Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Bibliography Experiment on the Empire of Trebizond

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 17, 30.06.2017
https://doi.org/10.24013/jomelips.287881

Öz

As a result of the Fourth Crusade in 1204, Istanbul was invaded by the Latins. Prior to this invasion, however, the elders of the Byzantine Emperor Andronikos Komnenos (1183-1185), descendants of Manuel, the elder sisters of Alexios and David, escaped from the capital Istanbul with the help of the Georgian Queen Tamara, and in September 1204 the Eastern Black Sea Region 'Trabzon in the name of the Greek Empire succeeded to establish a new state. This empire, which had been established, continued its existence for 257 years, and in 1261 it continued to exist until the Ottoman Sultan Mehmed the Conqueror conquered Trabzon.

In this work; It is aimed to reveal a bibliography about the Greek state of Trabzon and to assist in the researcher bibliography in the future research on this subject. In this context, studies, books, articles, theses and reports about the subject in the period between 1923 and 2015 were included in this study. The National Library, YÖK National Thesis Center, Bibliography of Turkish Bibliography, Trabzon Governorship, Trabzon Metropolitan Municipality, Trabzon Provincial People Library, Trabzon Provincial Culture and Tourism Directorate and Karadeniz Technical University Library, and the resources that can be reached in the end were searched collectively here.

Kaynakça

 • Acaroğlu, Türker, "Bibliyografya Nedir?", TKD Bülteni, Cilt: 10 Sayı: 3-4, 1961, s. 135-140.
 • Ergan, Mehmed Salih, Türkiye Müzik Bibliyografyası - Kitaplar, Notalar (1929-. 1993), Konya, 1994.
 • Fallmerayer, J., P., Trabzon İmparatorluğu'nun Tarihi, Çev. Ahmet Cevat Eren, TTK Yayınları, Ankara, 2011.
 • Hananov, A., Panaret'in Trabzon Tarihi, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2004.
 • İbn-i Bîbî, El-Evâmirü'l-'Alâ'iyye Fi'l-Umûri'l-'Alâiyye, Çev., Mürsel Öztürk, Ankara, 1996.
 • Keçiş, Murat, “Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 46 (Ankara 2009), s. 143-162. - 2009
 • Keçiş, Murat, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404), TTK Yayınları, Ankara, 2013.
 • Koca, Salim, Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), Ankara, 1997.
 • Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiü’d-Düvel, II, Nşr. A. Öngül, İzmir, 2001.
 • Seyidoğlu (a), Halil, "Bibliyografya", Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1979. S. 58-60.

Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 17, 30.06.2017
https://doi.org/10.24013/jomelips.287881

Öz

1204 tarihinde Latinler tarafından gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi sonucunda, İstanbul Latinler tarafından istila edilmiştir. Ancak bu istilanın öncesinde dönemin Bizans İmparatoru I. Andronikos Komnenos’un (1183- 1185) oğlu Manuel’den olan torunları Aleksios ve David kardeşler, Gürcü Kraliçesi Tamara’nın da yardımıyla başkent İstanbul’dan kaçmayı başarmışlar ve 1204 Eylül’ünde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon Rum İmparatorluğu adı ile yeni bir devlet kurmayı başarmışlardır. Kurulan bu imparatorluk ise varlığını 257 yıl kadar devam ettirmeyi başarmış ve 1261 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon’u fethetmesine kadar varlığını devam ettirmeyi başarmıştır.

İşte bu çalışmamızda; Trabzon Rum Devleti hakkında bir bibliyografi ortaya koymak ve ileride bu konu hakkında yapılacak araştırmalarda araştırmacılara bibliyografya noktasında yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 1923 – 2015 arası dönemde konu hakkında yapılmış çalışmalar, kitaplar, makaleler, tezler ve bildiriler bu çalışmaya dâhil edilmiş olup, Milli Kütüphane, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Türkiye Makaleler Bibliyografyası adlı web sitesi, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Halk Kütüphanesi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'ne gidilerek ilgili konu hakkında kaynak taraması yapılmış ve nihayetinde ulaşılabilen kaynaklar toplu olarak burada verilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Acaroğlu, Türker, "Bibliyografya Nedir?", TKD Bülteni, Cilt: 10 Sayı: 3-4, 1961, s. 135-140.
 • Ergan, Mehmed Salih, Türkiye Müzik Bibliyografyası - Kitaplar, Notalar (1929-. 1993), Konya, 1994.
 • Fallmerayer, J., P., Trabzon İmparatorluğu'nun Tarihi, Çev. Ahmet Cevat Eren, TTK Yayınları, Ankara, 2011.
 • Hananov, A., Panaret'in Trabzon Tarihi, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2004.
 • İbn-i Bîbî, El-Evâmirü'l-'Alâ'iyye Fi'l-Umûri'l-'Alâiyye, Çev., Mürsel Öztürk, Ankara, 1996.
 • Keçiş, Murat, “Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 46 (Ankara 2009), s. 143-162. - 2009
 • Keçiş, Murat, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404), TTK Yayınları, Ankara, 2013.
 • Koca, Salim, Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), Ankara, 1997.
 • Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiü’d-Düvel, II, Nşr. A. Öngül, İzmir, 2001.
 • Seyidoğlu (a), Halil, "Bibliyografya", Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1979. S. 58-60.

Ayrıntılar

Konular Tarih
Yayınlanma Tarihi 2017 YAZ
Bölüm Bibliyografya
Yazarlar

Tunay KARAKÖK>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jomelips287881, journal = {Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi}, eissn = {2547-9512}, address = {Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 17}, doi = {10.24013/jomelips.287881}, title = {Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi}, key = {cite}, author = {Karakök, Tunay} }
APA Karakök, T. (2017). Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi , 2 (1) , 1-17 . DOI: 10.24013/jomelips.287881
MLA Karakök, T. "Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi" . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 (2017 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jomelips/issue/28105/287881>
Chicago Karakök, T. "Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 (2017 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi AU - TunayKarakök Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24013/jomelips.287881 DO - 10.24013/jomelips.287881 T2 - Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 2 IS - 1 SN - -2547-9512 M3 - doi: 10.24013/jomelips.287881 UR - https://doi.org/10.24013/jomelips.287881 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi %A Tunay Karakök %T Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi %D 2017 %J Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi %P -2547-9512 %V 2 %N 1 %R doi: 10.24013/jomelips.287881 %U 10.24013/jomelips.287881
ISNAD Karakök, Tunay . "Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 / 1 (Haziran 2017): 1-17 . https://doi.org/10.24013/jomelips.287881
AMA Karakök T. Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. JOMELIPS. 2017; 2(1): 1-17.
Vancouver Karakök T. Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 2017; 2(1): 1-17.
IEEE T. Karakök , "Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi", Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-17, Haz. 2017, doi:10.24013/jomelips.287881

 Dergiye gönderilen tüm makaleler, değerlendirme sürecinden önce intihal programıyla kontrol edilmektedir.

 Yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

            
          cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu  


            JOMELIPS Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC- SA 4.0) altında çalışmaktadır.     

             https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

22687

21102

21101

21103