e-ISSN: 2717-7505
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: MediHealth Academy Yayıncılık
Kapak Resmi
       

TR DİZİN ULAKBİM

Journal of Medicine and Palliative Care (JOMPAC); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir dergidir. Dergi yılda 4 kez yayımlanmaktadır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık). JOMPAC’ın yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. JOMPAC’ın amacı, sağlık bilimleri ve tıp ile ilgili makaleleri yayımlayarak literatüre katkı sağlamaktır. Dergimiz TR Dizin ULAKBİM ve uluslararası alan indeksleri tarafından indekslenmektedir.

İngilizce dil desteği için:
mha@medihealthacademy.com
medihealthacademy@gmail.com

2022 - Cilt: 3 Sayı: 2

Dergi Künyesi

Haziran 2021

DergiPark Makale Sayısı:     501.802
JOMPAC Makale Sayısı:                46
JOMPAC Kabul Makale Sayısı:     40
JOMPAC Makale Kabul Oranı:   %86

Dergi Adı: Journal of Medicine and Palliative Care
E-ISSN: 2717-7505
NLM Kısa Başlık: J Med Palliat Care
ISO Kısa Başlık: J Med Palliat Care
Diğer Dergi Adı: JOMPAC
Kategori: Sağlık Bilimleri ve tıp
DOI: 10.47582/jompac.
Akran Değerlendirmesi: Çift-kör
Makale Değerlendirme Süresi: 2-4 months
Yayın Formatı: Elektronik 
Yayın Politikası: Açık Erişim; COPE Yönergesi
Yayın Tipi: Periyodik
Yayın Dili: İngilizce, Türkçe


18592f9ab67f.png                   COPE.jpg

icmje_1_orig.png

cc.logo.large.png

ncbi.png

ORCID_logo.png

images?q=tbn:ANd9GcQk2AsOdjP67NBkYAqd8FHwCmh0_3dkMrXh3mFtfPKXwIai7h0lIds8QYM9YjKMhZw8iP0&usqp=CAU

logo_world_of_journals_no_margin.png1280px-WorldCat_logo.svg.png                             


Dergimiz;TR-Dizin ULAKBİM, ICI World of  Journal's, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact Factor, Google Scholar, Researchgate, WroldCat (OCLC), CrossRef (DOI), ROAD, ASOS İndeks, Türk Medline İndeks ve Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

EBSCO, DOAJ, OAJI, ProQuest dizinlerine müracaat yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

Makaleler "Çift-Kör Hakem Değerlendirmesi”nden geçmektedir.

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS].

Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik: 1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan orijinal araştırma makalesi (1a'da belirtilenler dışındaki indekslerde yer alır) - 10 PUAN].


https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=70094&lang=pl