Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2016-11-29

Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi

Bekir Açıkbaş [1]


Çalışma artan dozlarda uygulanan vermikompostun Trakya İlkeren/5BB aşı kombinasyonundaki fidanlarının besin elementi içeriklerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Vermikompost, toprak solucanları ve mikroorganizmalar aracılığı ile organik materyalleri çürütüp onları değerli bir toprak düzenleyicisi ile bitki besin maddesi kaynağına dönüştüren bir prosesin ürünüdür. Deneme açık koşullarda tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 litrelik saksılarda yürütülmüştür. Eşit oranlarda toprak, torf ve perlit karışımına; vermikompostun %0 (kontrol), %10, %20, %30 ve %40 oranları ilave edilmiştir. Yapılan yaprak analizleri sonucunda; toplam besin elementi içeriklerine uygulamaların etkileri önemli ve farklı çıkmıştır. Artan vermikompost oranları bitkinin toplam N, P ve K içeriklerini artırırken diğer besin elementlerini genellikle düşürmüştür. İstatistiksel bakımdan uygulamaların K, Ca ve Mg içeriklerine etkisi, kontrolün ise Fe, Mn, Cu ve B içeriklerine etkisi önemli bulunmuştur. Uygulamaların ortalaması olarak toplam N %2,83; P %0,34; K %1,92; Ca %0,54; Mg %0,06; S %0,18; Fe 288,37 mg kg-1; Zn 19,02 mg kg-1; Mn 27,62 mg kg-1; Cu 219,78 mg kg-1, B 11,36 mg kg-1 ve Na ise 106,09 mg kg-1 düzeylerinde tespit edilmiştir. 

 • Adiloğlu, A. ve F. Eraslan, 2012. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Bitki Besleme “Sağlıklı Bitki, Sağlıklı Üretim” (Ed: M.R. Karaman). Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi: 2. Ankara. s.420-421.
 • Adiloğlu, S. ve M.T. Sağlam, 2015. Tekirdağ İlinde Karayolu Kıyısındaki Toprakların Organik Madde Miktarları. II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Humik Madde Kongresi, 26-28 Ekim 2014, KSÜ Doğa Bil. Derg., Özel Sayı, Kahramanmaraş.
 • Bahar, E., İ. Korkutal ve D. Kök, 2008. Hidroponik Kültür ile Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri ile Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Derg., 21(1), Antalya. s.15-26.
 • Bellitürk, K. and J.H. Görres, 2012. Balancing Vermicomposting Benefits with Conservation of Soil and Ecosystems at Risk of Earthworm Invasions. VIII. International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir. p.302-306.
 • Bellitürk, K., 2014. Tarımda Vermikompost Uygulamaları. http://korkmazbelliturk.com.tr/dosya/547208962.pdf (Erişim tarihi: 24.05.2016).
 • Çelik, H., S. Çelik, B.M. Kunter, G. Söylemezoğlu, Y. Boz, C. Özer ve A. Atak, 2005. Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara.
 • Çelik, H., 2012. Türkiye Bağcılığı ve Asma Fidanı Üretimi - Dış Ticareti ile İlgili Stratejik Bir Değerlendirme. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Derg., 1(4), Ankara. s.14-15.
 • Çelik, H., 2013. Türkiye Bağcılığında Üretim Hedefleri. Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı. Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 26-27 Haziran, Tekirdağ. s.22-23.
 • Çelik, S., 2007. Türkiye Bağcılığının Genel Durumu. Bağcılık (Ampeloloji). Avcı Ofset-İstanbul, Namık Kemal Üniv., Ziraat Fak., Tekirdağ. s.22.
 • Çıtak, S., S. Sönmez, F. Koçak ve S. Yaşin, 2011. Vermikompost ve Ahır Gübresi Uygulamalarının Ispanak (Spinacia oleracea L.) Bitkisinin Gelişimi ve Toprak Verimliliği Üzerine Etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araşt. Enst., Derim Derg., 28(1): 56-69, Antalya.
 • Ecevit, F.M., E. Özçelik ve N. G. Baydar, 2000. Farklı Dikim Ortamlarının Aşılı Asma Fidanlarının Tutma ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkileri. 2. Ulusal Fidancılık Semp., İzmir.
 • Edwards, C.A. and P.J. Bohlen, 1996. Biology and Ecology of Earthworms. 3rd Edition Chapman and Hall, New York, USA.
 • FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nation Statistics Division. http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E (Erişim Tarihi: 24.05.2016).
 • Flores, K.M., 2014. Root Stimulation Using Vermi-products in Grapevine Propagations. Wine and Viticulture Department, Viticulture concentration, California Polytechnic State University, San Luis Obispo (CPSU, SLO) http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context= wvisp (Erişim tarihi: 24.05.2016).
 • Hınıslı, N., 2014. Vermikompost Gübresinin Kıvırcık Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Diğer Bazı Organik Kaynaklı Gübrelerle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniv., Fen Bilimleri Enst., 50 s.
 • Jones, J.B., Jr.B. Wolf and H.A. Mills, 1991. Plant Analysis Handbook. Mikro-Makro Publishing Inc, USA. p.1-213.
 • Lazcano, C. and J. Domínguez, 2011. The Use of Vermicompost in Sustainable Agriculture: Impact on Plant Growth and Soil Fertility, In: Soil Nutrients. Editor: Mohammad Miransari. Nova Science Publishers, Inc. Chapter 10: 211-234.
 • Levy, J.F., 1968. L’application du Diagnostic Foliaire ala Determination deBesoins Alimentaires des Vignes. Le Controle de la fertilisation des Plantes Cultivees, p.295-305.
 • Kacar, B. ve A.V. Katkat, 2011. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara. s.305, 446-457.
 • Kacar, B., 2012. Toprak Analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 484, Ankara.
 • Kacar, B., 2014. Bitki, Toprak ve Gübre Analizleri 2, Kolay Uygulanabilir Bitki Analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No:910, Ankara.
 • Khan A and F. Ishaq, 2011. Chemical Nutrient Analysis of Different Composts (Vermicompost and Pitcompost) and Their Effect on the Growth of a Vegetative Crop Pisum Sativum. Asian J. Plant Sci. Res., 2011, 1 (1):116-130.
 • Robinson, J.B., 1992. Grapevine Nutrition, in Viticulture Vol 2 Practices, (Eds Coombe BG & Dry PR), reprinted 2001. Winetitles, Adelaide. 178-208.
 • Rosen, C., 2016. Petiole Analysis as a Guide to Grape Vineyard Fertilization. Department of Soil, Water and Climate, University of Minnesota. http://fruit.cfans.umn.edu/grapes/production/petiole-analysis/ (Erişim tarihi: 24.05.2016).
 • Sinha, R.K., B.K. Soni, S. Agarwal, B. Shankar and G. Hahn, 2013. Vermiculture for Organic Horticulture: Producing Chemical-Free, Nutritive & Health Protective Foods by Earthworms. Agricultural Sci. 1(1), Published by Science and Education Centre of North America. p.17-44.
 • Tavalı, İ.E., 2011. Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Toprağın Enzim Aktivitesi ve Bakteriyel Varlığı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniv., Fen Bilimleri Enst., s.127.
 • Ünsal, H. ve Ş. Tüfenkçi, 2011. Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Doğal Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Semp., Ankara. 264-268.
 • Zibilske, L., 2004. National Organic Standards Board. Compost Tea Task Force Report. USDA/ARS.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bekir Açıkbaş

Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Haziran 2016
Kabul Tarihi : 7 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2016

Bibtex @ { jotaf315469, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Açıkbaş, Bekir} }
APA Açıkbaş, B . (2016). Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29443/315469
MLA Açıkbaş, B . "Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29443/315469>
Chicago Açıkbaş, B . "Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi AU - Bekir Açıkbaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 4 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi %A Bekir Açıkbaş %T Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Açıkbaş, Bekir . "Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 4 (Kasım 2016): 0-0 .
AMA Açıkbaş B . Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(4): 0-0.
Vancouver Açıkbaş B . Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(4): 0-0.