Yıl 2014, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 11 - 20 2014-06-01

Determination Of Different Tillage Methods in Terms Of Technically And Economically İn Second Crop Maize For Silage (2nd Year) II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl )
II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl)

M. F. Baran [1] , M. R. Durgut [2] , İ. E. Kayhan [3] , İ. Kurşun [4] , B. Aydın [5] , Y. Bayhan [6]


Araştırma Kırklareli ilinde; Atatürk Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Merkez İstasyonunda 2011 ekim sezonunda yürütülmüştür. Araştırmada, II. ürün silajlık mısırda uygulanan farklı toprak işleme sistemlerinin ( T1: Sap Parçalayıcı +Ağır Yaylı Kültivatör + Ekim Makinesi, T2: Sap parçalayıcı +Rototiller +Ekim Makinesi, T3: Sap parçalayıcı Çizel + Gobledisk + Ekim Makinesi ve T4: Pulluk + Gobledisk + Ekim Makinesi) bitki gelişimine, verime ve işletme ekonomisine etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada makinaların yakıt tüketimi ve iş başarısı, bitki ile ilgili ortalama çıkış süresi, tarla filiz çıkış derecesi, sap kalınlığı, bitki boyu ve verim, toprak ile ilgili nem değerleri belirlenmiş ve yöntemler ekonomik analize tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek silajlık verimi geleneksel yöntem olan T4 yönteminde elde edilirken en düşük verimi ise T2 yönteminde elde edilmiştir. Yöntemler arasında yakıt tüketimi; en düşük 25.21 lt /ha ile T1 toprak işleme sistemi, en yüksek 46.46 lt/ha ile T4 toprak işleme sisteminde tespit edilmiştir. İş başarısının ortalama en yüksek olduğu toprak işleme sistemi 5.40 ha/h ile T4 olurken, diğer toprak işleme sistemleri sırasıyla; 4.17 ha/h T2, 4.23 ha/h T1, 5.07 ha/h T3 olarak hesaplanmıştır. Brüt karlarına göre yapılan maliyet analizlerinde; 6069.24 TL/ha ile T4 toprak işleme sistemi en yüksek brüt karı sağlamış ve onu sırasıyla 5972.50 TL/ha T3, 5549.40 TL/ha T1 ve 5403.37 TL/ha T2 takip etmiştir.
Ekonomik analiz, yakıt tüketimi, bitki gelişimi, ikinci ürün mısır, toprak işleme
 • Bahtiyar,! M.,1996.! Soil! Physics.! T.U.! Tekirdağ! Agriculture! Faculty,! Publication! No:! 260,! Text! Book! No:!31,!Tekirdağ.!
 • Baran,! M.F.,! Durgut,! M.R.,! Kayhan,! İ.E.,! Aydın,! B.,! Kurşun.,! Kayişoğlu,! B.! 2010,! Determination! of! Different!Soil!Tillage!and!Sowing!Methods!in!Second! Crop! Sunflower! Farming! Technically! and! Economically.!
 • Bayhan,!Y.,!Kayisoglu,!B.,!Gonulol,!E.,!Yalcin,!H.,!Sungur,! N.,! 2006.! Possibilities! of! Direct! Drilling! and! Reduced! Tillage! in! Second! Crop Silage! Corn! Article,! Soil! and! Tillage!Research,!88!(1b2):1b7.
 • Bilbro,! J.D.,Wanjura,! D.F.,1982.! Soil! Cruts! and! Cotton! Emergence!Relationship.!Transaction!of!the!ASAE.Vol.! 25;!1484b1487
 • Borin,M.,! Sartori,! L.,1995! Barley,! Soybean! and! Maize! Productıon! using! Ridge! Tillage,! NobTillage! and! Conventional! Tillage! in! NorthbEast! Italy,! Journal! Agricultural!Engineering!Resarch!,!Vol:62(229b236).
 • Çakır,! R.,! Çebi,! U.,! Gidirişlioğlu,! A.,! 2006.! Irrigation! Programs! and! WaterbProduction! Functions! Applied! For! Virginia! Tobacco in! Kırklareli! Conditions.! T.K.B.! TAGEM!Publications,!Publication!No:!152,!Kırklareli
 • Çıkman,! A.,! Vurarak,! Y.,! Sağlam,! R.,! Monis,! T.,! Nacar,! S.A.,! Çetiner,! İ.H.,2009.! Comparison! of! Different! Soil! Tillage!and!Sowing!Systems!in!Second!Crop!Maize!in! Harran! Plain! Technically! and! Economically.! GAP! Soil! and! Water! Resources! and! Agricultural! Research! Institute! Directory.! Project! No:TAGEMbBBb TOPRAKSUb2009/75,Şanlıurfa.
 • İnan,! İ.H.,! 1998.! Agricultural! Economics! and! Administration.! Tekirdağ.! TUAFb187! Project! Result! Report.!Tekirdağ
 • Hermawan,! B.! and! Cameron,! K.C.! (1993).! Structural! Changes!in!a!Silt!Loam!Under!LonbTerm!Conventional! or! Minimum! Tillage.! Soil! and! Tillage! Research,! 26(1993)p.139b150,!Amsterdam.
 • Karaağaç,!H.A.,!Barut,!Z.B.,!2009!Effect!of!Different!Soil! Tillage! and! Sowing! Systems! on! Maize! for! Silage! Growing!and!Management!Economy.!25.!Agricultural! Mechanization! National! Congress! Bulletin! Book! P:367b374,!Isparta.
 • Kayişoğlu,!B.,!Bayhan,!Y.,!Gönülol,!E.,!1997.!A!Research! on! the! Determination! of! the! Effect! of! Stubble! and! Nonstubble! Soil! Tillage! on! Soil! and! Plant! Characteristics! in! Sunflower! Farming! in! Thrace! Region.! Agricultural! Mechanization! 17.! National! Congress!Bulletin!Book!1.!p:329b336,!Tokat.
 • Kayışoğlu!B.,!Sungur,!N.,!Bayhan,!Y.,!Yalçın,!H.,!Gönlüol.,! E.,!2001!Different!Soil!Tillage!Methods!in!Second!Crop! Maize!For!Silage.!TUAF,!Project!No:!187,!Tekirdağ.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. F. Baran

Yazar: M. R. Durgut

Yazar: İ. E. Kayhan

Yazar: İ. Kurşun

Yazar: B. Aydın

Yazar: Y. Bayhan

Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2014
Kabul Tarihi : 11 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014

Bibtex @ { jotaf201282, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {11 - 20}, doi = {}, title = {II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl)}, key = {cite}, author = {Baran, M. F. and Durgut, M. R. and Kayhan, İ. E. and Kurşun, İ. and Aydın, B. and Bayhan, Y.} }
APA Baran, M , Durgut, M , Kayhan, İ , Kurşun, İ , Aydın, B , Bayhan, Y . (2014). II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 11-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19033/201282
MLA Baran, M , Durgut, M , Kayhan, İ , Kurşun, İ , Aydın, B , Bayhan, Y . "II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl)". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014 ): 11-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19033/201282>
Chicago Baran, M , Durgut, M , Kayhan, İ , Kurşun, İ , Aydın, B , Bayhan, Y . "II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl)". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl) AU - M. F. Baran , M. R. Durgut , İ. E. Kayhan , İ. Kurşun , B. Aydın , Y. Bayhan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl) %A M. F. Baran , M. R. Durgut , İ. E. Kayhan , İ. Kurşun , B. Aydın , Y. Bayhan %T II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl) %D 2014 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Baran, M. F. , Durgut, M. R. , Kayhan, İ. E. , Kurşun, İ. , Aydın, B. , Bayhan, Y. . "II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl)". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (Haziran 2014): 11-20 .
AMA Baran M , Durgut M , Kayhan İ , Kurşun İ , Aydın B , Bayhan Y . II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 11(2): 11-20.
Vancouver Baran M , Durgut M , Kayhan İ , Kurşun İ , Aydın B , Bayhan Y . II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 11(2): 20-11.