Yıl 2017, Cilt , Sayı , Sayfalar 35 - 40 2017-09-19

Polymorphism in Exon 7 of β- Lactoglobulin (β-LG) Gene and Its Association with Milk Yield in Saanen Goats
Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi

Raziye IŞIK [1]


β-Lactoglobulin (β-LG) is one of milk protein and has important function on technological properties of milk such as

cheese making. The relations between whey protein genes and milk yield/ composition have been investigated in

previous researches. β-LG can be utilized as a candidate gene for selection and breeding programs to increase milk

yield and protein quality. The aim of this study is to investigate the β-LG gene polymorphism and relation between β-

LG genotypes and milk yield. In this study, a total of 74 purebred Saanen goats originated from Australia were used

to detect polymorphism with PCR-RFLP method. SacII digestion in 427 bp of β-LG exon 7 (GenBank: Z33881.1) was

revealed. Two alleles (S1, S2) and 3 genotypes (S1S1, S1S2, S2S2) were determined in β-LG/ SacII locus. The β-LG/S1S1

genotype with only one restriction site revealed two bands (347 bp and 80 bp). The β-LG/S1S2 heterozygote genotype

generated three bands (427 bp, 347 bp and 80 bp). An undigested product, 427 bp was β-LG/S2S2 genotype which

was due to a single nucleotide substitution at position g.4601G>A. S1S2 with genotype frequency (43.3%) higher than

the other genotypes. S1 allele frequency was determined predominantly. Deviation from Hardy-Weinberg equilibrium

was not identified in the Saanen breed. In β-LG/ SacII locus, a significant relationship was not found between

genotypes and lactation milk yield. However, β-LG/ S1S1 genotype was observed to have higher lactation milk yield. It

is concluded that β-LG gene could be used as a molecular marker for economic traits such as milk yield and

composition.


Süt proteinlerinden biri olan Β-Laktoglobulin -LG), peynir yapımı gibi sütün teknolojik özellikleri üzerinde önemli bir

fonksiyona sahiptir. Serum protein genleri ile süt verimi/bileşimi arasındaki ilişkiler daha önceki çalışmalarda


araştırılmıştır. β-LG, süt verimi ve protein kalitesini artırmak için seleksiyon ve ıslah programları için aday bir gen olarak

kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, β-LG gen polimorfizmini ve β-LG genotipleri ile süt verimi arasındaki ilişkiyi

araştırmaktır. Bu çalışmada, PCR-RFLP yöntemi ile polimorfizm belirlenmesi amacıyla Avustralya kökenli toplam 74

safkan Saanen keçi kullanılmıştır. SacII restriksiyon enzimi ile β-LG geni 427 baz çiftlik yedinci ekzonu (GenBank:

Z33881.1) genotiplenmiştir. β-LG/SacII lokusunda iki alel (S1, S2) ve üç genotip (S1S1, S1S2, S2S2) belirlenmiştir. β-

LG/S1S1, genotipi tek kesim bölgesine sahip olduğundan iki bant vermektedir (347 bç ve 80 bç). β-LG/S1S2 heterozigot

genotipi üç bant oluşturmaktadır (427 bp, 347 bp ve 80 bp). β-LG/S2S2 genotipi g.4601G> A pozisyonunda tek nükleotid

değişiminden dolayı 427 bç uzunluğunda kesilmemiş ürün vermektedir. S1S2 genotip frekansı (% 43.3) diğer

genotiplerden daha yüksektir. S1 allel frekansı predominant olarak belirlenmiştir. Saanen ırkında Hardy-Weinberg

dengesinde sapma gözlenmemiştir. β-LG/ SacII lokusunda, genotipler ile laktasyon süt verimi arasında önemli bir ilişki

bulunmamıştır. Ancak β-LG/ S1S1 genotipinin daha yüksek laktasyon süt verimine sahip olduğu belirlenmiştir. β-LG

geninin süt verimi ve kompozisyonu gibi ekonomik özellikler için moleküler marker olarak kullanılabileceği sonucuna

varılmaktadır.


  • Ağaoğlu, Ö.K., B.Ç. Kul, B. Akyüz, Ö. Elmaz, M. Ö. Metin, M. Saatçı and O. Ertuğrul, 2012.Identification of β- Lactoglobulin gene SacII polymorfphism in Honamlı, Hair and Saanen goat breeds reared in Burdur vicinity. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (3) 385-388
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Raziye IŞIK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2017
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf336406, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {35 - 40}, doi = {}, title = {Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {IŞIK, Raziye} }
APA IŞIK, R . (2017). Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , () , 35-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/31157/336406
MLA IŞIK, R . "Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (2017 ): 35-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/31157/336406>
Chicago IŞIK, R . "Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (2017 ): 35-40
RIS TY - JOUR T1 - Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi AU - Raziye IŞIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 40 VL - IS - SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi %A Raziye IŞIK %T Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi %D 2017 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V %N %R %U
ISNAD IŞIK, Raziye . "Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi / (Eylül 2017): 35-40 .
AMA IŞIK R . Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 35-40.
Vancouver IŞIK R . Saanen Keçilerinde β- Laktoglobulin (β-LG) Geni Ekzon 7 Polimorfizmi ve Süt Verimi ile İlişkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 40-35.