Yıl 2017, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2017-05-16

Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi

Türkan Aktaş [1]


Bu çalışma kapsamında, Trakya Bölgesi’nde yoğun olarak yetiştirilen çeltik bitkisinin hasattan sonra tarlada kalan saplarının gazlaştırılarak enerji içeriklerinin değerlendirilmesi için laboratuvar tipi bir gazlaştırıcı tasarlanmış ve imalatı yapılmıştır. Bölgeden toplanan çeltik sapları %100 sap ve %15 oranında kömür tozu ile karıştırılmış şekilde peletlenerek biyokütle yakıt haline getirilmiş ve peletlerin analizleri yapılmıştır. Gerek hammadde ve gerekse pelet örnekleri için gazlaştırma denemeleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen gaz örneklerinin içerikleri belirlenmiştir. Gazlaştırma denemeleri sonucunda, kömür katkısının çeltik sapı peletleri için sentez gaz ısıl değerini arttırdığı (3,686 MJ/Nm3  değerinden 3,71 MJ/Nm3 değerine)  ancak özgül gazlaşma hızının da artmasıyla beraber verime etkisinin olumsuz olduğu gözlemlenmiştir (katkısız peletlerde maksimum %61,9, kömür katkılı peletlerde en fazla %57,41). Çeltik sapı peletlerinin içerdiği yüksek silisyum sebebiyle 800°C ve yukarı sıcaklık değerlerinde camlaşma riski taşıdığından dolayı yüksek gazlaşma hızlarına çıkılamamıştır. Peletlenerek enerji yoğunluğu arttırılmış biyokütlenin gazlaştırılması için ise tasarım sorunsuz bir şekilde çalışmış fakat peletlenmemiş, saman halindeki çeltik saplarının gazlaştırılması için reaktör konstrüksiyonunun mevcut şekliyle uygun olmadığı, uygun olması için sürekli biyokütle besleme donanımlarını ilave edilmesi ve ebatlarda değişiklik yapılması gerektiği görülmüştür. Peletlenmemiş çeltik samanı için %37,14 gibi düşük bir verim elde edilmiştir. Aynı şekilde elde edilen singazın ısıl değeride çeltik sapı için oldukça düşük (1.94 MJ/Nm3) bulunmuştur. 

 • Acar, M. 2013. Enerji Tarımı. KTAE-Samsun, T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya, http://www.usf.org.tr/TR/dosya/1-1138/h/mustafa-acar--antalya-tusaf.pdf, s.33. Erişim tarihi: 20.10.2014.
 • Akçay T., T. Aktas, 2014. Estimation of biomass potential, energy values, and characterization of field wastes: example of paddy wastes in Tekirdag city. 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. p. 149-154.
 • Aktaş T., M.H. Öztop, 2012. Üzüm posası ve bileşenlerinin bazı termokimyasal özellikleri ve izotermal olmayan şartlarda piroliz kinetikleri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Samsun, s. 509-517.
 • Bridgwater A.V. 2003. Renewable fuels and chemicals by thermal processing of biomass. Chemical Engineering Journal. 91: 87-102.
 • Jain A.K. 2006. Design parameters for a rice husk throatless gasifier. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal, Manuscript EE 05 012. Vol VIII.
 • Kargbo F.R., J. Xing, Y. Zhang, 2009. Pretreatment for energy use of rice straw: A review. African Journal of Agricultural Research. 4 (13):1560-1565.
 • Kaupp, A., R.Goss, 1984. Small scale gas producer engine systems. Friedr. Vieweng and Sohn, Braunschweig/Wiesbaden.
 • McKendry P. 2002. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies. Bioresource Technology. 83:47-54.
 • Öngen A. 2011. Endüstriyel Atıklardan Gazlaştırma ile Sentez Gaz Üretimi. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Rajvanshi A.K. 1986, Alternative energy in agriculture. Chapter: 4, Vol: II. Nimbkar Agricultural Research Institute,PHALTAN-415523, Maharashtra, India CRC Press, p. 83-102.
 • Reed, B.T., A. Das, 1996. Handbook of biomass downdraft gasifier engine systems. The Biomass Energy Foundation Press.
 • Singh R. N., U. Jena, J. B. Patel, and A. M. Sharma, 2006. Feasibility study of cashew nut shells as an open core gasifier feedstock. Renewable Energy. 31: 481-487.
 • Svoboda, K., J. Martinec, M. Pohorely, and D. Baxter, 2009. Integration of biomass drying with combustion/gasification technologies and minimization of emissions of organic compounds. Chemical Papers. 63(1): 15-25.
 • Waldheim L., T. Nilsson, 2001. Heating value of gases from biomass gasification. Report prepared for: IEA Bioenergy Agreement, Task 20 – Thermal Gasification Process. Report no TPS-01/16 TPS Termiska Processer AB, Studsvik, 611 82 Nyköping (http://www.ieatask33.org/app/webroot/files/file/publications/HeatingValue.pdf)
 • Http:// www.eie.gov.tr, (Erişim Tarihi : 01.10.2016).
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Türkan Aktaş

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2017
Kabul Tarihi : 14 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 16 Mayıs 2017

Bibtex @ { jotaf315429, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi}, key = {cite}, author = {Aktaş, Türkan} }
APA Aktaş, T . (2017). Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29441/315429
MLA Aktaş, T . "Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29441/315429>
Chicago Aktaş, T . "Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi AU - Türkan Aktaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 14 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi %A Türkan Aktaş %T Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi %D 2017 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Aktaş, Türkan . "Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Mayıs 2017): 0-0 .
AMA Aktaş T . Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(2): 0-0.
Vancouver Aktaş T . Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(2): 0-0.