Yıl 2018, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 21 - 34 2018-07-11

Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi

Zekiye Tamer Gencer [1]Bu çalışmanın temel amacı, son yıllarda epeyce yoğun bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olan sosyal medya araçlarını kullanan bireylerin, kendilerini ifade etme ve diğer bireylerle etkileşim kurma, kurulan iletişimdeki kaygıları açısından incelemektir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir kitle tarafından kullanılan sosyal araçların yüz yüze iletişimin kısmen önüne geçmiş olması, bu araçlar üzerinden kaygı incelenmesine neden olmuştur. Çalışmada sosyal medyanın tarihi gelişim sürecine yer verilmiş ve kavramsal olarak kaygı ve iletişim kaygısı tanımlanmıştır.


Araştırmada, yaşları 18 ile 25 arasında değişen, üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup ile anket yöntemi kullanılmıştır. McCroskey (1982) tarafından geliştirilen ve Dünya’da birçok araştırmacı tarafından da kullanılan “İletişim Kaygısı Ölçeği” ilgili öğrenci grubuna uygulanmıştır.


Anket içeriğinde katılımcıların sosyal ağları kullanma biçim, neden ve sıklıkları ile bu ağlardaki etkileşimlerinde duydukları iletişim kaygı düzeylerine dair sorular yer almıştır. Bireylerin yüz yüze iletişim yerine tercih ettikleri sosyal medya iletişiminin kaygı düzeyleri ile ilişkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Tüm katılımcılardan onay alınmış ve onayları doğrultusunda demografik bilgilerine de ulaşılmıştır. Araştırma bulguları SPSS programı ile analiz edilerek gerekli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre, cep telefonu ve akıllı cihaz sahipliği son derece yüksek bir orandadır (98,1). Ayrıca sosyal medya ortamlarına erişebilmek için gerekli olan internete bağlanma da çoğunlukla bu cihazlar üzerinden sağlanmaktadır (%39,1).  Bir çok amaç için kullanılan sosyal medya ortamlarında geçirilen sürenin de çoğunlukla iki saat ve daha fazla olduğu göz önüne alındığında bireylerin bu özgür ve rahat iletişim ortamlarına daha çok ilgi gösterdikleri aşikardır. Demografik özellikler açısından öğrencilerin sosyal medya üzerinden kurdukları iletişimde kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olmaması sosyal medyadaki eylemleri daha sık ve aktif hale getirmektedir. İletişim kaygısı ölçeğinde (51-120 puan aralığı) ortalama puanın 72,21 olması sosyal medya iletişimin kaygı düzeyini yükseltmediğini göz önüne sermektedir. Bu durum da sosyal medya üzerinden her konuda bilgi ve fikir paylaşımının artmasını sağlamaktadır.


İletişim, Kaygı, Sosyal Medya
  • Chou, W. Y. S., Hunt, Y. M., Beckjord, E. B., Moser, R. P., & Hesse, B. W. (2009). Social media use in the United States: implications for health communication. Journal of medical Internet research, 11(4), e48.Çakmak, Veysel, (2014), İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi, Doktora Tezi, Konya.Çınar Hülya, Keskin Nuray, (2015), Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısının Öğrenim Yeri Tercihlerine Etkisi, Electronic Journal of Vocational Colleges- Kasım 2015 14.BÜROKON Özel SayısıFowler JH, Christakis NA. Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. BMJ 2008;337:a2338.Hawn, C. (2009). Take two aspirin and tweet me in the morning: how Twitter, Facebook, and other social media are reshaping health care. Health affairs,28(2), 361-368.Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, NY: Doubleday. [Google Scholar]Griffin Em, (2014), Anxiety /Uncertainty Management Theory of William Gudykunst (chapter 30), A First Look at Communication Theory by Em Griffin, McGraw-HillGudykunst, William B., (2005), "An Anxiety/Uncertainty Management (AUM) Theory of Effective Communication: Making the Mesh of the Net Finer," in Theo¬rizing About Intercultural COllll11unication, William B. Gudykunst (ed.), Sage, Thousand Oaks, CA, 2005, pp. 281-332. Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons 2010;53:59-68.Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017-1031.McCroskey, J. C. (1978). Validity of the PRCA as an index of oral communication apprehension. Communication Monographs, 45, 194-203.Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of medical Internet research, 15(4), e85.Nomura, T., & Kanda, T. (2003, October). On proposing the concept of robot anxiety and considering measurement of it. In Robot and Human Interactive Communication, 2003. Proceedings. ROMAN 2003. The 12th IEEE International Workshop on (pp. 373-378). IEEE.Pearson, E. (2009). All the World Wide Web’sa stage: The performance of identity in online social networks. First Monday, 14(3).Rockwell Steven C., Singleton Loy (2002),The Effects Of Computer Anxıety And Communıcatıon Apprehensıon On The Adoptıon And Utılızatıon Of The Internet, Electronic Journal of Communication/Revue de Communication Electronique, 12(1). Retrieved June 12, 2004, from http://www.cios.org/www/ejc.Sabiston, C. M., Pila, E., Pinsonnault-Bilodeau, G. and, Cox, A. E. (2014). Social PhysiqueAnxiety Experiences in Physical Activity: a Comprehensive Synthesis of Research StudiesFocused on Measurement, Theory, and Predictors and Outcomes. International Reviewof Sport and Exercise Psychology, 7:1, pp.158-183.Sakamoto M., Pribyl C., and Keaten J., (1998), “The history and current state of communication avoidance research,” The Japanese Journal of Psychology, vol. 48, no. 6, pp. 491-507, 1998. (in Japanese). Scott, C., & Rockwell, S. C. (1997). The effect of communication, writing, and technology apprehension on likelihood to use new communication technologies. Communications Educator, 46, 44-62.Tezcan, B. (2009). Obez bireylerde benlik saygısı, beden algısı ve travmatik geçmiş yaşantılar, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sini Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezi, İstanbul.Thackeray, R., Crookston, B. T., & West, J. H. (2013). Correlates of health-related social media use among adults. Journal of medical Internet research,15(1), e21.Trenholm, S. ve Jensen, A. (1996) Interpersonal communication. USA: Wadsworth.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Zekiye Tamer Gencer (Sorumlu Yazar)
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { josc412915, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {21 - 34}, doi = {10.18094/josc.412915}, title = {Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tamer Gencer, Zekiye} }
APA Tamer Gencer, Z . (2018). Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim , 11 (2) , 21-34 . DOI: 10.18094/josc.412915
MLA Tamer Gencer, Z . "Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 21-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/38276/412915>
Chicago Tamer Gencer, Z . "Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 21-34
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi AU - Zekiye Tamer Gencer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.412915 DO - 10.18094/josc.412915 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 34 VL - 11 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.412915 UR - https://doi.org/10.18094/josc.412915 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi %A Zekiye Tamer Gencer %T Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi %D 2018 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.412915 %U 10.18094/josc.412915
ISNAD Tamer Gencer, Zekiye . "Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi". Selçuk İletişim 11 / 2 (Temmuz 2018): 21-34 . https://doi.org/10.18094/josc.412915
AMA Tamer Gencer Z . Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 21-34.
Vancouver Tamer Gencer Z . Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 34-21.