Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt: 11 Sayı: 2, 96 - 125, 11.07.2018
https://doi.org/10.18094/josc.415323

Öz

Bilgi ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ve
daha fazla kullanıcı dostu hale gelmesiyle birlikte daha küçük yaş grubundan
çocuklar giderek daha fazla dijital medya kullanıcısı olmaya başlamışlardır. Bu
çalışmanın amacı; Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzurum- Erzincan ve Bayburt
illerinde yaşayan 0-8 yaş arası çocukların bilgisayar ve iletişim
teknolojilerine erişim ve bu teknolojileri kullanımlarına ilişkin
deneyimlerini, bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını, çevrimiçi ve
çevrimdışı hayatları arasında nasıl bir ilişki kurdukları araştırılmıştır.
Çocukların medya kullanım pratiklerinin ebeveynleri tarafından etkilendiği ve
belirlendiği bilinmektedir. Bu nedenle, çalışma kapsamında ayrıca ebeveynlerin
bu teknolojileri nasıl anlamlandırdıkları, çocuklarına bu teknolojilerle
kurdukları ilişki sürecinde nasıl bir arabuluculuk gerçekleştirdikleri
sorularına yanıt aranmıştır. Ebeveyn ve çocukların internetin risk ve
fırsatları hakkında bilgi ve kanaatlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı
gerçekleştirmek için 20 çocuk ve 20 ebeveyn ile yüz yüze derinlemesine görüşme
tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Hem ebeveynlerin hem de çocukların
internetin sunduğu fırsatlardan ziyade internet risklerine odaklandıkları, hem
riskler hem de fırsatlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları, yanlış
kanaatlere sahip oldukları, ebeveynlerin kullandıkları en yaygın arabuluculuk
biçiminin kısıtlayıcı arabuluculuk olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

 • MakalelerAltay F B, Güre A (2012) Okulöncesi Kuruma (Devlet-Özel) Devam Eden Çocukların Sosyal Yeterlik ve Olumlu Sosyal Davranışları İle Annelerinin Ebeveynlik Stilleri Arasındaki İlişkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2699-2718.
 • Brown A (2011) Media use by children younger than 2 years, Pediatrics, 128(5), 1040-5.
 • Eastin M, Greenberg B S, Hofschire L (2006) Parenting the Internet, Journal of Communication, 56, 486- 504.
 • Kaşıkçı D N, Çağıltay K, Karakuş T, Kurşun E, Ogan C (2014) Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitim ve Bilim, 39(171), 230-243.
 • Lauricella A R, Wartella E, Rideout V J (2015) Young children’s screen time: The complex role of parent and child factors, Journal of Applied Developmental Pyschology, 36, 11-17.
 • Livingstone S, Helsper E (2010) Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the Internet: the role of online skills and the Internet self-efficacy, New Media&Society, 12(2), 309- 329.
 • Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E European research on children’s Internet use: Assessing the past and anticipating the future, New Media&Society, 20(3), 1103-1122.Nathanson A (2001) Mediation of Children’s Television Viewing: Working Toward Conceptual Clarity and Common Understanding, Annals of the International Communication Association, 25(1), 115-151.
 • Sigman A (2012) Time for a view on screen time, BMJ Journal, 97, 935-942.
 • Strasburger V C (2013) Children, Adolescents, and the Media, Pediatrics,132, 958–961.
 • Vandewater E A, Rideout V J, Wartella E A, Huang X, Lee J H, Shim M (2007) Digital Childhood: Electronic Media and Technology Use Among Infants, Toddlers, and Preschoolers, Pediatrics, 119(5), 1006-1015.
 • Valcke M, Bonte B, Wever B, Rots I (2010) Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children, Computers& Education, 55, 454-464.
 • İnternet
 • ATKINSON (2011) Early Childhood Education Report, http://www.oise.utoronto.ca/atkinson/About_Us/What_We_Do/Early_Childhood_Education_Report/index.html , erişim tarihi: 14.04.2018
 • Common Sense Media (2011) Zero to Eight: Children’s Media Use in America, https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Chaudron S (2015) Young Children (0-8) and digital technology: a qualitative explaratory study across seven countries, Joint Research Centre Science and Policy Reports, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239, erişim tarihi: 14.04.2018Green L, Holloway D (2014) 0-8: very young children and the domestication of touchscreen Technologies in Australia, http://www.anzca.net/documents/2014-conf-papers/748-anzca14-green-holloway.html, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Grimes S M, Fields, D A (2012) Kids online: A new research agenda for understanding social networking forums, http://www.joanganzcooneycenter.org/publication/kids-online-a-new-research-agenda-for-understanding-social-networking-forums/, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Holloway J D, Green L R, Brady D J (2013) 0-8: Young children’s Internet use. Erişim: 15.12.2014, http://www.anzca.net/documents/2013-conf-papers/705-anzca-2013-holloway-green-and-brady-1.html, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Holloway D, Green L, Livingstone, S (2013) Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, EU Kids Online, eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Livingstone S, Haddon L, Görzig A, Ólafsson K (2011) Risks and safety on the internet: The perspective of European children, Full Findings, LSE, EU Kids Online, http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Marsh J, Brooks G, Hughes J, Ritchie L, Robert, S, Wright K (2005) Digital beginnings: Young children’s use of popular culture, media and new Technologies, www.dcmp.org/caai/nadh177.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Marsh J (2014) Young Children’s Online Practices: Past, Present and Future, http://www.academia.edu/9799081/Young_Childrens_Online_Practices_Past_Present_and_Future, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Ólafsson K, Livingstone S, Haddon L (2014) Children’s Use of Online Technologies in Europe, A review of the European evidence base, LSE, EU Kids Online, http://eprints.lse.ac.uk/50228/, erişim tarihi: 14.04.2018

A QUALITATIVE STUDY ON 0-8 YEAR OLD CHILDREN’S INTERNET USE AND THEIR PARENTS’ MEDIATION IN NORTHEAST ANATOLIA REGION

Yıl 2018, Cilt: 11 Sayı: 2, 96 - 125, 11.07.2018
https://doi.org/10.18094/josc.415323

Öz

With the widespread adoption of information and internet technologies and as these technologies become more user-friendly, children from smaller age groups have become increasingly digital media users. The aim of present study is to investigate the experience of 0-8 year old children’s accessibility to and use of computer and telecommunication technologies, how they can make sense these experiences and what type of relationship they set up between their on - and off - line lives in the case of Northeast Anatolia Region, Erzurum, Erzincan and Bayburt. It is known that, parents may influence and determine children's media use practices. Therefore, it was also investigated in the scope of the study that how parents make sense these technologies and what type of mediation role they play for their children in the process, which the children established with these technologies. Data were collected using face-to-face in-depth interviews with 20 children and 20 parents. It was determined that both parents and children have a greater focus on internet risks than on the opportunities, they do not have enough knowledge about both the risks and the opportunities, they have misconceptions and the most common form of mediation that parents use is restrictive mediation.

Kaynakça

 • MakalelerAltay F B, Güre A (2012) Okulöncesi Kuruma (Devlet-Özel) Devam Eden Çocukların Sosyal Yeterlik ve Olumlu Sosyal Davranışları İle Annelerinin Ebeveynlik Stilleri Arasındaki İlişkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2699-2718.
 • Brown A (2011) Media use by children younger than 2 years, Pediatrics, 128(5), 1040-5.
 • Eastin M, Greenberg B S, Hofschire L (2006) Parenting the Internet, Journal of Communication, 56, 486- 504.
 • Kaşıkçı D N, Çağıltay K, Karakuş T, Kurşun E, Ogan C (2014) Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitim ve Bilim, 39(171), 230-243.
 • Lauricella A R, Wartella E, Rideout V J (2015) Young children’s screen time: The complex role of parent and child factors, Journal of Applied Developmental Pyschology, 36, 11-17.
 • Livingstone S, Helsper E (2010) Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the Internet: the role of online skills and the Internet self-efficacy, New Media&Society, 12(2), 309- 329.
 • Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E European research on children’s Internet use: Assessing the past and anticipating the future, New Media&Society, 20(3), 1103-1122.Nathanson A (2001) Mediation of Children’s Television Viewing: Working Toward Conceptual Clarity and Common Understanding, Annals of the International Communication Association, 25(1), 115-151.
 • Sigman A (2012) Time for a view on screen time, BMJ Journal, 97, 935-942.
 • Strasburger V C (2013) Children, Adolescents, and the Media, Pediatrics,132, 958–961.
 • Vandewater E A, Rideout V J, Wartella E A, Huang X, Lee J H, Shim M (2007) Digital Childhood: Electronic Media and Technology Use Among Infants, Toddlers, and Preschoolers, Pediatrics, 119(5), 1006-1015.
 • Valcke M, Bonte B, Wever B, Rots I (2010) Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children, Computers& Education, 55, 454-464.
 • İnternet
 • ATKINSON (2011) Early Childhood Education Report, http://www.oise.utoronto.ca/atkinson/About_Us/What_We_Do/Early_Childhood_Education_Report/index.html , erişim tarihi: 14.04.2018
 • Common Sense Media (2011) Zero to Eight: Children’s Media Use in America, https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Chaudron S (2015) Young Children (0-8) and digital technology: a qualitative explaratory study across seven countries, Joint Research Centre Science and Policy Reports, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239, erişim tarihi: 14.04.2018Green L, Holloway D (2014) 0-8: very young children and the domestication of touchscreen Technologies in Australia, http://www.anzca.net/documents/2014-conf-papers/748-anzca14-green-holloway.html, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Grimes S M, Fields, D A (2012) Kids online: A new research agenda for understanding social networking forums, http://www.joanganzcooneycenter.org/publication/kids-online-a-new-research-agenda-for-understanding-social-networking-forums/, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Holloway J D, Green L R, Brady D J (2013) 0-8: Young children’s Internet use. Erişim: 15.12.2014, http://www.anzca.net/documents/2013-conf-papers/705-anzca-2013-holloway-green-and-brady-1.html, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Holloway D, Green L, Livingstone, S (2013) Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, EU Kids Online, eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Livingstone S, Haddon L, Görzig A, Ólafsson K (2011) Risks and safety on the internet: The perspective of European children, Full Findings, LSE, EU Kids Online, http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Marsh J, Brooks G, Hughes J, Ritchie L, Robert, S, Wright K (2005) Digital beginnings: Young children’s use of popular culture, media and new Technologies, www.dcmp.org/caai/nadh177.pdf, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Marsh J (2014) Young Children’s Online Practices: Past, Present and Future, http://www.academia.edu/9799081/Young_Childrens_Online_Practices_Past_Present_and_Future, erişim tarihi: 14.04.2018
 • Ólafsson K, Livingstone S, Haddon L (2014) Children’s Use of Online Technologies in Europe, A review of the European evidence base, LSE, EU Kids Online, http://eprints.lse.ac.uk/50228/, erişim tarihi: 14.04.2018
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Duygu Özsoy

Sait Sinan Atılgan

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özsoy, D., & Atılgan, S. S. (2018). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma. Selçuk İletişim, 11(2), 96-125. https://doi.org/10.18094/josc.415323

Cited By