Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 1210 - 1238 2019-07-27

KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ

Aslı YAĞMURLU [1]


Kültürel diplomasi, kamu diplomasinin bir alt başlığını oluşturmaktadır. Bir ülkenin yumuşak gücü o ülkenin siyasal değerleri, kültürü ve dış politikası tarafından belirlenmektedir. Kültür bu nedenle önemli bir öğe olarak yer almaktadır. Kültürün tam olarak ne olduğuna dair kesin bir oydaşma olmamakla birlikte ulusal kültürün pek çok öğesinin diplomasi amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Kültürel diplomasi makalede devletin kendi itibarını arttırma ve ilişki kurma amacıyla dolaylı ve doğrudan kontrol ettiği kültürel etkinliklerin sunumu olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma kültürel diplomasinin Dışişleri Bakanlıkları tarafından ne şekilde algılandığı sorusuna odaklanmış ve örneklem olarak seçilen Dışişleri Bakanlıkları internet sitelerinden sunulan metinleri içerik analizi yöntemiyle kategorize ederek sınıflandırma amacını gütmüştür. Kültürel diplomasinin sınırları iki kaynaktan beslenmektedir. Birincisi alandaki akademik çalışmalar ve ikincisi kültürel diplomasinin devlet örgütlenmesi içinde konunun sorumluluğunu üstlenmiş olan Dışişleri Bakanlıklarıdır. Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının internet sitelerindeki kültürel diplomasi içeriklerine göre incelenerek kültürel diplomasi etkinliklerinin sınırları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İnternet sitelerinden elde edilen veriler sonucunda sanat, eğitim ve profesyonel ilişkiler başlıkları kültürel diplomasinin alt başlıkları olarak ortaya çıkmıştır.


Kültür, diplomasi, kültürel diplomasi, yumuşak güç, kamu diplomasisi
  • Belanger L (1999) Redefining Cultural Diplomacy: Cultural Security and Foreign Policy in Canada, Political Psychology, 20 (4), 677-699. Brown, J (2009) Arts Diplomacy: The Neglected Aspect of Cultural Diplomacy Routledge Nancy Snow, Philip M. Taylor (Eds) Handbook of Public Diplomacy, Routledge, NY, 57-62. Cha V (2013) The Asian Games and Diplomacy in Asia: Korea–China–Russia, The International Journal of the History of Sport, 30:10, 1176-1187. Chakraborty K (2013)(Ed.) Cultural Diplomacy Dictionary, Center for Cultural Diplomacy Publications, California. Cherbo J M (2009) An Initiative to Facilitate International Cultural Exchanges: The RCCE Project, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 39(4), 285-289. Christina L and Morag K (2013) US Cultural Diplomacy and Archaeology: Soft Power, Hard Heritage, Routledge, NY. Clarke D (2016) Theorising the Role of Cultural Products in Cultural Diplomacy from a Cultural Studies Perspective, International Journal of Cultural Policy, 22(2), 147-163. Claude Z (2016) China’s Soft Power with Chinese Characteristics: The Cases of Confucius Institutes and Chinese Naval Diplomacy, Journal of Political Power, 9(3), 431-447. Croft, C (2013). Dance Returns to American Cultural Diplomacy: The U.S. State Department's 2003 Dance Residency Program and Its After Effects. Dance Research Journal, 45(1), 23-39. Cuche D (2004) Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı, Bağlam Yayınları, İstanbul. Cull J (2012) The Legacy of the Shanghai Expo and Chinese Public Diplomacy, Place Branding and Public Diplomacy, 8(2): 99-101. Cull J N (2009a) Public Diplomacy Before Gullion. Nancy Snow and Philip M. Taylor (Eds.)Handbook of Public Diplomacy, Routledge, NY. Cull J N (2009b) Public Diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, Los Angeles. Cummings M (2003) Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey.Washington, Center for Arts and Culture, DC. Ekşi M (2015) Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü. Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik (der), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 349-354. Erickson M (2012) Cultural Diplomacy, Branding and the American Film Institute’s Project: 20/20, Journal of Intercultural Communication Research, 41:2, 109-130. Firjesz E (2013) “The Role of Cultural Institutes in the European Integration” http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2013-06-iscd-italy/Judit_va_FRJSZ.pdf erişim tarihi: 11.03.2019 Fisher A (2009) Four Seasons in One Day: The Crowded House of Public Diplomacy in the UK, Nancy Snow, Philip M. Taylor (Eds.) Routledge Handbook of Public Diplomacy, Routledge, NY, 251-261. Gautam A and Droogan J (2018) Yoga Soft Power: How Flexible is the Posture?, The Journal of International Communication, 24:1, 18-36. Geerts C (2010) Kültürlerin Yorumlanması, Dost Yayınları, Ankara. Gienow-Hecht J C and Donfried M C (2010) The Model of Cultural Diplomacy: Power, Distance and the Promise of Civil Society Jessica C. E. Gienow-Hech ve Mark C. Donfried (Eds.) Serching for a Cultural Diplomacy, Berghahn Books, NY, 13-29. Gönlübol M (1993) Uluslararası Politika, Siyasal Yayınevi, Ankara. Gregory P (2009) Exporting National Culture: Histories of Cultural Institutes Abroad, International Journal of Cultural Policy, 15:3, 275-289. Grincheva N (2010) U.S. Arts and Cultural Diplomacy: Post-Cold War Decline and the Twenty-First Century Debate, The Journal of Arts Management, Law and Society, 40: 169-183. Grincheva N (2013) Psychopower of Cultural Diplomacy in the Information Age, Figueroa Press/ USC Center of Public Diplomacy, Los Angeles. Haigh A (1974) Cultural Diplomacy in Europe, Council of Europa, Strasbourg. Holden J (2013). Influence and Attraction: Culture and the Race for Soft Power in the 21st Century. British Council, London. Hyesun S (2013) Post-9/11 International Artist Exchanges Between the United States and the Middle East, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 43(4), 203-214. Ismayilov M (2012) State, Identity, and the Politics of Music: Eurovision and Nation-building in Azerbaijan, Nationalities Papers, 40:6, 833-851. Kennedy L (2003) Remembering September 11: Photography as Cultural Diplomacy, International Affairs, 79(2), 315-326. Kim J (2016) Public relations and public diplomacy in cultural and educational exchange programs: A coorientational approach to the Humphrey Program, Public Relations Review, 42, 132-145. L’Etang J (2009) Public Relatons and Diplomacy in a Globalized World: An Issue of Public Communication, American Behavioral Scientist, 53(4), 607-626. Lee J T (2015) Soft Power and Cultural Diplomacy: Emerging Education Hubs in Asia Comparative Education, 51(3), 353-374. Liam K (2003) Remembering September 11: Photography as Cultural Diplomacy, International Affairs, 79(2), 315-326. Luke C and Kersel M (2013) US Cultural Diplomacy and Archaeology, Routledge, NY. Mark S (2009) Greater Role on Cultural Diplomacy, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael. Mark S L (2010) Rethinking cultural diplomacy: the cultural diplomacy of New Zealand, the Canadian Federation and Quebec, Political Science, 62 (1), 62-83. Memis S (2009) The Impact of International Cultural Engagement: The British Counci’s Approach to Evaluation, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 39:4, 292-297. Moutinho R and Filho J C (2015) The role of language teachers as cultural diplomats, Multicultural Education Review, 7(1-2), 85-98. Mulcahy K V (1999) Cultural Diplomacy and the Exchange Programs: 1938–1978, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 29(1), 7-28. Ndlovu S M (2010) Sports as cultural diplomacy: the 2010 FIFA World Cup in South Africa’s foreign policy, Soccer & Society, 11:1-2, 144-153. Nicolson H (1963) Diplomacy, Oxford University Press, London. Özkan A (2015) 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkânları, TASAM Stratejik Rapor No: 70, TASAM, İstanbul. Paschalidis G (2009) Exporting National Culture: Histories of Cultural Institutes Abroad, International Journal of Cultural Policy, 15(3), 275-289. Rofe J S (2016a) Sport and Diplomacy: A Global Diplomacy Framework, Diplomacy & Statecraft, 27(2), 212-230. Rofe, J S (2016b) Diplomatic Practice, Alison R. Holmes and J. Simon Rofe (Eds.) Global Diplomacy, Westview Press, Bolder, 20-50. Rousselin M (2013) Turkish Soap Power: International Perspectives and Domestic Paradoxes, Online Journal of the Center for Governance and Culture in Europe, Euxenios, 10: 16-22. Sancar A G (2012) Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. Beta Yayınları, İstanbul. Scott-Smith G (2009a) Exchange Programs and Public Diplomacy, Routledge Nancy Snow, Philip M. Taylor (Eds) Handbook of Public Diplomacy Routledge, NY, 50-56. Scott-Smith G (2009b) Networks of Influence: US Exchange Programs and Western Europe in the 1980s, Ken Osgood and Brian Etheridge (Eds.) The United States and Public Diplomacy: Toward an International History, Brill, Leiden, 345-369. Scott-Smith G (2016) Cultural Diplomacy Alison R. Holmes ve J. Simon Rofe (Eds.) Global Diplomacy, Westview Press, Bolder, 176-189. Sevin H E (2010) From visitors to cultural ambassadors: public diplomacy and scholar exchange programs. Business Research Yearbook, 17, 578–585. Sigismondi P (2009) Hollywood Piracy in China: An Accidental Case of US Public Diplomacy in the Globalization Age?, Chinese Journal of Communication, 2(3), 273-287. US Department of State (2005) Cultural Diplomacy The Linchpin of Public Diplomacy- Report of the Advisory Committee on Cultural Diplomacy. Vaughan J R (2005) ‘A Certain Idea of Britain’: British Cultural Diplomacy in the Middle East, 1945–57, Contemporary British History, 19(2), 151-168. Vural Yılmaz, Devrim (2017) Geleceğin Diplomatik İnşası: Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Türk Yükseköğretimi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57, 138-150. Wilcox E (2017) Performing Bandung: China’s Dance Diplomacy with India, Indonesia, and Burma, 1953–1962, Inter-Asia Cultural Studies, 18(4), 518-539. Yıldırım, Gonca (2015) Türkiye Kamu Diplomasi Koordinatörlüğünde Faaliyetlerinin Kültürel Diplomasi Başlığında İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2-23. Zaharna R S (2009) Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives s., Nancy Snow and Philip M. Taylor (Eds) Routledge Handbook of Public Diplomacy, Routledge, NY, 86-100. Zamorano M M (2016) Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory, Culture Unbound, 8, 166–186. Zanardi C (2016) China’s Soft Power with Chinese Characteristics: The Cases of Confucius Institutes and Chinese Naval Diplomacy, Journal of Political Power, 9:3, 431-447. Zaugg I A and Nishimura E (2015) Angola and Kenya Pavilions in the 2013 Venice Biennale: African Contemporary Art and Cultural Diplomacy in the “Olympics of Art”, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 45(2), 134-149. Zöllner O (2009) German Public Diplomacy: The Dialogue of Cultures, Nancy Snow, Philip M. Taylor (Eds.) Routledge Handbook of Public Diplomacy, Routledge, NY, 262-269.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2046-5935
Yazar: Aslı YAĞMURLU (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @derleme { josc596331, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1210 - 1238}, doi = {10.18094/josc.596331}, title = {KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ}, key = {cite}, author = {Yağmurlu, Aslı} }
APA Yağmurlu, A . (2019). KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ . Selçuk İletişim , 12 (2) , 1210-1238 . DOI: 10.18094/josc.596331
MLA Yağmurlu, A . "KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 1210-1238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596331>
Chicago Yağmurlu, A . "KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 1210-1238
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ AU - Aslı Yağmurlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596331 DO - 10.18094/josc.596331 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 1210 EP - 1238 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596331 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596331 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ %A Aslı Yağmurlu %T KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596331 %U 10.18094/josc.596331
ISNAD Yağmurlu, Aslı . "KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 1210-1238 . https://doi.org/10.18094/josc.596331
AMA Yağmurlu A . KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 1210-1238.
Vancouver Yağmurlu A . KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 1210-1238.