Yıl 2014, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 10 2014-06-01

Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region
Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region

L. Çinkılıç [1] , S. Varış [2] , A. Kubaş [3]


TUBİTAK[ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT) Tarafından taranmaktadır / Indexed by TUBİTAK[ ULAKBİM&Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database
 • Aybak,!Ç,!H.,!2002. Seracılık!Raporu,!Hasat!Dergisi,sayı:! 6!!s:!!29Q31.
 • Aybak,! H.! Ç.! ve! H.! Kaygısız,! ! 2004.! Hıyar! Yetiştiriciliği,! Hasad!Yayıncılık!Ltd.Şti.,!İstanbul,!177!s.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Aybak,! H.Ç.,! 2002. SalataQMarul! Yetiştiriciliği,! Hasad!! Yayıncılık!Ltd.Şti.,!İstanbul,96!s.
 • Cangir,! C.,! O.! Yüksel! ve! D.! Boyraz,! ! 1996. Trakya’da! Amaç! Dışı! Arazi! Kullanılmasının! Boyutları! ve! Arazi! Kullanım!Planlaması,!Trakya’da!Sanayileşme!ve!Çevre! Sempozyumu,! Bildiriler! Kitabı,! TMMOB,! Makina! Mühendisleri!Odası,!ISBN:975Q395Q167Q1,!Edirne.
 • Çinkılıç,! H.,! S.! Varış,! L.! Çinkılıç! ve! A.! Kubaş,! ! 2005. Trakya’da!Seracılık,!Hasad!Dergisi,!242,!s:!34Q37
 • Emekli,! Y.S.,! D.! Büyüktaş,! K.! Büyüktaş,! 2008.! Antalya! Yöresinde! Seracılığın! Mevcut! Durumu! ve! Yapısal! Sorunları,! Batı! Akdeniz! Tarımsal! Araştırma!Enstitüsü,! Derim!Dergisi,!25(1):!26Q39.
 • Türkiye! İstatistik! Kurumu,! 2012.! Gıda,! Tarım! ve! Hayvancılık! Bakanlığı,! Niteliklerine! Göre! Örtüaltı! Tarım!Alanları,!!Ankara.
 • Türkiye! İstatistik! Kurumu,! 2012.! Gıda,! Tarım! ve! Hayvancılık!Bakanlığı,!Ülkemiz!Tarım!Alanları,!Ankara.
 • Gaytancığlu,! O.! ve! M.! Deveci,! ! 2001. Trakya’da! Tarla! Sebzeciliğinin! Genel! Durumu! ve! Ekonomik! Sorunları! Üzerine! Bir! Araştırma,! T.Ü.! Araştırma! Fonu! (TÜAF),! Proje!No:226,!Tekirdağ,
 • Günay,!A.,!1992. Serler,!A.Ü.!Ziraat!Fakültesi!BağQBahçe! Kürsüsü,!Ankara,!92!s.
 • Tüzel,!Y.,!A.!Gül,!H.Y.!Daşgan,!M.!Özgür,!N.!Özçelik,!H.F.! Boyacı,! A.! Ersoy,! ! 2005.! Örtüaltı! Yetiştiricilinde! Gelişmeler,! ! Türkiye! Ziraat! Mühendisliği! Odası! VI.! Teknik!Kongresi,!Cilt!I:!609Q626.!
 • Tüzel,! Y.,! A.! Gül,! H.Y.! Daşgan,! G.B.! Öztekin,! S.! Engindeniz,! H.F.! Boyacı,! A.! Ersoy,! A.! Tepe,! A.! Uğur,! 2010.! Örtüaltı! Yetiştiriciliğinin! Gelişimi,! VII.! Türkiye! Ziraat! Mühendisliği! Odası! Teknik! Kongresi,! Bildiri! Kitabı:!559Q578.!
 • Varış,!S.!Ve!S.!Altıntaş,!1999. Soğuk!Serada!Salata!Marul! Tarımı! T.Ü.! Ziraat! Fakültesi,! Tekirdağ
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: L. Çinkılıç

Yazar: S. Varış

Yazar: A. Kubaş

Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2014
Kabul Tarihi : 10 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014

Bibtex @ { jotaf201281, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region}, key = {cite}, author = {Çinkılıç, L. and Varış, S. and Kubaş, A.} }
APA Çinkılıç, L , Varış, S , Kubaş, A . (2014). Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19033/201281
MLA Çinkılıç, L , Varış, S , Kubaş, A . "Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19033/201281>
Chicago Çinkılıç, L , Varış, S , Kubaş, A . "Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region AU - L. Çinkılıç , S. Varış , A. Kubaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region %A L. Çinkılıç , S. Varış , A. Kubaş %T Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region %D 2014 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Çinkılıç, L. , Varış, S. , Kubaş, A. . "Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (Haziran 2014): 1-10 .
AMA Çinkılıç L , Varış S , Kubaş A . Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 11(2): 1-10.
Vancouver Çinkılıç L , Varış S , Kubaş A . Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 11(2): 10-1.