Yıl 2011, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 7 2011-09-01

Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

O. Arslan [1] , F. Kahrıman [2] , Ö. Topçu Bayram [3] , H. Turhan [4]


Son yıllarda meydana gelen iklimsel değişimler yeni bitki türlerinin tarımsal üretimde yaygınlaştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda ülkemizde sınırlı alanlarda yetiştiriciliği yapılan keten önemli bir alternatif ürün olma niteliğindedir. Bu çalışmada sekiz keten genotipinin, tohum verimi, kalite özellikleri ve yaklaşık enerji değerleri bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Denemeler 2007 ve 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dardanos Araştırma ve Uygulama Birimi’nde tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan genotiplerin tek bitki verimi (g), protein (%), yağ (%), karbonhidrat (%), kül (%) ve kuru madde (%) oranının yanı sıra yaklaşık enerji değerleri (kcal) belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, tek bitki verimi bakımından Flanders (1,20 g/bitki), yağ oranı bakımından Midin (% 38,6) ve yaklaşık enerji değeri bakımından Norman (454,9 kcal), karbonhidrat ve kül içeriği bakımından McGregor (% 9,62 ve % 4,23) genotipleri diğer genotiplerden üstün bulunmuştur. İncelenen özelliklerden bazıları arasında istatistikî açıdan önemli ilişkiler tespit edilmiş ve en yüksek korelasyon yağ oranı ile toplam enerji değeri arasında (r=0,89) bulunmuştur
Linum usitatissimum, Protein, Yağ, Karbonhidrat, Enerji
 • Anonim, 1980. ICC Standard No: 105/1. Method for the Determinations of Crude Protein in Cereals and Cereal Products for Food and for Feed. Standard Methods of the International Association for Cereal Chemistry (ICC). Verlag Moritz Schafer. Detmold.
 • Anonim, 1982. Crude fat in grain and stock feeds, Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists; AACC: St. Paul, Method 30-20.
 • Anonim, 1994. ICC Standard No: 104/1. Determination of Ash in Cereal and Cereal Products. Standard Methods of the International Association for Cereal Chemistry (ICC). Verlag Moritz Schafer. Detmold.
 • Anonim, 2009. Çanakkale İli Meteoroloji İl Müdürlüğü, İklim Verileri.
 • Anonim, 2011. Plant Gene Resources of Canada, http://pgrc3.agr.gc.ca/acc/search-recherche_e.html adresinden.
 • Awasthi, S. K. and S.S. Rao, 2005. Selection parameters for yield and it's components in linseed (Linum usitatissimum L.), The Indian Journal of Genetics and Plant Breeding, 65(4):323-324.
 • Ayaz, A., 2008. Yağlı tohumların beslenmemizdeki yeri, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Yayın No:727, ISBN: 978-975-590-243-2, Ankara.
 • Carter, J. F., 1993 Potential of flaxseed and flaxseed oil in baked goods and other products in human nutrition. American Association of Cereal Chemists Inc.
 • FAO, 2009. FAO Statistical Database, www.fao.org adresinden.
 • Gerhardt, P., R. G. E. Murray, W. A. Wood and N.R. Krieg, 1994. Methods for General and Molecular Bacteriology, ASM, Washington DC. ISBN 1-55581- 048-9, p 518.
 • Gencer, O. 1993. Genel Tarla Bitkileri (Endüstri Bitkileri). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını. Adana.
 • Gilbertson, H.G. 1993. U.K Seed flax fibre. Agriculture progress., 65, 25-35.
 • Kurt, O., 1996. Bazı Keten Çeşitlerinin (Linum usitatissimum L.) Tohum Verimi ve Verim Unsurları ile Bazı Tarımsal Karakterleri Üzerinde Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1): 87-92.
 • Kurt, O., H. Doğan ve A. Demir, 2006. Samsun Ekolojik Koşullarına Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 21(1):1-5. Keten Çeşitlerinin
 • Madhusudhan, B., 2009. Potential Benefits of Flaxseed in Health and Disease - A Perspective, Agriculturae Conspectus Scientificus,74:(2)67-72.
 • Oomah, B.D. and G. Mazza, 1997. Effect of Dehulling on Chemical Composition and Physical Properties of Flaxseed, Lebensm.-Wiss. u.-Technol., (30): 135–140.
 • Rubilar, M., C. Gutiérrez, M. Verdugo, C. Shene and J. Sineiro, 2010. Flaxseed As A Source Of Functıonal Ingredıents, J. Soil Sci. Plant Nutr. 10 (3): 373 – 377.
 • SAS Inst., 1999. SAS V8 User Manual, SAS Institue, Cary NC.
 • Tunçtürk, M., 2007. Van Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Öğelerinin Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4):365-371.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: O. Arslan

Yazar: F. Kahrıman

Yazar: Ö. Topçu Bayram

Yazar: H. Turhan

Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2014
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

Bibtex @ { jotaf201386, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {8}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, O. and Kahrıman, F. and Bayram, Ö. Topçu and Turhan, H.} }
APA Arslan, O , Kahrıman, F , Bayram, Ö , Turhan, H . (2011). Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 8 (3) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19041/201386
MLA Arslan, O , Kahrıman, F , Bayram, Ö , Turhan, H . "Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19041/201386>
Chicago Arslan, O , Kahrıman, F , Bayram, Ö , Turhan, H . "Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi AU - O. Arslan , F. Kahrıman , Ö. Topçu Bayram , H. Turhan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 8 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi %A O. Arslan , F. Kahrıman , Ö. Topçu Bayram , H. Turhan %T Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi %D 2011 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Arslan, O. , Kahrıman, F. , Bayram, Ö. Topçu , Turhan, H. . "Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 / 3 (Eylül 2011): 1-7 .
AMA Arslan O , Kahrıman F , Bayram Ö , Turhan H . Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 8(3): 1-7.
Vancouver Arslan O , Kahrıman F , Bayram Ö , Turhan H . Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 8(3): 7-1.