Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 1068 - 1093 2019-07-27

19. Yüzyıl’da Avrupa teknik, teknolojik ve ekonomik alanlarda gösterdiği hızlı ilerleme ve Endüstri Devrimi’nin etkisiyle dünyanın lideri konumuna gelmiştir. Batı ülkelerinin Endüstri Devrimi ile ortaya çıkan hammadde ve iş gücü gereksinimi ise sömürge ülkelerden sağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonucunda dünyadaki güç dengelerinin değişmesi Avrupa ülkelerinin güç kaybetmelerine neden olmuş, sömürgeleştirdikleri ülkeleri ellerinde tutamaz hale gelmişlerdir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada ortaya çıkan iki süper güç ABD ve SSCB kendi sistemlerinin dünyaya egemen olması için çabalamışlardır. Bu tablonun dışında kalan ve henüz gelişme aşamasında olan ülkeler Üçüncü Dünya Ülkeleri olarak adlandırılmışlardır. ABD ve SSCB’nin önerdiği kodlar dışında yeni ve farklı bir yaklaşım geliştirmeye çalışan Üçüncü Dünya Ülkeleri, siyaset zeminindeki gelişmelere paralel olarak sanatsal anlamda da faaliyetler göstermişlerdir.

Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dekolonizasyon süreci ile birlikte bağımsızlığını kazanan Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin geliştirdikleri sinema dili, yönetmenliğini Ousmane Sembene’nin yaptığı Xala filmi özelinde ele alınmıştır. Xala’nın Birinci, İkinci ve Üçüncü sinema bağlamındaki yerini saptamayı amaçlayan bu çalışmada nitel metin çözümlemelerinden biri olan tarihsel film eleştirisi kullanılmıştır. Xala’nın, İkinci sinemanın olanaklarının bir kısmını kullanarak, Üçüncü sinema anlatısı olmaya aday bir film olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Batı, sömürgecilik, İkinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı
  • Armaoğlu F (2010) 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul. Armes R (2011) Üçüncü Dünya Sineması ve Batı, Doruk Sinema Yayınları, İstanbul. Arnold D (1995). Coğrafi Keşifler Tarihi, Alan Yayıncılık, İstanbul. Ataöv T (1975) Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, A.Ü. S.B.F Yayınları, Ankara. Barthes R (1993). Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Biryıldız E Erus Z Ç (2007) Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Es Yayınları, İstanbul. Bordwell D Thompson K. Staiger J (1985) The Classical Hollywood Cinema Film Style and Mode of Production, Columbia University Press, New York. Bordwell D Thompson K (2008) Film Sanatı, De Ki Yayınları, İstanbul. Demir A (2011)Sömürge Devletlerinin Kullandığı Sömürgecilik Araç̧ ve Metotları Vaka Analizi: Belçika Krallığının Kongo’daki Sömürge Dönemi, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 7, 14, 117-141. Evren G (2003) Genel Olarak Sömürgecilik Hareketleri ve Antiller Denizi, Pasifik ve Hint Okyanuslarındaki Fransız Sömürgeleri, Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği Bildiri Kitabı, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ. Fanon F (1994) Yer Yüzünün Lanetlileri, Versus Yayınları, İstanbul. Ferro M (2002) Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara. Giddens A (2013)Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul. Güçhan G (1999) Tür Sineması, Görüntü ve İdeoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Günay Ö M (2015) Geleneksel Anlatı ve Modern Sinema Anlatısı: The Mummy (Mumya) ve Amour (Aşk) Filmlerinin Dramaturjik Çözümlemeleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi Kongre Kitabı, S. 399-408. Gürkan H (2015) Karşı Sinema, Es Yayınları, İstanbul. Hanilçe M (2010) Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak, Tarih Okulu, 7,47-70. İpek Ö (2017) Peter Wollen’in Karşı Sinema Kavramı, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2) 72-87. İrge N (2005) Gelişmiş Kapitalizm Eşliğinde Yeni Sömürgecilik, Trakya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1, 59-88. Karal E Z (1999) Osmanlı Tarihi, IX. Cilt İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Odabaş B (2013) Üçüncü Sinema, Agora Kitaplığı, İstanbul. Özden Z (2004) Film Eleştirisi Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi, İmge Kitabevi, Ankara. Roberts J M (1996) Avrupa Tarihi, İnkılap Yayınları, İstanbul. Sander O (2000) Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, Ankara. Sayın Y (2016) Arap Baharı ve Sömürgelerin Çözülmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 (30), 65 – 70. Solanas F Getino O (1997)Alternatif Modernleşme ve Sinema. Yüksek Lisans Tezi İçerisinde. Bir Üçüncü Dünya Sinemasına Doğru:
Üçüncü Dünyadaki Ulusal Kurtuluş Mücadelelerinin Bir Parçası Olan Sinemanın Gelişimi Üzerine Notlar ve Deneyimler. ek-2. 138. Topçu A (2004) Sinema ve Zaman: Geleneksel Anlatı ve Çağdaş Anlatı Filmlerinde Zamanın Kullanımı ve Anlatısal Yapı ile İlişkileri, Vadi Yayınları, Ankara. Uçarol R (1995) Siyasi Tarih (1789–1994), Filiz Kitabevi, İstanbul. Wollen P (2012) Godard ve Karşı Sinema, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi içinde, çev. Hasan Gürkan. Wright M (2006) Religion and film: an introduction, I. B. Tauris And Company Limited, London.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8384-8992
Yazar: Selim BEYAZYÜZ

Orcid: 0000-0003-2059-5585
Yazar: Meral SERARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596307, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1068 - 1093}, doi = {10.18094/josc.596307}, title = {NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK}, key = {cite}, author = {Beyazyüz, Selim and Serarslan, Meral} }
APA Beyazyüz, S , Serarslan, M . (2019). NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK . Selçuk İletişim , 12 (2) , 1068-1093 . DOI: 10.18094/josc.596307
MLA Beyazyüz, S , Serarslan, M . "NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 1068-1093 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596307>
Chicago Beyazyüz, S , Serarslan, M . "NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 1068-1093
RIS TY - JOUR T1 - NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK AU - Selim Beyazyüz , Meral Serarslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596307 DO - 10.18094/josc.596307 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 1068 EP - 1093 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596307 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596307 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK %A Selim Beyazyüz , Meral Serarslan %T NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596307 %U 10.18094/josc.596307
ISNAD Beyazyüz, Selim , Serarslan, Meral . "NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 1068-1093 . https://doi.org/10.18094/josc.596307
AMA Beyazyüz S , Serarslan M . NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 1068-1093.
Vancouver Beyazyüz S , Serarslan M . NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 1068-1093.