Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORGANIZATIONAL CULTURE IN ENTERPRISES FROM A PERSPECTIVE OF INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 179 - 189, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.306506

Öz

Information which is one of the basic issue of Informatics discipline and accordingly Information Systems (IS) are becoming increasingly important especially in the middle and big-scale enterprises and they are proceeding to progress in accordance with Information Technologies (IT) development. These systems enable to manage the institutional data and information, meanwhile they can also influence on business processes that company employees are responsible for and business communication through also tools of Communication Technologies. The porpose of this study is to explain interaction between corporate employees as end-user and IS process in the context of organizational culture in the enterprises, and also orientation of organizational behaviours and habits in dimension of IS management considering Information and Communication Technologies that are difficult to follow and require an innovational point of view.

Kaynakça

  • Dinçerden E (2015) The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises, Economics World: From Knowledge to Wisdom, 4 (2), 60-65.

Enformasyon Sistemleri Yönetimi Perspektifinden Kurumsal Örgüt Kültürü

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 179 - 189, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.306506

Öz

Bilişim disiplininin temel kavramlarından biri olan enformasyon ve buna bağlı Enformasyon Sistemleri (ES), özellikle orta ve büyük-ölçekli kurumlar açısından gitgide önem kazanmakta ve Bilişim Teknolojileri (BT) gelişimi doğrultusunda hızla şekillenmeye devam etmektedir. İletişim Teknolojileri araçlarının da katkısıyla bu sistemler; kuruma özgü veri ve enformasyon yönetimine olanak sağlamakla birlikte, aynı zamanda kurum çalışanlarının sorumlu olduğu iş süreçleri ve iş iletişiminde de etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; takibi gittikçe zorlaşan ve yenilikçi bakış açısı gerektiren Bilişim ve İletişim Teknolojileri de göz önünde bulundurulduğunda, kurumlarda örgüt kültürü bağlamında son-kullanıcı olarak kurum çalışanları ile ES işleyişi arasındaki etkileşimi ve ayrıca BT yönetimi boyutuyla organizasyon davranışları ve alışkanlıklarının yönelimini açıklamaktır.

Kaynakça

  • Dinçerden E (2015) The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises, Economics World: From Knowledge to Wisdom, 4 (2), 60-65.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ezgi DİNÇERDEN>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 16 Nisan 2017
Kabul Tarihi 30 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dinçerden, E. (2018). Enformasyon Sistemleri Yönetimi Perspektifinden Kurumsal Örgüt Kültürü . Selçuk İletişim , 11 (1) , 179-189 . DOI: 10.18094/josc.306506