images?q=tbn:ANd9GcRrI_RWgGRe7JRpz3PAnkt2YEFD2l6WEmgHMzuM2w9b&s

f9ab67f.png     

7yziemq.png
COPE.jpg

icmje_1_orig.png

cc.logo.large.png

ncbi.png

ORCID_logo.png

images?q=tbn:ANd9GcQk2AsOdjP67NBkYAqd8FHwCmh0_3dkMrXh3mFtfPKXwIai7h0lIds8QYM9YjKMhZw8iP0&usqp=CAU

logo_world_of_journals_no_margin.png1280px-WorldCat_logo.svg.png                             images?q=tbn:ANd9GcRrI_RWgGRe7JRpz3PAnkt2YEFD2l6WEmgHMzuM2w9b&s


Dergimiz;TR-Dizin ULAKBİM, ICI World of  Journal's, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact Factor, Google Scholar, Researchgate, WroldCat (OCLC), CrossRef (DOI), ROAD, ASOS İndeks, Türk Medline İndeks, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

EBSCO, DOAJ, OAJI, ProQuest dizinlerine müracaat yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

Makaleler "Çift-Kör Hakem Değerlendirmesi”nden geçmektedir.

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS].

Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik: 1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan orijinal araştırma makalesi (1a'da belirtilenler dışındaki indekslerde yer alır) - 10 PUAN].

Note: Our journal is not WOS indexed and therefore is not classified as Q.
You can download Council of Higher Education (CoHG) [Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)] Criteria) decisions about predatory/questionable journals and the author's clarification text and journal charge policy from your browser.  About predatory/questionable journals and journal charge policy

Not: Dergimiz WOS indeksli değildir ve bu nedenle Q  sınıflamasına dahil değildir.
Yağmacı/şüpheli dergilerle ilgili Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları ve yazar açıklama metni ile dergi ücret politikası: Yağmacı/Şaibeli Dergiler ve Dergi Ücret Politikası