Yıl 2018, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 96 - 125 2018-07-11

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma

Duygu Özsoy [1] , Sait Sinan Atılgan [2]


Bilgi ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ve daha fazla kullanıcı dostu hale gelmesiyle birlikte daha küçük yaş grubundan çocuklar giderek daha fazla dijital medya kullanıcısı olmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzurum- Erzincan ve Bayburt illerinde yaşayan 0-8 yaş arası çocukların bilgisayar ve iletişim teknolojilerine erişim ve bu teknolojileri kullanımlarına ilişkin deneyimlerini, bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını, çevrimiçi ve çevrimdışı hayatları arasında nasıl bir ilişki kurdukları araştırılmıştır. Çocukların medya kullanım pratiklerinin ebeveynleri tarafından etkilendiği ve belirlendiği bilinmektedir. Bu nedenle, çalışma kapsamında ayrıca ebeveynlerin bu teknolojileri nasıl anlamlandırdıkları, çocuklarına bu teknolojilerle kurdukları ilişki sürecinde nasıl bir arabuluculuk gerçekleştirdikleri sorularına yanıt aranmıştır. Ebeveyn ve çocukların internetin risk ve fırsatları hakkında bilgi ve kanaatlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için 20 çocuk ve 20 ebeveyn ile yüz yüze derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Hem ebeveynlerin hem de çocukların internetin sunduğu fırsatlardan ziyade internet risklerine odaklandıkları, hem riskler hem de fırsatlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları, yanlış kanaatlere sahip oldukları, ebeveynlerin kullandıkları en yaygın arabuluculuk biçiminin kısıtlayıcı arabuluculuk olduğu saptanmıştır. 

0-8 yaş, dijital okuryazarlık, internet kullanımı
 • MakalelerAltay F B, Güre A (2012) Okulöncesi Kuruma (Devlet-Özel) Devam Eden Çocukların Sosyal Yeterlik ve Olumlu Sosyal Davranışları İle Annelerinin Ebeveynlik Stilleri Arasındaki İlişkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2699-2718.
 • Brown A (2011) Media use by children younger than 2 years, Pediatrics, 128(5), 1040-5.
 • Eastin M, Greenberg B S, Hofschire L (2006) Parenting the Internet, Journal of Communication, 56, 486- 504.
 • Kaşıkçı D N, Çağıltay K, Karakuş T, Kurşun E, Ogan C (2014) Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitim ve Bilim, 39(171), 230-243.
 • Lauricella A R, Wartella E, Rideout V J (2015) Young children’s screen time: The complex role of parent and child factors, Journal of Applied Developmental Pyschology, 36, 11-17.
 • Livingstone S, Helsper E (2010) Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the Internet: the role of online skills and the Internet self-efficacy, New Media&Society, 12(2), 309- 329.
 • Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E European research on children’s Internet use: Assessing the past and anticipating the future, New Media&Society, 20(3), 1103-1122.Nathanson A (2001) Mediation of Children’s Television Viewing: Working Toward Conceptual Clarity and Common Understanding, Annals of the International Communication Association, 25(1), 115-151.
 • Sigman A (2012) Time for a view on screen time, BMJ Journal, 97, 935-942.
 • Strasburger V C (2013) Children, Adolescents, and the Media, Pediatrics,132, 958–961.
 • Vandewater E A, Rideout V J, Wartella E A, Huang X, Lee J H, Shim M (2007) Digital Childhood: Electronic Media and Technology Use Among Infants, Toddlers, and Preschoolers, Pediatrics, 119(5), 1006-1015.
 • Valcke M, Bonte B, Wever B, Rots I (2010) Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children, Computers& Education, 55, 454-464.
 • İnternet
 • ATKINSON (2011) Early Childhood Education Report, http://www.oise.utoronto.ca/atkinson/About_Us/What_We_Do/Early_Childhood_Education_Report/index.html , erişim tarihi: 14.04.2018
 • Common Sense Media (2011) Zero to Eight: Children’s Media Use in America, https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Chaudron S (2015) Young Children (0-8) and digital technology: a qualitative explaratory study across seven countries, Joint Research Centre Science and Policy Reports, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239, erişim tarihi: 14.04.2018Green L, Holloway D (2014) 0-8: very young children and the domestication of touchscreen Technologies in Australia, http://www.anzca.net/documents/2014-conf-papers/748-anzca14-green-holloway.html, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Grimes S M, Fields, D A (2012) Kids online: A new research agenda for understanding social networking forums, http://www.joanganzcooneycenter.org/publication/kids-online-a-new-research-agenda-for-understanding-social-networking-forums/, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Holloway J D, Green L R, Brady D J (2013) 0-8: Young children’s Internet use. Erişim: 15.12.2014, http://www.anzca.net/documents/2013-conf-papers/705-anzca-2013-holloway-green-and-brady-1.html, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Holloway D, Green L, Livingstone, S (2013) Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, EU Kids Online, eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Livingstone S, Haddon L, Görzig A, Ólafsson K (2011) Risks and safety on the internet: The perspective of European children, Full Findings, LSE, EU Kids Online, http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Marsh J, Brooks G, Hughes J, Ritchie L, Robert, S, Wright K (2005) Digital beginnings: Young children’s use of popular culture, media and new Technologies, www.dcmp.org/caai/nadh177.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Marsh J (2014) Young Children’s Online Practices: Past, Present and Future, http://www.academia.edu/9799081/Young_Childrens_Online_Practices_Past_Present_and_Future, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Ólafsson K, Livingstone S, Haddon L (2014) Children’s Use of Online Technologies in Europe, A review of the European evidence base, LSE, EU Kids Online, http://eprints.lse.ac.uk/50228/, erişim tarihi: 14.04.2018
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Duygu Özsoy (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk University,Erzurum,Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Sait Sinan Atılgan
Kurum: Atatürk University,Erzurum,Turkey
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { josc415323, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {96 - 125}, doi = {10.18094/josc.415323}, title = {Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özsoy, Duygu and Atılgan, Sait Sinan} }
APA Özsoy, D , Atılgan, S . (2018). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma. Selçuk İletişim , 11 (2) , 96-125 . DOI: 10.18094/josc.415323
MLA Özsoy, D , Atılgan, S . "Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 96-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/38276/415323>
Chicago Özsoy, D , Atılgan, S . "Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 96-125
RIS TY - JOUR T1 - Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma AU - Duygu Özsoy , Sait Sinan Atılgan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.415323 DO - 10.18094/josc.415323 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 125 VL - 11 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.415323 UR - https://doi.org/10.18094/josc.415323 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma %A Duygu Özsoy , Sait Sinan Atılgan %T Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma %D 2018 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.415323 %U 10.18094/josc.415323
ISNAD Özsoy, Duygu , Atılgan, Sait Sinan . "Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma". Selçuk İletişim 11 / 2 (Temmuz 2018): 96-125 . https://doi.org/10.18094/josc.415323
AMA Özsoy D , Atılgan S . Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 96-125.
Vancouver Özsoy D , Atılgan S . Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 125-96.