Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2016-11-29

TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI

Can Burak Şişman [1]


Bu çalışmada Edirne İli İpsala ilçesi tarım alanlarında yürütülmüş arazi toplulaştırma çalışmalarına üreticilerin bakışının ve toplulaştırma sonrası tarımsal yapıda meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Edirne ili İpsala ilçesi sınırlarında yer alan Kocahıdır beldesi ve Küçükdoğanca köylerindeki arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin birlikte uygulandığı proje sahaları araştırma materyalini oluşturmuştur.

Yürütülen bu araştırma sonucunda, Kocahıdır beldesi ve Küçükdoğanca köylerinde toplulaştırma oranları sırasıyla %34 ve % 27 olarak gerçekleşmiştir. Çalışmaya katılan üreticilerin %92 si gibi büyük çoğunluğu yörede uygulanan arazi toplulaştırılma çalışmalarının tarımsal üretimin artmasına katkı sağladığı ve toplulaştırma çalışmalarına bakış açılarının olumlu yönde değiştiğini ifade etmişlerdir. Sonuçların ışığında tarımsal anlamda uygulanan arazi toplulaştırmasının hedeflerine ulaştığı söylenebilir.
  • Akçay, Y., N. Angın, 1989. Arazi Toplulaştırması Ve Türkiye'de Bu Konudaki Uygulamaların Değerlendirilmesi. Tzob, Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi. 5, Sayı:51, Ankara.
  • Almus, S. 1999. Tokat-Zile-Güzelbeyli Kasabasında Uygulanan Arazi Toplulaştırmasında Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Ve Çiftçi Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
  • Arıcı, İ. 1994. Arazi Toplulaştırılması. U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları, No:60, Bursa, 121s.
  • Arıcı, İ, Ş.T. Akkaya Aslan, 2010. Arazi Toplulaştırması Planlama Ve Projelemesi, U.Ü.Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 105, 205 S.
  • Arslankurt, H. B. ve A. Altıntaş, 2005. Tokat İlinde Arazi Toplulaştırması Bilinç Düzeyine Etkili Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Tespiti Ve Bunların Ekonometrik Analizi. Türkiye Vı. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, 656-663.
  • Cordes, W. 1970. Flachengröbe, Flackenform Und Feld- Hofentfernung, Praktische Landtechnik, H.15, Wien.
  • Dinçer, H. 1971. Ziraat Alet Ve Makinalarında İş Başarılarına Tarlaların Uzaklık Ve Büyüklüklerinin Etki Dereceleri, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Ankara.
  • Özkan, E. 1999. Arazi Toplulaştırması Uygulamalarında Sosyo-Ekonomik Yapı Özellikleri Ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği (Edirne-Uzunköprü Örneği). Trakya Univ., Fen Bilimleri Enst, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tekirdağ.
  • Taşdemir, N. 2001. Konya - İçeri Çumra'da Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İle Birlikte Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Ekonomik Analizi. Köy Hizmetleri Konya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Toprak Ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Isbn: 975-19-2654-8, Konya.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Can Burak Şişman

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2016
Kabul Tarihi : 6 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2016

Bibtex @ { jotaf315459, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI}, key = {cite}, author = {Şişman, Can Burak} }
APA Şişman, C . (2016). TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29443/315459
MLA Şişman, C . "TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29443/315459>
Chicago Şişman, C . "TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI AU - Can Burak Şişman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 4 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI %A Can Burak Şişman %T TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Şişman, Can Burak . "TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 4 (Kasım 2016): 0-0 .
AMA Şişman C . TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(4): 0-0.
Vancouver Şişman C . TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(4): 0-0.