e-ISSN: 2717-7505
Başlangıç: 2020
Yayımcı: MediHealth Academy Yayıncılık
Kapak Resmi
 

The Journal of Medicine and Palliative Care (JOMPAC), tıbbın tüm alanlarıyla ve palyatif bakım ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel ve klinik değeri yüksek konuları yayımlamayı amaçlar ve bu konulardaki makaleleri kabul eder. Dergimizde kaynak gösteriminde 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren AMA 11 stili kullanılacaktır.

Hedef Kitle
TheJournal of Medicine and Palliative Care'in hedef kitlesi; palyatif bakımdaki uzmanlar ile bu alandaki tüm çalışanlar, tıbbın tüm alanları, bu alanlara ilgi duyan diğer tüm sağlık profesyonelleridir.

Hedefler ve Kapsam
The Journal of Medicine and Palliative Care, hakemli ve "çift kör" şekilde makaleleri değerlendiren tarafsız, bağımsız bir bilimsel dergidir. Journal of Medicine and Palliative Careklinik ve cerrahi retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derleme, vaka raporu, editöryal yorumlar/tartışma, editoryal yazılar, bilimsel mektuplar, cerrahi teknikler, ayırıcı tanı, orijinal görüş, teşhis, kitap değerlendirmeleri, sorular/cevaplar ve dergi alanında gündemi belirleyen güncel konularla bilimsel gelişmeyi desteklemeyi ve okuyucular arasında bilgi alışverişinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Dergi Adı
Journal of Medicine and Palliative Care

Yayın Dili
İngilizce

E-ISSN

2717-7505

Dergi Kısaltması
J Med Palliat Care

Yayın Dönemi
İki ayda bir (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) olmak üzere yılda 6 sayı 
Dergi sayısının yayın tarihi, yayın dönemi aylarının ilk haftalarıdır. Ancak derginin sayısının baş editör kararı ile bir hafta erken çıkması da mümkündür.

Yayına Başlama Tarihi
31 Mart 2020

Yayın Türü
Süreli Yayın

Dergi E-posta Adresi
jompac@medihealthacademy.com

Dergi İmtiyaz Sahibi
MediHealth Academy Publishing – Yayıncılık,Tıbbi Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti - SBÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Gülhane Yerleşkesi Emrah Mah. General Tevfik Sağlam Cad. No: 2/67 İç Kapı No: 101/P Keçiören/ANKARA

Dergi Yönetim Yeri ve Adresi

MediHealth Academy Publishing – Yayıncılık,Tıbbi Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti - SBÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Gülhane Yerleşkesi Emrah Mah. General Tevfik Sağlam Cad. No: 2/67 İç Kapı No: 101/P Keçiören/ANKARA

Telefon: +90 532 061 96 80
E-posta: mha@medihealthacademy.com
Web: http://www.medihealthacademy.com

2024 - Cilt: 5 Sayı: 1

Dergi Tag

Ağustos 2022

DergiPark Makale Sayısı: 577.237
JOMPAC Makale Sayısı: 115
JOMPAC Kabul Makale Sayısı: 84
JOMPAC Makale Kabul Oranı: %73

Dergi Adı: Journal of Medicine and Palliative Care
E-ISSN: 2717-7505
NLM Kısa Başlık: J Med Palliat Care
ISO Kısa Başlık: J Med Palliat Care
Diğer Dergi Adı: JOMPAC
Kategori: Sağlık Bilimleri ve tıp
DOI: 10.47582/jompac.
Akran Değerlendirmesi: Çift-kör
Makale Değerlendirme Süresi: 2-4 months
Yayın Formatı: Elektronik
Yayın Politikası: Açık Erişim; COPE Yönergesi

YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİ HAKKINDA YAZAR BİLGİLENDİRME

https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2023/2023-mart-donemi/2023M_SikcaSorulanSorularveCevaplari_24022023.pdf

45. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?
Cevap: Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

• Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
o WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

• Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun yukarıda yer alan 30.12.2021 tarihli kararında özellikleri belirtilen yağmacı/şaibeli dergilerde yayımlanan makaleler yayın tarihine bakılmaksızın özgeçmiş ve eserler listesine eklenir ancak beyannamede kullanılamaz.

C. http://portal.dpu.edu.tr/orhan.elmaci/makale_oku/165/yagmaci-dergi-beall-predatory-listesi-ve-tubitak-turkiye-adresli-uluslararasi-bilimsel-yayinlari-tesvik-ubyt-programi-dergi-listesi

D. https://beallslist.net/

images?q=tbn:ANd9GcRrI_RWgGRe7JRpz3PAnkt2YEFD2l6WEmgHMzuM2w9b&s

f9ab67f.png     

7yziemq.png
COPE.jpg

icmje_1_orig.png

cc.logo.large.png

ncbi.png

ORCID_logo.png

images?q=tbn:ANd9GcQk2AsOdjP67NBkYAqd8FHwCmh0_3dkMrXh3mFtfPKXwIai7h0lIds8QYM9YjKMhZw8iP0&usqp=CAU

logo_world_of_journals_no_margin.png1280px-WorldCat_logo.svg.png                             images?q=tbn:ANd9GcRrI_RWgGRe7JRpz3PAnkt2YEFD2l6WEmgHMzuM2w9b&s


Dergimiz; TR-Dizin ULAKBİM, ICI World of  Journal's, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact Factor, Google Scholar, Researchgate, WorldCat (OCLC), CrossRef (DOI), ROAD, ASOS İndeks, Türk Medline İndeks, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

EBSCO, DOAJ, OAJI, ProQuest dizinlerine müracaat yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

Makaleler "Çift-Kör Hakem Değerlendirmesi”nden geçmektedir.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Eşdeğerliği: Ulakbim TR Dizin'de olan dergilerde yayımlanan makale [10 PUAN] ve 1a, b, c hariç uluslararası indekslerde (1d) olan dergilerde yayımlanan makale [5 PUAN].

Note: Our journal is not WOS indexed and therefore is not classified as Q.

You can download Council of Higher Education (CoHG) [Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)] Criteria) decisions about predatory/questionable journals and the author's clarification text and journal charge policy from your browser.  About predatory/questionable journals and journal charge policy

Not: Dergimiz WOS indeksli değildir ve bu nedenle Q  sınıflamasına dahil değildir.
Yağmacı/şüpheli dergilerle ilgili Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları ve yazar açıklama metni ile dergi ücret politikası: Yağmacı/Şaibeli Dergiler ve Dergi Ücret Politikası