Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 107 - 117 2016-01-14

Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği

Mehmet Gündoğmuş [1] , Teyfik UYAR [2]


Bu çalışmada Aydın ili Nazilli İlçesinde kestane üretimi yapan işletmelerden toplanan veriler kullanılarak, kapama kestane bahçesi ve birim kestane ağacı değerlerini gelir yöntemi ile tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Nazilli’nin dağlık kesiminde kestane üretiminin yoğun olarak yapıldığı 4 köyde 30 işletmeden ve aynı köylerde son bir yıl içinde kestane bahçesi alım-satımı yapanlardan anket ile veri toplanmıştır. Yörede kestane bahçelerinde ortalama kapitalizasyon oranı % 6,42 olarak tespit edilmiştir. Kestane bahçelerinin % 6,42 kapitalizasyon oranına göre 6. yaş ile 80. yaşlar için hesaplanan ortalama birim değerleri 6.508,27 TL/da ile 9.602,46 TL/da arasındadır. Aynı kapitalizasyon oranında bir kestane ağacının 6. ile 80. yaşlardaki değerinin, 184,92 TL ile 492,54 TL arasında olduğu saptanmıştır.
Gelir yöntemi, kapitalizasyon oranı, kestane bahçesi, arazi değerleri, Türkiye
 • Açıl, A.F. 1976. Türkiye’de 1950-1974 Yılları Arasında Muhtelif Tarımsal Arazi Nevilerinin Kıymetleri ve Bunlardaki Değişmeler, A.Ü.Z.F. Yayınları:619, Ankara.
 • Angın, N., 1989, Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Çıplak Toprak Değeri ve Ağaç Değerlerine İlişkin Kıymet Takdiri ve Bir Örnek Olay, Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Anonim, 1983. The Appraisal of Rural Property, American Institute of Real Estate Appraisers, Chicago, Illinois, USA.
 • Anonim, 2012. Tarımsal Kredi Faiz Oranları, http://www.ziraat.com.tr/default.asp?sayfa=t r/tarimsal/tarimsal-kredi/tarimsal-krediurunlerimiz.aspx&anagrup=tarimsal (Erişim tarihi:15.12.2012).
 • Anonymous, 2013. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nazilli İlçe Müdürlüğü İstatistikleri, http://www.nazillitarim.gov.tr/index.php?opti on=com_content&view=article&id=71&Itemi d=85, (Erişim tarihi:20.04.2013).
 • Aras, A. 1994. Kamulaştırmada Taşınmaz Malların Rant Üzerinden Kıymet Takdiri, Tarım Ekonomisi Derneği, Tarım Ekonomisi Dergisi Sayı:2:141156, İzmir.
 • Engindeniz, S. 2001. Meyve Arazilerinin Değer Takdirinde Uygulanabilecek Esaslar: İzmir'in Tire İlçesinde İncir Arazilerinin Değer Takdiri Üzerine Bir Araştırma, TZOB Yayın No:214, Ankara.
 • Engindeniz, S. 2007. Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(3):75-87, İzmir.
 • Engindeniz, S., M. Yercan and H. Adanacıoğlu, 2010. The Valuation of Olive (olea europaea L.) Orchards: A case Study for Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 16(5):615621.
 • Engindeniz, S. and A. Olgun, 2003. Determination of land tree values of hybrid poplar plantations: A case study for Turkey, Southern African Forestry Journal, 197: p.31-38.
 • Gündoğmuş, E., H. Tanrıvermiş, A. Birinci ve V. Ceyhan, 2002. Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiri, 18-20 Eylül 2002, Erzurum.
 • Gündoğmuş, E. 2008. Tarımsal Kıymet Takdiri Ders Notları (Yayımlanmamış), A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.
 • Güneş, T. ve Arıkan, R. 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1049, Ders Kitabı:305, Ankara.
 • Keskin, G. 2003. Meyve Bahçelerinde Değer Biçme (Özel Bir Durum:Zeytinlikler), Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3 Ekim 2003, Çiğli- İzmir, s.183-188.
 • Kıral, T., H. Kasnakoğlu, F.F. Tatlıdil, H. Fidan ve E. Gündoğmuş, 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara.
 • Koral, A.İ. ve A. Altun, 2000. Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi, TC Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayın No:104, Rehber No:16, Ankara.
 • Murray, W.G., D.G. Harris, G.A. Miller and N.S. Thompson,1983. Farm Appraisal and Valuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, Iowa, USA.
 • Mülayim, Z.G. ve T. Güneş, 1986. Yeni Bilirkişi Rehberi, Ayyıldız Matbaası, Ankara.
 • Mülayim, Z.G., 2001. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Özüdoğru, H. 1998. Meyve Bahçelerinde Değer Biçme; Ankara İli Çubuk İlçesi Bir Vişne Bahçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rehber, E., 1999. Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik, Vipaş A.Ş., Bursa.
 • Tanrıvermiş, H. ve E. Gündoğmuş, 2004. Yamula Barajı Göl Alanı İçinde ve Mücavir Alandaki Arazilerin Değerlerinin Takdirinde Kullanılabilecek Arazi Net Gelirleri ve Kapitalizasyon Faiz Oranları İle Arazi Değerlerinin Araştırılması, Eduser Ltd. Şti., Ankara. Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Demirci, R. 2004. Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları, Arazi Gelirleri ve Birim Arazi Değerleri, EDUSER Yayınları, Poyraz Ofset, Ankara.
 • TEAE, 2001. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, TKB Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), Proje Raporu No:2001-14, Ankara.
 • Ventolo, W.L. and M.R. Williams, 2001. Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Dearborn Real Estate Education, Chicago, USA.
 • Yang, W.F. 1986. Zirai İşletmecilikte Tetkik ve Araştırma Metotları, Çeviren: Metin Talim, E.U.Ziraat Fakültesi Yayın No: 90, Ege Üniversitesi Matbaası, 1986, İzmir.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Gündoğmuş

Yazar: Teyfik UYAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Ocak 2016
Kabul Tarihi : 15 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 14 Ocak 2016

Bibtex @ { jotaf201681, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {107 - 117}, doi = {}, title = {Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Gündoğmuş, Mehmet and UYAR, Teyfik} }
APA Gündoğmuş, M , UYAR, T . (2016). Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 107-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19062/201681
MLA Gündoğmuş, M , UYAR, T . "Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 107-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19062/201681>
Chicago Gündoğmuş, M , UYAR, T . "Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 107-117
RIS TY - JOUR T1 - Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği AU - Mehmet Gündoğmuş , Teyfik UYAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 117 VL - 13 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği %A Mehmet Gündoğmuş , Teyfik UYAR %T Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Gündoğmuş, Mehmet , UYAR, Teyfik . "Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Ocak 2016): 107-117 .
AMA Gündoğmuş M , UYAR T . Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(1): 107-117.
Vancouver Gündoğmuş M , UYAR T . Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(1): 117-107.