Yıl 2018, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 5 - 20 2018-07-11

Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği

Sezen Ünlü [1] , Nasıf Ali Ünügür [2] , Bilal Kır [3]


Sosyal bir varlık olan insan, gündelik hayatta ve iş yaşamında diğer bireylerle etkileşim halindedir. Bireyler bu etkileşime iletişim yoluyla dâhil olmaktadırlar; duygularını, düşüncelerini ve isteklerini paylaşma eyleminde bulunurlar ve bu yolla kendilerini ve diğerlerini değerlendirme olanağı bulurlar. İş yaşamı da sosyal bir sürecin içinde gerçekleşmektedir. İster bireysel ister bir grup ya da takımın üyesi olarak çalışma biçimine sahip olunsun, bireyler bireysel ve sosyal yönlerden yani hem psikolojik hem de sosyolojik bir varlık olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla iş yaşamındaki kazanımlar, değişimler, kaygılar, hatalar, kayıplar, çatışmalar kısacası olan biten her şey, bireye psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak olumlu ya da olumsuz şekilde yansımaktadır. Bireyler, iş yaşamı süresince değişen ve gerilim yaratan durumlara uyum sağlama çabası göstermektedir; ancak çatışmalarla baş etme yöntemleri bireyden bireye değişebilmektedir. Bu çalışmada temsil ettiği alt kültür popülerleşme sürecinde olan alt kültür temsilcisinin yaşadığı çatışmaların düzeyleri, bireysel olarak ve iş yaşamında ne tür çatışmalar yaşadığı, çatışmalar karşısındaki davranış biçimi, yaşadığı çatışmaların olumlu veya olumsuz etkileri, çatışmaları yönetim biçimi ve çözüp çözememe durumu üzerine odaklanılmıştır. Bu doğrultuda, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen veriler yorumlanarak amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Çatışma, çatışma yönetimi, popülerleşme, altkültür, medya
 • Adak N (2009) Sosyoloji ve Sosyal Problemler, N Adak (ed), Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, Siyasal, Ankara, 17-36.
 • Akkirman A D (1998) Etkin Çatışma Yönetimi ve Müdahale Stratejileri, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 2-3.
 • Akova O ve Akın G (2015) Çatışma Yönetimi, K O Özer, M Hızıroğlu, A Saladamlı (ed), Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Adra Yayıncılık, İstanbul, 516-549.
 • ATİKER M (2004) Çatışma, Konya Ticaret Odası Etüt Ve Araştırma Servisi, Bilgi Raporu, Konya, 1-11.
 • Balaban J (2012) Verilerin Toplanması, A Şimşek (ed), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 134-161.
 • Blair M E (1993) Commercialization of the Rap Music Youth Subculture, The Journal of Popular Culture, 27(3), 21-33.
 • Bogdan R C and Biklen S K (2007) Qualitative Research for Education: An Introduction Theory and Methods, Allyn & Bacon, Boston.
 • Ceylan A, Ergün E ve Alpkan L (2000) Çatışmanın Sebepleri ve Yönetimi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(2), 39-51.
 • Erdoğan İ ve Alemdar K (2005) Popüler Kültür ve İletişim (2. Baskı), Erk, Ankara.
 • Ertürk Y D (2010) Davranış Bilimleri, Kutup Yıldızı, İstanbul.
 • Gümüştekin G E, Öztemiz A B (2005) Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 271-288.
 • Güney S (2000) Davranış Bilimleri, Nobel, Ankara.
 • Karcıoğlu F, Alioğulları Z D (2012) Çatışmanın Nedenleri ve Çatışma Yönetim Tarzları İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 215 – 237.
 • Kır B (2016) Alt Kültür Müziği Olarak Rap Şarkı Sözleri Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Eskişehir.
 • Koçel T (2013) İşletme Yöneticiliği, Beta, İstanbul.
 • Ölçer F (2012) Engellenme ve Savunma Mekanizmaları, A Şimşek ve Ö Eroğlu (ed), Davranış Bilimleri, Eğitim, Konya, 275-328.
 • Seval H (2006) Çatışmanın Etkileri ve Yönetimi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 245-254.
 • Tekin Ö A, Turan S N, Özmen M, Turhan A A ve Kökçü A (2012) Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Journal of Yasar University, 27(7), 4611-4641.
 • Tuna M ve Türkmen F (2015) Kişilik Tiplerinin Çatışmayı Yönetme Yöntemlerine Etkisi, http://isarder.com/2015/vol.7_issue.4_article03_full_text.pdf, erişim tarihi: 15.08.2017.
 • Üngüren E (2008) Örgütsel Çatışma Yönetimi Üzerine Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1(5), 880-909.
 • Yaman E ve Türker S (2011) İlköğretim Öğretmenlerinin Çatışma Yönetim Stratejileri ve Öfke İfade Düzeyleri Arasındaki İlişki, Akademik Bakış Dergisi, 23(1), 1-11.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sezen Ünlü (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nasıf Ali Ünügür (Sorumlu Yazar)
Kurum: BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Bilal Kır (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { josc414450, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {5 - 20}, doi = {10.18094/josc.414450}, title = {Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği}, key = {cite}, author = {Ünlü, Sezen and Ünügür, Nasıf Ali and Kır, Bilal} }
APA Ünlü, S , Ünügür, N , Kır, B . (2018). Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği. Selçuk İletişim , 11 (2) , 5-20 . DOI: 10.18094/josc.414450
MLA Ünlü, S , Ünügür, N , Kır, B . "Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 5-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/38276/414450>
Chicago Ünlü, S , Ünügür, N , Kır, B . "Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 5-20
RIS TY - JOUR T1 - Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği AU - Sezen Ünlü , Nasıf Ali Ünügür , Bilal Kır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.414450 DO - 10.18094/josc.414450 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 20 VL - 11 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.414450 UR - https://doi.org/10.18094/josc.414450 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği %A Sezen Ünlü , Nasıf Ali Ünügür , Bilal Kır %T Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği %D 2018 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.414450 %U 10.18094/josc.414450
ISNAD Ünlü, Sezen , Ünügür, Nasıf Ali , Kır, Bilal . "Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği". Selçuk İletişim 11 / 2 (Temmuz 2018): 5-20 . https://doi.org/10.18094/josc.414450
AMA Ünlü S , Ünügür N , Kır B . Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 5-20.
Vancouver Ünlü S , Ünügür N , Kır B . Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 20-5.