e-ISSN: 2717-7505
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: MediHealth Academy Yayıncılık
Kapak Resmi
       

TR DİZİN ULAKBİM    Yayın Hakkı Devri Formu: https://dergipark.org.tr/tr/journal/3258/file/3786/download 

Dergimiz 2023 yılından itibaren İngilizce olarak yayımlanacaktır.

Journal of Medicine and Palliative Care (JOMPAC); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir dergidir. Dergi yılda 4 kez yayımlanmaktadır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık). JOMPAC’ın yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. JOMPAC’ın amacı, sağlık bilimleri ve tıp ile ilgili makaleleri yayımlayarak literatüre katkı sağlamaktır. 

Uluslararası alan indeksleri ve TR-Dizin ULAKBİM'de indekslenmektedir. İngilizce dil desteği: mha@medihealthacademy.com

YÜKLENMESİ ZORUNLU BELGELER: 1-Ana Makale Dosyası 2-Başlık Sayfası 3-Etik Kurul Onay Formu 4-Telif Hakkı Devir Formu. Bu dosyalar olmadan, gönderiler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

2022 - Cilt: 3 Sayı: 3

Dergi Künyesi

Ağustos 2022

DergiPark Makale Sayısı:            577.237
JOMPAC Makale Sayısı:                      115
JOMPAC Kabul Makale Sayısı:           84
JOMPAC Makale Kabul Oranı:          %73

Dergi Adı: Journal of Medicine and Palliative Care
E-ISSN: 2717-7505
NLM Kısa Başlık: J Med Palliat Care
ISO Kısa Başlık: J Med Palliat Care
Diğer Dergi Adı: JOMPAC
Kategori: Sağlık Bilimleri ve tıp
DOI: 10.47582/jompac.
Akran Değerlendirmesi: Çift-kör
Makale Değerlendirme Süresi: 2-4 months
Yayın Formatı: Elektronik 
Yayın Politikası: Açık Erişim; COPE Yönergesi
Yayın Tipi: Periyodik
Yayın Dili: İngilizce, Türkçe

images?q=tbn:ANd9GcRrI_RWgGRe7JRpz3PAnkt2YEFD2l6WEmgHMzuM2w9b&s

f9ab67f.png     

7yziemq.png
COPE.jpg

icmje_1_orig.png

cc.logo.large.png

ncbi.png

ORCID_logo.png

images?q=tbn:ANd9GcQk2AsOdjP67NBkYAqd8FHwCmh0_3dkMrXh3mFtfPKXwIai7h0lIds8QYM9YjKMhZw8iP0&usqp=CAU

logo_world_of_journals_no_margin.png1280px-WorldCat_logo.svg.png                             images?q=tbn:ANd9GcRrI_RWgGRe7JRpz3PAnkt2YEFD2l6WEmgHMzuM2w9b&s


Dergimiz;TR-Dizin ULAKBİM, ICI World of  Journal's, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact Factor, Google Scholar, Researchgate, WroldCat (OCLC), CrossRef (DOI), ROAD, ASOS İndeks, Türk Medline İndeks, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

EBSCO, DOAJ, OAJI, ProQuest dizinlerine müracaat yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

Makaleler "Çift-Kör Hakem Değerlendirmesi”nden geçmektedir.

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS].

Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik: 1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan orijinal araştırma makalesi (1a'da belirtilenler dışındaki indekslerde yer alır) - 10 PUAN].

Note: Our journal is not WOS indexed and therefore is not classified as Q.
You can download Council of Higher Education (CoHG) [Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)] Criteria) decisions about predatory/questionable journals and the author's clarification text and journal charge policy from your browser.  About predatory/questionable journals and journal charge policy

Not: Dergimiz WOS indeksli değildir ve bu nedenle Q  sınıflamasına dahil değildir.
Yağmacı/şüpheli dergilerle ilgili Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları ve yazar açıklama metni ile dergi ücret politikası: Yağmacı/Şaibeli Dergiler ve Dergi Ücret Politikası