Journal of Research in Economics
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-8307 | e-ISSN 2636-8307 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://ikf.marmara.edu.tr/en/research/jore/


Yayın hayatına 2017 yılında Marmara İktisat Dergisi (Marmara Journal of Economics) adı ile başlayan dergimiz 2018 Ekim sayısından itibaren İktisat Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Economics) adını almıştır.

Journal of Research in Economics

ISSN 2636-8307 | e-ISSN 2636-8307 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://ikf.marmara.edu.tr/en/research/jore/
Kapak Resmi


Yayın hayatına 2017 yılında Marmara İktisat Dergisi (Marmara Journal of Economics) adı ile başlayan dergimiz 2018 Ekim sayısından itibaren İktisat Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Economics) adını almıştır.