Yıl 2017, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2017-05-16

Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği

Mehmet Erdemir Gündoğmuş [1] , Murat Taşçı [2]


Bu çalışmada Denizli ili Çivril İlçesinde hünnap üretimi yapan işletmelerden toplanan veriler kullanılarak, kapama hünnap bahçesi ve birim hünnap ağacı değerlerini gelir yöntemi ile tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Çivril’in doğusunda hünnap üretiminin yoğun olarak yapıldığı 7 köyde 35 işletme ile aynı köylerde son bir yıl içinde kuru ve sulu tarla arazisi alım-satımı yapanlardan anketle veri toplanmıştır. Yörede kuru ve sulu tarla arazilerinde ortalama kapitalizasyon oranları sırasıyla % 5,83 ve %5,03 olarak tespit edilmiştir. Hünnap bahçelerinde % 6, % 6,5 ve % 7 kapitalizasyon oranlarına göre ağaç kaplı arazi ve birim ağaç değerleri hesaplanmıştır. Kapitalizasyon oranı % 6,5 alındığında hünnap bahçelerinin 5. yaş ile 35. yaşlar için hesaplanan ortalama birim değerleri 10.344,12 TL/da ile 19.423,06 TL/da arasındadır. Aynı kapitalizasyon oranında bir hünnap ağacının 5. ile 35. yaşlardaki değerinin, 36,82 TL ile 218,37 TL arasında olduğu saptanmıştır.  

 • Açıl, A.F. 1976. Türkiye’de 1950-1974 Yılları Arasında Muhtelif Tarımsal Arazi Nevilerinin Kıymetleri ve Bunlardaki Değişmeler, A.Ü.Z.F. Yayınları:619, Ankara.
 • Angın, N. 1989. Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Çıplak Toprak Değeri ve Ağaç Değerlerine İlişkin Kıymet Takdiri ve Bir Örnek Olay, Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Anonim, 1983. The Appraisal of Rural Property, American Institute of Real Estate Appraisers, Chicago, Illinois, USA.
 • Anonim, 2016/a. http://www.hunnapci.com/Ozel_Sayfalar.aspx?id=2 (Erişim tarihi:10.02.2016).
 • Anonymous, 2016/b. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çivril İlçe Müdürlüğü İstatistikleri, http://denizli.tarim.gov.tr/civril , (Erişim tarihi:15.01.2016).
 • Anonim, 2016/c. Tarımsal Kredi Faiz Oranları, http://www.ziraat.com.tr/default.asp?sayfa=tr/tarimsal/tarimsal-kredi/tarimsal-kredi-urunlerimiz.aspx&anagrup=tarimsal (Erişim tarihi:15.01.2016).
 • Aras, A. 1994. Kamulaştırmada Taşınmaz Malların Rant Üzerinden Kıymet Takdiri, Tarım Ekonomisi Derneği, Tarım Ekonomisi Dergisi Sayı:2:141-156, İzmir.
 • Engindeniz, S. 2001. Meyve Arazilerinin Değer Takdirinde Uygulanabilecek Esaslar: İzmir'in Tire İlçesinde İncir Arazilerinin Değer Takdiri Üzerine Bir Araştırma, TZOB Yayın No:214, Ankara.
 • Engindeniz, S. 2007. Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(3):75-87, İzmir.
 • Engindeniz, S., M. Yercan and H. Adanacıoğlu, 2010. The Valuation of Olive (olea europaea L.) Orchards: A case Study for Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 16(5):615-621.
 • Engindeniz, S. and A.Olgun, 2003. Determination of land tree values of hybrid poplar plantations: A case study for Turkey, Southern African Forestry Journal, 197: p.31-38.
 • Gündoğmuş, E., H.Tanrıvermiş, A.Birinci ve V.Ceyhan, 2002. Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiri, 18-20 Eylül 2002, Erzurum.
 • Gündoğmuş, M.E. ve T. Uyar, 2016. Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, sayfa:107-117.
 • Gündoğmuş, E.2016. Tarımsal Kıymet Takdiri Ders Notları (Yayımlanmamış), Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, Aydın.
 • Güneş, T. ve R.Arıkan, 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1049, Ders Kitabı:305, Ankara.
 • Keskin, G. 2003. Meyve Bahçelerinde Değer Biçme (Özel Bir Durum:Zeytinlikler), Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3 Ekim 2003, Çiğli- İzmir, s.183-188.
 • Kıral, T. H.Kasnakoğlu, F.F. Tatlıdil, H.Fidan ve E.Gündoğmuş, 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara.
 • Koral, A.İ. ve A.Altun, 2000. Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi, TC Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayın No:104, Rehber No:16, Ankara.
 • Murray, W.G., D.G.Harris, G.A. Miller and N.S.Thompson, 1983. Farm Appraisal and Valuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, Iowa, USA.
 • Mülayim, Z.G. ve Güneş, T., 1986. Yeni Bilirkişi Rehberi, Ayyıldız Matbaası, Ankara.
 • Mülayim, Z.G. 2001. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Özüdoğru, H. 1998. Meyve Bahçelerinde Değer Biçme; Ankara İli Çubuk İlçesi Bir Vişne Bahçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Rehber, E. 1999. Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik, Vipaş A.Ş., Bursa.
 • Tanrıvermiş, H. ve E.Gündoğmuş, 2004. Yamula Barajı Göl Alanı İçinde ve Mücavir Alandaki Arazilerin Değerlerinin Takdirinde Kullanılabilecek Arazi Net Gelirleri ve Kapitalizasyon Faiz Oranları İle Arazi Değerlerinin Araştırılması, Eduser Ltd. Şti., Ankara.
 • Tanrıvermiş, H., E.Gündoğmuş ve R.Demirci, 2004. Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları, Arazi Gelirleri ve Birim Arazi Değerleri, EDUSER Yayınları, Poyraz Ofset, Ankara.
 • TEAE, 2001. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, TKB Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), Proje Raporu No:2001-14, Ankara.
 • Ventolo, W.L. and M.R.Williams, 2001. Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Dearborn Real Estate Education, Chicago, USA.
 • Yang, W.F. 1986. Zirai İşletmecilikte Tetkik ve Araştırma Metotları, Çeviren: Metin Talim, E.U.Ziraat Fakültesi Yayın No: 90, Ege Üniversitesi Matbaası, 1986, İzmir.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Erdemir Gündoğmuş

Yazar: Murat Taşçı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2016
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 16 Mayıs 2017

Bibtex @ { jotaf315421, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Gündoğmuş, Mehmet Erdemir and Taşçı, Murat} }
APA Gündoğmuş, M , Taşçı, M . (2017). Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29441/315421
MLA Gündoğmuş, M , Taşçı, M . "Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29441/315421>
Chicago Gündoğmuş, M , Taşçı, M . "Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği AU - Mehmet Erdemir Gündoğmuş , Murat Taşçı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 14 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği %A Mehmet Erdemir Gündoğmuş , Murat Taşçı %T Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği %D 2017 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Gündoğmuş, Mehmet Erdemir , Taşçı, Murat . "Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Mayıs 2017): 0-0 .
AMA Gündoğmuş M , Taşçı M . Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(2): 0-0.
Vancouver Gündoğmuş M , Taşçı M . Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(2): 0-0.