Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 246 - 272 2020-01-27

DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI

Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN [1]


İçinde bulunduğumuz dijital çağ, internetin egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemin bir gereği olarak günümüz insanından beklenen, yeniliklere hızla uyum sağlaması, tüm gelişmelerden haberdar olması ve dünyada olup bitenleri takip etmesidir. Bu nedenle her an çevrimiçi olmak ve internete bağlı kalmak neredeyse hayati önem taşımaktadır. Bunun bir uzantısı olarak da internetin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde teknik bir duruma işaret eden internete ‘bağlanmak’ günümüzde vazgeçilmez bir tutkuyu ifade etmektedir. Dünya nüfusunun internetteki varlığı sürekli artış göstermekle birlikte internette geçirilen süre de her yıl fazlalaşmaktadır. Dolayısıyla internet her geçen yıl hayatımızı daha fazla etkilemektedir. İnternetin gündelik yaşam pratiklerimiz üzerindeki en derin etkilerinden biri hiç şüphesiz bilginin niceliğindeki artış ve niteliği üzerindeki dönüştürücü gücüdür.

Bu çalışma ile dijitalleşmeye bağlı olarak bilginin internet çağındaki durumu irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Z kuşağı içinde yer alan üniversite öğrencileri ile nitel bir araştırma yöntemi olan odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bilgi miktarındaki azami artış “infobezite” kavramı ile değerlendirilirken bilginin niteliksel değişimi ‘bağlamsızlık’ üzerinden tartışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında görüşmecilerin bilgiye/enformasyona erişim noktasında öncelikli olarak interneti tercih ettikleri saptanmıştır. Bundaki en önemli etkenler ise internette bilgiye erişimin oldukça kolay olması ve ulaşılan bilgilerin ‘hap’ niteliğinde olmasıdır.

Dijitalleşme, infobezite, bilgi, enformasyon, internet, Z kuşağı
  • Agosto E D (2002) A Model of Young Peoples’s Decision-Making in Using the Web, Library and Information Science Research 24, 311-341.Bradbury R (2018) Fahrenheit 451, Dost Körpe (çev), İthaki Yayınları, İstanbul.Carpenter E (2011) Yeni Diller, Crowley D ve Heyer P (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara. Carr N (2009) İnternet Beyinlerimize Ne Yapıyor? Google Bizi Aptal mı Yapıyor?, http://www.gmk.org.tr/pdf/gsu/grafik_sanatlar_uzerine83.pdf, erişim tarihi: 22.10.2012.Carr N (2012) Yüzeysellik: İnternet Bizi Aptal mı Yapıyor?, İbrahim Kapaklıkaya (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.Chatfield T (2013) Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız, Levent Konca (çev), Sel Yayıncılık, İstanbul. Dinet J, Marquet P and Nissen E (2003) An Exploratory Study of Adolescent’s Perceptions of the Web, Journal of Computer Assisted Learning 19, 538-545. Eco U ve Carriere J C (2010) Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, Sosi Dolanoğlu (çev), Can Yayınları, İstanbul. Goodman M (2016) Geleceğin Suçları/Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü, Cem Özdemir (çev), Timaş Yayınları, İstanbul. Goodwin K (2018) Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek/Teknolojiyi Doğru Kullanmanın Yolları, Tülin Er (çev), Aganta Kitap, İstanbul.Harari Y N (2018) Homo Deus/Yarının Kısa Bir Tarihi, Poyzan Nur Taneli (çev), Kolektif, İstanbul.Hennink M M (2007) International Focus Group Research/A Handbook fort he Health and Social Sciences, Cambridge University Press, New York.Hıltz S R and Turoff M (1985) Structuring Computer-Mediated Communication Systems to Avoid Information Overload, Communication of the ACM, 28, 7, 680-689.Johnson C A (2013) Bilgi Diyeti/Bilinçli Bilgi Tüketimi, İhsan Durdu (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.Kafka F (2013) Dönüşüm, Gülperi Sert (çev), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Karagöz K (2019) Post-Truth Çağında Yeni Medya Okuryazarlığı, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der) Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya. Köktener A (2018) “Gelenekselden Yeni Medya Okuryazarlığına Geçişte Bilgi Güvenilirliği ve Yalan Haber”, Olcay Uçak (ed), Dijital Medya ve Gazetecilik, Eğitim Yayınevi, Konya, 275-289.Krueger R A and Casey M A (2000) Focus Groups/A Practical Guide For Applied Research, Sage Publications, California.Maigret Ê (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (çev), İletişim Yayınları, İstanbul. Manguel A (2016) Gezgin, Kule ve Kitapkurdu, Dilek Şendil (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbulNeuman W R (2018) Dijital Fark/Gündelik Hayatta Dijitalleşme ve Medya Etkileri Kuramı, Gökçe Metin (çev), The Kitap Yayınları, İstanbul.Palfrey J ve Gasser U (2017) Doğuştan Dijital, Nagihan Aydın (çev), İKÜ Yayınevi, İstanbul.Prensky M (2001) Digital Natives, Digital Immigrants I, On the Horizon (NCB University Press, 9, 5, 1-6.Postman N (1994) Televizyon Öldüren Eğlence/Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Osman Akınhay (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.Postman N (2013) Teknopoli/Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Mustafa Emre Yılmaz (çev), Sentez Yayıncılık, Ankara. Sekman M (2011) Her Şey Beyinde Başlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Sezer N (2019) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimine İlişkin İlk Girişimler ve Sonrası, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der), Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya. Stephens M (2011) Televizyon Haberleri Dönüştürüyor, David Crowley ve Paul Heyer (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara.Shaw D (1987) Daha Fazla Renk Daha Fazla Grafik / Gazeteler Yeni Bir Görünüm Kazanıyor, Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, 1, 3-4.Twenge J M (2018) i-Nesli, Orkan Gündüz (çev), Kaktüs Yayınları, İstanbul.Scott D and Bracetti A (2013) 50 Things You Didn’t Know About Google, https://www.complex.com/pop-culture/2013/02/50-things-you-didnt-know-about-google/ erişim tarihi: 15 Haziran 2019. Şeker M (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama Örnekleriyle Sayfa Düzeni, Çizgi Kitabevi, Konya.Tamir D I, Templeton E M, Ward A F, and Zaki, J (2018) Media Usage Diminishes Memory For Experiences, Journal of Experimental Social Psychology, 76, 161-168. Wardle C and Derakhshan H (2017) Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking . Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277cZivkovic Z (2016) Başka Zaman Kütüphaneleri, Cumhur Orancı (çev), Zepros Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0723-2261
Yazar: Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 22 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { josc613286, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {246 - 272}, doi = {10.18094/josc.613286}, title = {DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek İşli̇yen, Fadime} }
APA Şi̇mşek İşli̇yen, F . (2020). DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI . Selçuk İletişim , 13 (1) , 246-272 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/613286
MLA Şi̇mşek İşli̇yen, F . "DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI" . Selçuk İletişim 13 (2020 ): 246-272 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/613286>
Chicago Şi̇mşek İşli̇yen, F . "DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Selçuk İletişim 13 (2020 ): 246-272
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI AU - Fadime Şi̇mşek İşli̇yen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 246 EP - 272 VL - 13 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %A Fadime Şi̇mşek İşli̇yen %T DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %D 2020 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Şi̇mşek İşli̇yen, Fadime . "DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Selçuk İletişim 13 / 1 (Ocak 2020): 246-272 .
AMA Şi̇mşek İşli̇yen F . DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 246-272.
Vancouver Şi̇mşek İşli̇yen F . DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 246-272.
IEEE F. Şi̇mşek İşli̇yen , "DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI", Selçuk İletişim, c. 13, sayı. 1, ss. 246-272, Oca. 2020, doi:10.18094/josc.613286