Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 503 - 531 2019-07-27

GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nursel BOLAT [1]


Sinema görsel işitsel olarak ortaya çıkmaya başladığı dönemden itibaren, senaryo oluşturma amaçlı olarak romanları kullanmaktadır. Televizyonun yayın hayatına girmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok televizyon filmi ile televizyon dizisi de konu elde etmede romanları uyarlama yoluna gitmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de de ilk örneklerinin TRT’de görüldüğü, daha sonra ise özel yayıncılık ile devam eden süreçte birçok roman, sinema ve televizyona uyarlanmış ve bu uyarlamalar büyük başarılar kazanmıştır. Bugün bir öykü, bir roman birçok medya platformunda açılmakta, her yeni metinde bütüne, kendine özgü ve değer açısından katkı sağlamaktadır. Transmedya anlatı kavramı ile de anılan ideal form kapsamında, çoklu ortamda aynı eserin farklı formatlarda sunumu görülmektedir. Çalışmanın temel amacı, yazınsal bir metin olan romanların sinema ve televizyona uyarlanma süreci ile ortaya çıkan transmedyatik anlatımını örnek olay üzerinden incelenmektedir.

Roman, Uyarlama, Transmedya, Sinema
 • Akyürek, F. (2004).Senaryo Yazarı Olmak, Media Cat Kitapları, İstanbul.
 • Batur, E. (1979). Anlatı Çözümlemesine Kuramsal Bir Yaklaşım, Dilbilim 4, Dergipark, 132-146.
 • Büker,S. (1995). Film Dili İçin Yazılar ve Yorumlar, Afa Yayınları, İstanbul.
 • Dürder,B. (1993). Roman Anlayışı, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Cereci, S. (2014). Türk Televizyon Dizilerinin Küresel Başarısı: Evrensel İnsan Yaklaşımı. JASSS, İnternational Jonurnal of Social Sccience, Number: 28, Autumn II, 1-12.
 • Çolak, C. (2015). Transmedya Çağında Görsel Kimlik ve SALT, Grafik Tasarım Dergisi, Mart-Nisan. 1-3.
 • Erdoğan,N. (1994). Sinema Kitabı, Ağaç Yayıncılık, İstanbul.
 • Erus, Z. Ç. (2005). Amerika ve Türk Sinemasında Uyarlamalar, Es Yayınları İstanbul.
 • Falzon, C. (2012). Brand Development and Transmedia Production – The Geofreakz Case Study, Journalism and Mass Communication, Ryerson University, Vol: 2, No: 9, 925-938 Toronto, Canada.
 • Giovagnoli, M. (2011). Transmedia Storytelling-Imagery, Shapes and Techniques, ETC Press, Some Rights Reserved.
 • Güngör, A. C.(2007). Türk Sinemasının Yerli Dizilere Etkisi Ve Seyirciİlişkisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Sanatta Yeterlik Tezi).
 • İnal, A. (1999). Televizyon,Tür ve Temsil. Ankara İletişim Fakültesi Yıllık 1999. Mahmut Tali Öngören'e Armağan, 255-286.
 • Jenkins, H., (2006). Convergence Culture: Where Oldand New Media Collide. New York University Press, USA.
 • Karaalioğlu, S. K. (1980). Edebiyat Sanatı, İnkılap ve Aka Kitapevleri, İstanbul.
 • Kıran,Z. ve Kıran,A. (2000). Yazınsal Okuma Süreci, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Mutlu, E. (1991).Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara.
 • Onaran, A. Ş. (1999). Sinemaya Giriş, İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Öngören, M. T. (1985).Senaryo ve Yapım, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Özdemir,E. (1993).Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Özön N. (1972).100 Soruda Sinema Sanatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • Özer,K. (1973). Sinema ve Edebiyat İlişkisi. Yedinci Sanat, sayı 3, Mayıs.
 • Pratten, R., (2011). Getting Started InTransmediaStorytelling: A Practical Guide For Beginners. http://videoturundus.ee/transmedia.pdf. 28.04.2018.
 • Rousseau,A.M. ve Pichois, Cl. (1994). Karşılaştırmalı Edebiyat, Mehmet Yazgan (çev.), Milli Eğitim Basımevi İstanbul.
 • Sarıca, S.ve Gündüz, M. (1997). Güzel Konuşma Yazma, Fil Yayınevi, İstanbul.
 • Sartre, J.P. (1995). 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı, Haz. Hüseyin Salihoğlu, İmge Kitapevi, Ankara.
 • Yang, B. &Zisiadis, M. (2014), Transmedia Marketing: Strengthening Multiplatform User Participation Through Storytelling, Umeå University Sweden,.
 • Yılmaz, R. (2017). Türkiye’de Reklam Anlatısının Dijital Çağdaki Yapısal Dönüşüm, 1st International Conference on New Trends in Communication. May 2017.
 • Zimmermann, P. (2014). Transmedya Hikâyeciliği, Edit. Karaçor, S., Aydın, D. &Gülerarslan A., Çizgi Publication, 19-25, Konya.
 • https://kitabistann.blogspot.com.tr
 • https://kitap.yazarokur.com/agir-roman
 • https://www.edebiyatogretmeni.org
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Nursel BOLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc414173, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {503 - 531}, doi = {}, title = {GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Bolat, Nursel} }
APA Bolat, N . (2019). GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME . Selçuk İletişim , 12 (2) , 503-531 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/414173
MLA Bolat, N . "GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 503-531 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/414173>
Chicago Bolat, N . "GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 503-531
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Nursel Bolat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 503 EP - 531 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Nursel Bolat %T GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Bolat, Nursel . "GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 503-531 .
AMA Bolat N . GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 503-531.
Vancouver Bolat N . GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 503-531.