Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 50 2018-02-09

Interference rated Ephestia kuehniella Zeller eggs of Trichogramma pinto Voegele's research on storage possibility
Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar

Esra TAYAT [1] , Nihal ÖZDER [2]


In this study, some biological properties of Trichogramma pintoi Voegele (Hymenoptera:Trichogrammatidae) were studied. Ephestia kuehniella eggs held at 0,4 and 8°C for up to 6 weeks were used in this study. The experiment was conducted under conditions at 25±1°C temperature L.D 16:8 and 60-70 % R.H. As a result of works, as long as the storage period extends at all three temperature degrees, there is a decreasing in the parasitized egg numbers. +8°C is the best temperature regarding the parasitoid production from the stored eggs and parasitoid performance. The results, obtained at 8°C, are beyond 80% during three weeks, and it is determined the parasitizing only at the rate of 77.80±0.52 at 0°C during the first week. The earliest fading-out period is determined at 8°C, and the latest fading-out period is determined at 0°C and no statistical difference is found regarding the weeks. The temperature at which the parasitoids show the latest fading-out is 0°C, and no difference is observed between the averages that have been obtained during six weeks. The early development period is determined at +8°C and the results, obtained during six weeks, are not found statistically significant.

 

Bu çalışmada 0, 4 ve 8 °C de değişik sürelerde depolanmış Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtalarının Trichogramma pintoi Voegele (Hymenoptera:Trichogrammatidae) tarafından parazitlenme oranları ve bu depolanmış yumurtalardan elde edilen parazitoitlerin parazitleme performansları irdelenmiştir. Araştırmalar 25±1°C sıcaklık derecesinde % 60-70 nisbi nemde ve 16:8 ayarlı aydınlatmalı klima odalarında yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda her üç sıcaklık derecesinde de depolama süresi uzadıkça parazitlenen yumurta sayılarında azalmalar meydana gelmiştir.  Depolanmış yumurtalardan parazitoit üretimi ve parazitoitlerin performansı açısından +8°C en uygun sıcaklık olmuştur. Üç hafta bu sıcaklıkta 8°C’de elde edilen sonuçlar %80’in üzerinde olup, 0°C’de ilk haftada sadece 77,80±0.52 oranında parazitlenme belirlenmiştir. En erken kararma süresi 8°C’de tespit edilmiş olup, en geç kararma süresi ise 0°C’de belirlenmiş ve haftalar açısından istastistiki olarak fark görülmemiştir. Parazitoitlerin en geç gelişme gösterdiği sıcaklık derecesi 0°C olup altı hafta boyunca elde edilen ortalamalar arasında bir fark görülmemiştir. En erken gelişme süresi ise +8°C’ de tespit edilmiştir ve altı hafta boyunca çıkan sonuçlar istatiksel olarak önemli bulunmamıştır.

 

 • Hassan, S.A., 1993. The mass rearing and utilization of Trichogramma to control lepidopterys pests achievements and outlook. Pestic. Sci.37:387-391.
 • Kılınçer, N., Gürkan, M.O. and Bulut, H. 1990. Investigations on the mass-rearing and release techniques of eggs parasitoids Trichogramma species in Proceeding of the second Turkish National Congress of Biological Control, 15-23.
 • Özder (Aydın), N. ve N. Kılınçer, 1996 Agrotis segetum (Denis and Schiff) (Lepidoptera,Noctuidae) yumurtalarının yaşı, dağılımı ile besin ve sıcaklığın Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera; Trichogrammatidae)’in ömür uzunluğu, döl verimi ve parazitleme oranına etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 20 ( 2 ): 83 – 92.
 • Özder, N., 2004. Effect of different cold storage periods on parasitization performance of Trichogramma cacoeciae (Hym:Trichogrammatidae) on eggs of Ephestia kuehniella (Lep:Pyarlidae). Biocontrol Science and Technology (Agust 2004). Vol. 14, No.5, 441-447.
 • Özder and Kara 2010. Comparative biology and life tables of Trichogramma cacoeciae, T. brassicae and T. evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) with Ephestia kuehniella and Cadra cautella (Lepidoptera:
 • Hassan, S.A., 1993. The mass rearing and utilization of Trichogramma to control lepidopterys pests achievements and outlook. Pestic. Sci.37:387-391.
 • Kılınçer, N., Gürkan, M.O. and Bulut, H. 1990. Investigations on the mass-rearing and release techniques of eggs parasitoids Trichogramma species in Proceeding of the second Turkish National Congress of Biological Control, 15-23.
 • Özder (Aydın), N. ve N. Kılınçer, 1996 Agrotis segetum (Denis and Schiff) (Lepidoptera,Noctuidae) yumurtalarının yaşı, dağılımı ile besin ve sıcaklığın Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera; Trichogrammatidae)’in ömür uzunluğu, döl verimi ve parazitleme oranına etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 20 ( 2 ): 83 – 92.
 • Özder, N., 2004. Effect of different cold storage periods on parasitization performance of Trichogramma cacoeciae (Hym:Trichogrammatidae) on eggs of Ephestia kuehniella (Lep:Pyarlidae). Biocontrol Science and Technology (Agust 2004). Vol. 14, No.5, 441-447.
 • Özder and Kara 2010. Comparative biology and life tables of Trichogramma cacoeciae, T. brassicae and T. evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) with Ephestia kuehniella and Cadra cautella (Lepidoptera: Pyralidae) as hosts at three constant temperatures. Biocontrol Science and Technology, Vol. 20, No. 3, 2010, 245-255
 • Özkan C. ve Gürkan O. 2001.Behavioral responsesto parasitized and unparasitized hosts Venturia canescens (Hym: Icneumonidae).Turkish Journal of Entomology.
 • Pinto, J.D. and R. Stouthamer, 1994. Systematics of the Trichogrammatidae with emphasis on Trichogarmma. pp. 1-28. In E. Wajnberg and S.A. Hassan. (Eds) Biological Control with Egg Parasitoids CABI, Wallingford, UK.
 • Stinner , R.E., R.L. Ridgway and R. K. Morrison 1974. Longevity, fecundity and searching of Trichogramma pretiosum reared by tree methods. Environ. Entomol.3:558-560.
 • Uzun, S., 1994. Değişik sıcaklıklarda Trichogramma bressicae Bezdenko (Hym.; Trichogrammatidae)’ nin Ungüvesi (Ephestia kuehniella Zell.) yumurtalarında konukçu – parazit ilişkileri ve depolanması üzerine araştırmalar. Türkiye III: Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Ege Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. İzmir, 431 – 440.
 • Wajnberg, E., and Hassan, S.A. (1994), Biological Control with Egg Parasitoids, UK: CAB International, 286 pp.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esra TAYAT
Kurum: NAMIK KEMAL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Nihal ÖZDER
Kurum: NAMIK KEMAL UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2017
Kabul Tarihi : 25 Ekim 2017
Yayımlanma Tarihi : 9 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf285454, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {45 - 50}, doi = {}, title = {Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar}, key = {cite}, author = {TAYAT, Esra and ÖZDER, Nihal} }
APA TAYAT, E , ÖZDER, N . (2018). Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 45-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/285454
MLA TAYAT, E , ÖZDER, N . "Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 45-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/285454>
Chicago TAYAT, E , ÖZDER, N . "Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 45-50
RIS TY - JOUR T1 - Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar AU - Esra TAYAT , Nihal ÖZDER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 50 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar %A Esra TAYAT , Nihal ÖZDER %T Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD TAYAT, Esra , ÖZDER, Nihal . "Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Şubat 2018): 45-50 .
AMA TAYAT E , ÖZDER N . Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 45-50.
Vancouver TAYAT E , ÖZDER N . Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 50-45.