizm öğrencileri olmaları da kitabın değerini arttırmaktadır. Okuyucu dostu olmasına özen göstermeye çalıştığımız kitabın bölüm içeriklerinin hazırlanmasında teorik ya da kavramsal bilginin yanı sıra örnek olaylara ve sektörden uygulamalara ağırlık verilmiştir. Böylece bir taraftan bölüm içerikleri zenginleştirilmiş diğer taraftan teori ile pratik uyumu sağlanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

  • Yilmaz, İ. (2016). Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler. Detay yayıncılık, Ankara.
  • Karakuş Y, Çamlıca K. (2016). Destinasyon Karşıtlığı. In İ. Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler (pp. 187–198). Ankara: Datay.
  • Çamlıca K., Karakuş Y. (2016). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim. In İ. Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler (pp. 199–1212). Ankara: Datay.
  • Yılmaz İ. (2016). Yeşil (Çevreye Duyarlı) Pazarlama. In İ. Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler (pp. 1–58). Ankara: Datay.
Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 4, 01.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Yilmaz, İ. (2016). Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler. Detay yayıncılık, Ankara.
  • Karakuş Y, Çamlıca K. (2016). Destinasyon Karşıtlığı. In İ. Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler (pp. 187–198). Ankara: Datay.
  • Çamlıca K., Karakuş Y. (2016). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim. In İ. Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler (pp. 199–1212). Ankara: Datay.
  • Yılmaz İ. (2016). Yeşil (Çevreye Duyarlı) Pazarlama. In İ. Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler (pp. 1–58). Ankara: Datay.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

İbrahim Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Kabul Tarihi 25 Mayıs 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, İ. (2017). Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 1-4.