Journal of Medicine and Palliative Care
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2717-7505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı MediHealth Academy Yayıncılık |


Journal of Medicine and Palliative Care (JOMPAC); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir dergidir. Dergi yılda 4 kez yayımlanmaktadır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık). JOMPAC’ın yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. JOMPAC’ın amacı, sağlık bilimleri ve tıp ile ilgili makaleleri yayımlayarak literatüre katkı sağlamaktır. Ulakbim TR Dizin müracaatı yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.

İngilizce dil desteği için: medihealthacademy@outlook.com


Journal of Medicine and Palliative Care

e-ISSN 2717-7505 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı MediHealth Academy Yayıncılık |
Kapak Resmi


Journal of Medicine and Palliative Care (JOMPAC); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir dergidir. Dergi yılda 4 kez yayımlanmaktadır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık). JOMPAC’ın yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. JOMPAC’ın amacı, sağlık bilimleri ve tıp ile ilgili makaleleri yayımlayarak literatüre katkı sağlamaktır. Ulakbim TR Dizin müracaatı yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.

İngilizce dil desteği için: medihealthacademy@outlook.com


Dergi Künyesi

Haziran 2021

DergiPark Makale Sayısı:     501.802
JOMPAC Makale Sayısı:                46
JOMPAC Kabul Makale Sayısı:     40
JOMPAC Makale Kabul Oranı:   %86

Dergi Adı: Journal of Medicine and Palliative Care
E-ISSN: 2717-7505
NLM Kısa Başlık: J Med Palliat Care
ISO Kısa Başlık: J Med Palliat Care
Diğer Dergi Adı: JOMPAC
Kategori: Sağlık Bilimleri
DOI: 10.47582/jompac.
Akran Değerlendirmesi: Çift-kör
Makale Değerlendirme Süresi: 1-3 months
Yayın Formatı: Elektronik 
Yayın Politikası: Açık Erişim; COPE Yönergesi
Yayın Tipi: Periyodik
Yayın Dili: İngilizce, Türkçe