Yıl 2014, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 90 - 118 2014-03-21

SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman KARAÇOR [1] , Abdullah ARKAN [2]


Compared to other sectors, marketing in healthcare sector is a new concept put into practice in recent years. Although the first appearance of the concept seen in 1970s; it began to be used in professional manner especially after 1980s. With the increase in number of private hospitals and/or other healthcare institutions together with increased competition, increasing costs, existing idle capacity, improved consumer awareness; marketing concept in healthcare sector, as a specialized field of expertise, gained an increasing importance gradually. In addition; the patients/consumers’ opinions about these activities, has become an important issue with the growing importance of marketing activities. In this research, to what extent the patients/consumers who get healthcare service from private hospitals put an emphasis to the marketing activities and to what extent these activities affect their healthcare institution preference are investigated by using the marketing mix factors

Sağlık sektöründe pazarlama diğer sektörlere göre daha yakın zamanlarda kullanılan bir kavramdır. Kavramın ilk kullanımı 1970'lerden itibaren görülmeye başlanmış, profesyonel anlamda pazarlama ise 1980'lerden sonra uygulanır olmuştur. Özel sağlık kuruluşları sayısındaki artışlar ve rekabet, artan maliyetler, oluşan atıl kapasiteler, tüketicilerin bilinçlenmesi vb. nedenlerle sağlık sektöründe her geçen zaman daha fazla önem kazanan pazarlama faaliyetleri günümüzde sağlık alanında ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. Pazarlama faaliyetlerinin artan önemi ile birlikte hastaların/tüketicilerin bu faaliyetler ile ilgili düşünceleri de önemli bir konu haline gelmiştir. Araştırmamızda özel hastanelerden hizmet alan hastaların/tüketicilerin pazarlama faaliyetlerine ne düzeyde önem verdikleri ve bunun sağlık kuruluşu tercihlerine ne düzeyde yansımalarının olduğu pazarlama karması unsurları üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.

 • Akkılıç M E (2002) Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Elazığ'daki Bazı Yataklı Tedavi Kuruluşlarında Bir Uygulama, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 203-218.
 • Akyol A, Azabağaoğlu M Ö ve Özay A (2004) Şarap Sektörünün Pazarlama Karması Elemanları Açısından İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 15-29. Bakır Y (2006) Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama Faaliyetleri ve Müşteri Memnuniyeti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Bernhardt J M (2006) Improving Health Through Health Marketing, http://www. ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636721/pdf/PCD33A73.pdf, erişim tarihi: 20.02.2013.
 • Ecevit E (2007) Özel Hastanelerde Rekabet ve Kayseri Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Erdem Ş (2007) Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması: Hastaların Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Algılamaları Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Erin F (2006) Hastane Hizmetlerinde Pazarlama Stratejileri ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erkaya E (2007) Özel Hastanelerde Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Güler E (2006) Sağlık Sektöründeki Mal ve Hizmetler İçin Yapılan Reklamların Hukuksal Boyutunun Türkiye'deki Durumu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hayran O (1997) Sağlık Hizmetleri, Osman Hayran ve Haydar Su (Ed), Hastane Yöneticiliği, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
 • Karafakioğlu M (1998) Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul. Karahan K (2000). Hizmet Pazarlaması, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Karahan Ö (2013) Hastane Hizmetlerinin Pazarlanması ve bir Örnek Olay, http://www.merih.net/m1/womekar22.htm, Erişim Tarihi:07.01.2013.
 • Kurtulmuş S (1998) Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, İstanbul. Narinç S, Uydacı A ve Uydacı M (2011) Butik Hastanelerde Pazarlama Stratejileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9 (35), 45-50.
 • Özbaşar Ş B (1997) Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ürün Politikası ve Ürün Hattı Yönetimi: Teori ve Vak’alarla Analiz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgen Ö (2013) Sağlık sektöründe Pazarlama İlkeleri, http://kisi.deu.edu.tr// ozge.ozgen/OZGE%20OZGEN%20SAGLIK%20SEKTORUNDE%20PAZARLAM
 • A%20ILKELERI.pdf, erişim tarihi:10.01.2013.
 • Öztürk H (2007) Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanmasında Markanın Önemi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Öztürk S A (1998) Hizmet Pazarlaması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Sargutan E (2005a) Sağlık Sektörü Ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (3), 400-428.
 • Sargutan E (2005b) Sağlık Sektöründe Hizmet Talebi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 430-457.
 • Sözen C ve Özdevecioğlu M (2002). Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Şahin Ü (2013) Pazarlama Denetimi:Sağlık Hizmetleri Organizasyonları İçin Bir Araç,http://www.saglikplatformu.com/saglik_egitimi/showquestion.asp?faq=7&f ldAuto=161&page=1, erişim tarihi:10.01.2013.
 • Tengilimoğlu D ve Akdoğan M (1997) 2000' li yıllarda Türkiye' de Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Modern Hastane Yönetimi, 3, 22-26.
 • Tengilimoğlu D (2000) Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55 (1), 187-202.
 • Tengilimoğlu D, Işık O ve Akbolat M (2012). Sağlık İşletmeleri Yönetimi (4.Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Trout J (2003). Pazarlamanın Sihirli Lambası, Hakan Tunçel (çev), Capital Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Yazar: Süleyman KARAÇOR

Yazar: Abdullah ARKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Mart 2014

Bibtex @ { josc200862, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {8}, pages = {90 - 118}, doi = {10.18094/si.67899}, title = {SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KARAÇOR, Süleyman and ARKAN, Abdullah} }
APA KARAÇOR, S , ARKAN, A . (2014). SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim , 8 (2) , 90-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19028/200862
MLA KARAÇOR, S , ARKAN, A . "SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Selçuk İletişim 8 (2014 ): 90-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19028/200862>
Chicago KARAÇOR, S , ARKAN, A . "SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Selçuk İletişim 8 (2014 ): 90-118
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Süleyman KARAÇOR , Abdullah ARKAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 118 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Süleyman KARAÇOR , Abdullah ARKAN %T SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD KARAÇOR, Süleyman , ARKAN, Abdullah . "SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Selçuk İletişim 8 / 2 (Mart 2014): 90-118 .
AMA KARAÇOR S , ARKAN A . SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 90-118.
Vancouver KARAÇOR S , ARKAN A . SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 118-90.