Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 24 - 43 2020-01-27

DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI

Eren YÜKSEL [1]


ÖZET

Bu çalışmada Dunkirk (Christopher Nolan, 2017) filminin İngiliz ulusal kimliğiyle ilgili ne tür temsiller sunduğu değerlendirilmekte ve bu temsillerin ulusun militarizasyonu ve antimilitarizasyonu bakımından anlamı sorgulanmaktadır. Çalışmanın temel savı, filmin İngiliz ulusal kimliğine ilişkin belirli mitleri inşa ederken ve sivillerle birlikte bazı askerlerin kahramanlığı üzerinden militarist bir bakış açısı sunarken, aynı zamanda askerlerin travmatik yıkımını göstererek anlatıya bazı çatlakların sızmasına izin vermesidir. Ancak Dunkirk, genel olarak savaşın yarattığı yıkımı askerlerin travmaları, başarısızlıkları ve etik ikilemleri etrafında sergilese de bunları savaş karşıtı bir söylemin dolaşıma sokulması için kullanmamaktadır. Filmin sonunda askerlerin eve dönüşünün zafer olarak nitelendirilmesi, sivillerin desteğiyle tahliye edilen askerlere kahraman payesi yüklenmesi ve Churchill’in bir sonraki savaşa ilişkin gelecekteki kahramanlık vurgusu İngiliz milliyetçiliğini ve militarizmi yeniden üretmektedir. Ayrıca filmin söylemini çerçevelendiren Churchill’in Alman işgali karşısında İngiltere’nin sömürgelerinden yardıma gelecek askeri desteğe atıfta bulunması aracılığıyla İngiliz emperyalizminin olumlu bir içerik kazanması mümkün kılınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dunkirk, Christopher Nolan, milliyetçilik, militarizm


Dunkirk, Christopher Nolan, milliyetçilik, militarizm
 • Boym S (2009) Nostaljinin Geleceği, Ferit Burak Aydar, (çev), Metis, İstanbul.
 • Bulger L (2012) McEwan's and Wright's Flight from Dunkirk, Via Panorâmica: Revista Electrónica de Estudos Anglo-Americanos / An Anglo-American Studies Journal, 3 (1), 146-161.
 • Büte E B (2017) Dunkirk: Bir Doğrudanlık Deneyi, Altyazı, 175, 72-74.
 • Chapman J (2005) Past and Present, National Identity and The British Historical Film, I.B, Tauris, London, New York.
 • Chapman J (2008) War and Film, Reaktion Books, London.
 • Cockburn C (2009) Buradan Baktığımızda, Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi, Füsun Özlen, (çev), Metis, İstanbul.
 • Donald R R (2005) Masculinity and Machismo in Hollywood’s War Films, Stephen M. Whitehead and Frank J. Barrett (eds), The Masculinities Reader, Polity Press, Cambridge & Malden, 170-183.
 • Enloe C (2003) Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset, Berna Kurt ve Ece Aydın, (çev), Çitlenbik, İstanbul.
 • Enloe C (2006) Manevralar, Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar, Serpil Çağlayan, (çev), İletişim, İstanbul.
 • Hatty S E (2006) Boys on Film: Masculinities and Cinema, Stephen Whitehead, (ed), Men and Masculinities III, Routledge, London & New York, 450-478.
 • Hayward S (2012) Sinemanın Temel Kavramları, Uğur Kutay ve Metin Çavuş, (çev), Es, İstanbul.
 • Jameson F (2009) War and Representation, PMLA, 124 (5), 1532-1547.
 • Joye L (2017) Dunkirk, History Ireland, 25 (5), 52-53.
 • Lacy M J (2003) War, Cinema and Moral Anxiety, Alternatives, 28, 611-636.
 • Mooney D (2018) Christopher Nolan: A Critical Study of the Films, McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina.
 • Morag R (2006) Defeated Masculinity: Post-Traumatic Cinema in the Aftermath of the Vietnam War, Communication Review, 9 (3), 189-219.
 • Nagel J (2004) Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik, Ayşe Gül Altınay, (ed), Vatan Millet Kadınlar, İletişim, İstanbul, 65-101.
 • Öztan G G (2014) Türkiye'de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Plain G (2012) From Shorty Blake to Tubby Bins: Dunkirk and the Representation of Working-Class Masculinity in Postwar British Cinema, Journal of British Cinema and Television, 9 (2), 177-197.
 • Sancar S (2013) Erkeklik: İmkânsız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, Metis, İstanbul.
 • Sjoberg L and Via S (2010) Introduction, L Sjoberg and S Via, (eds), Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives, Praeger, Santa Barbara, Denver & Oxford, 1-13.
 • Sjoberg L (2015) Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Çatışma: Savaşın Feminist Teorisi, Onur Aydın, (çev), Altınbilek Yayınları, İstanbul.
 • Sorlin P (1994) War and Cinema: Interpreting the Relationship, Historical Journal of Film, Radio and Television, 14 (4), 357-366.
 • Stratton J (2019) The Language of Leaving: Brexit, the Second World War and Cultural Trauma, Journal for Cultural Research, 1-27.
 • Summerfield P (2010) Dunkirk and the Popular Memory of Britain at War, 1940-58, Journal of Contemporary History, 45 (4), 788-811.
 • Sünbüloğlu N Y (2013) Giriş: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik ve Erkek(lik)lere Dair Bir Çerçeve, N Y Sünbüloğlu, (ed), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler, İletişim, İstanbul, 9-44.
 • Virilio P (1989) War and Cinema: The Logistics of Perception, Verso, London, New York.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1299-7517
Yazar: Eren YÜKSEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { josc613399, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {24 - 43}, doi = {10.18094/josc.613399}, title = {DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI}, key = {cite}, author = {Yüksel, Eren} }
APA Yüksel, E . (2020). DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI . Selçuk İletişim , 13 (1) , 24-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/613399
MLA Yüksel, E . "DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI" . Selçuk İletişim 13 (2020 ): 24-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/613399>
Chicago Yüksel, E . "DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI". Selçuk İletişim 13 (2020 ): 24-43
RIS TY - JOUR T1 - DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI AU - Eren Yüksel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 43 VL - 13 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI %A Eren Yüksel %T DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI %D 2020 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Yüksel, Eren . "DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI". Selçuk İletişim 13 / 1 (Ocak 2020): 24-43 .
AMA Yüksel E . DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 24-43.
Vancouver Yüksel E . DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 24-43.
IEEE E. Yüksel , "DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI", Selçuk İletişim, c. 13, sayı. 1, ss. 24-43, Oca. 2020, doi:10.18094/josc.613399