Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 57 - 66 2018-02-09

Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Gülbin Çetinkale demirkan [1] , Zerrin Söğüt [2]


Bu çalışmada "Gökova–Akyaka Atık Su Arıtma Tesisi"nden alınan atık su arıtma çamurunun Liquidambar orientalis Mill. (Anadolu Sığla Ağacı) türünde bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede, arıtma çamuru 2 yıl boyunca 4 ayda bir toprağa serpme yöntemiyle, toplamda 12 kez, her bir dozda 20 kg/m2 olarak uygulanmıştır (0 kg/m2.yıl, 20 kg/m2.yıl, 40 kg/m2.yıl, 60 kg/m2.yıl ). Bu amaçla bitki boyu, gövde çapı, yaprak rengi ve yapraklarda bazı ağır metal ve bitki besin elementleri analizleri yapılmıştır. İki yıllık uygulamanın sonucunda bitki boyunda en yüksek boy artışı arıtma çamurunun yılda 20 kg/m2 uygulanan bitkilerden, en fazla gövde çapı kalınlaşması 40 kg/m2 uygulanan bitkilerden ve en koyu yaprak rengi ise 60 kg/m2 uygulanan bitkilerden elde edilmiştir. Yapraklarda yapılan analizler sonucunda ise Nikel ve Kurşun miktarının toksik değerlerde olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde; arıtma çamuru kullanımının L. orientalis türünde 20 kg/m2.yıl dozunu aşmayacak şekilde kullanımının uygun olduğu ve bu miktarda bitkilerde zararlı etkilerin ortaya çıkmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Arıtma Çamuru, Liquidambar orientalis, Yeniden Kullanım
 • Akat H, Ç.G. Demirkan, Ö. Akat ve İ. Yokaş, 2015a. ‘Limonium sinuatum’ yetiştiriciliğinde farklı ortamlara ı̇lave edilen atık su arıtma çamurunun süs bitkisi yetiştirme materyali karışımı olarak kullanımı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1): 81-90.
 • Akat H., Ç.G. Demirkan, Ö. Akat, B. Yağmur ve İ. Yokaş, 2015b. Arıtma çamuru uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' çeşidinde bitki gelişimi, verim ve çiçek kalitesi üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52 (1): 107-114
 • Angın, İ., 2016. Arıtma çamurlarının stabilizasyonuna alternatif bir yaklaşım: Vermistabilizasyon. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 123-129.
 • Ayvaz, Z, 2000. Atık su arıtma çamurlarının değerlendirilmesi. Ekoloji Çevre Dergisi. 35:3-12.
 • Çetinkale Demirkan, G., H. Akat ve İ. Yokaş, 2013. Atık çamurun kapak malzemesi olarak kullanımının bazı çim türlerine etkisi. V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs 2013 Yalova, sf: 301-308.
 • Çetinkale, G ve Z. Söğüt, 2010. Cynodon dactylon (L.) Pers. çim alanlarında kentsel su arıtım sistem çamurlarından yararlanabilme olanakları. Ç.Ü. Fen Bil. Ens. Fen Ve Mühendislik Bilim. Dergisi. Cilt 23 (3): 11-21.
 • Çimrin, M.K., M.A., Bozkurt ve İ. Erdal, 2000. Kentsel arıtma çamurunun tarımda fosfor kaynağı olarak kullanılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (1): 85–90.
 • Dağhan, H ve M. Öztürk, 2015. Soil Pollution in Turkey and Remediation Methods. Soil Remediation and Plants, Prospects and Challenges, Eds., Hakeem, KR; Sabir M; Öztürk M and Mermut AR Academic Press in an imprint of Elsevier, 287- 312.
 • Dolgen, D., M.N. Alpaslan ve N. Delen, 2007. Agricultural recyling of treatment-plant sludge: A case study for a vegetable-processing factory. J Envir. Manag. 84: 274-281.
 • Ferreiro-Dominguez, N., A. Rogueiro-Rodriguez, E. Bianchetto and M.R. Mosquera-Losada, 2014. Effect of lime and sewage sludge fertilisation on tree and understory interaction in a silvopastoral system. Agriculture, Ecosystems & Environment, 188:72-79
 • Garcia-Gomez, A., M.P. Bernal and A. Roig, 2002. Growth of ornamental plants in two composts prepared from agroindustrial wastes. Biores. Technol. 83, 81–87.
 • Grigatti, M., M.E. Giorgiani and C. Ciavatta, 2007. Compost-based growing media: Influence on growth and nutrient use of bedding plants. Bioresource Technology, Volume 98 (18): 3526–3534.
 • Hernández-Apaolaza, L,. A.M. Gascó, J.M. Gascó and F. Guerrero, 2005. Reuse of waste materials as growing media for ornamental plants. Bioresource Technology, Volume 96 (1): 125–131.
 • Isaac, A.R. and J.D. Kerber, 1969. Instrumental Methods for Analysis of Soil and Plant Tissue. Perkin Emler Crop. Atomic Absorption Dept. Norwalk.
 • Kabata-Pendias, A., 2011. Trace Elements in Soil and Plants. 4th Edition, CRC Press, New York. ISBN: 978-1-4200-9368.
 • Kacar, B. ,1972. Bitki ve Topağın Kimyasal Analizleri. A.Ü.Z.F. Yayın 453.
 • Kacar, B. ve A. İnal, 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Katkat, A.V ve B.B. Aşık, 2010. Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımı ve gübre değeri. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül 2010. İzmir.
 • Küçükhemek, M., K. Gür, R. Uyanöz ve Ü. Çetin, 2005. Arıtma çamuru ve çiftlik gübresinin çim bitkisi verimine ve renk özelliğine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 25-26 Mart 2005: 375-384.
 • Larchevêque, M., C. Ballini, N. Korboulewsky and N. Montès, 2006. The use of compost in afforestation of mediterranean areas: Effects on soil properties and young tree seedlings. Science Of The Total Environment, Volume 369 (1–3): 220–230.
 • Manas, P and E. Castro, 2008. Quality of Maritime Pine (Pinus pinaster Ait.) seedlings using waste materials as nursery growing media. J. New Forest, 37: 295-311.
 • Martinez, F., C. Cuevas, W. Teresa and I. Iglesias, 2002. Urban organic wastes effects on soil chemical properties in degraded semiarid ecosystem. in: Seventeenth WCSS, Symposium No.20, Thailand, pp. 1-9.
 • Özbek, H., Z. Kaya ve M. Tamcı, 1984. Bitkinin Beslenmesi ve Metabolizması. Ç.Ü.Z.F.Yay.: 162, Ders Kitabı: 12.Ankara Üniv. Basımevi, Ankara.
 • Özdemir, S., G., Köseoğlu ve Ö.H. Dede, 2005. Arıtma çamurlarının süs bitkisi toprağı hazırlanmasında kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 25-26 Mart 2005: 557-564.
 • Pathak, A., M.G. Dastidar and T.R. Sreekrishnan, 2009. Bioleaching of heavy metals from sewage sludge: A review. Journal Of Environmental Management 90: 2343-2353.
 • Resmi Gazete, 2010. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik. Ankara.
 • Riffat, R., 2012. Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering. CRC Press, Boca Raton, FL.
 • Shober, A.L., R.C. Stehouwer and K.E. Macneal, 2003. On-farm assessment of biosolids effects on soil and crop tissue quality. J Environ. Qual., 32: 1873-1880.
 • Slawin, W., 1955. Atomic Absorbtion Spectroscopy Interscience Publishers New York-London Sydney
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülbin Çetinkale demirkan
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Zerrin Söğüt
Kurum: CUKUROVA UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2017
Kabul Tarihi : 25 Ekim 2017
Yayımlanma Tarihi : 9 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf291191, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {57 - 66}, doi = {}, title = {Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Çetinkale demirkan, Gülbin and Söğüt, Zerrin} }
APA Çetinkale demirkan, G , Söğüt, Z . (2018). Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 57-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/291191
MLA Çetinkale demirkan, G , Söğüt, Z . "Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 57-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/291191>
Chicago Çetinkale demirkan, G , Söğüt, Z . "Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri AU - Gülbin Çetinkale demirkan , Zerrin Söğüt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri %A Gülbin Çetinkale demirkan , Zerrin Söğüt %T Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Çetinkale demirkan, Gülbin , Söğüt, Zerrin . "Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Şubat 2018): 57-66 .
AMA Çetinkale demirkan G , Söğüt Z . Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 57-66.
Vancouver Çetinkale demirkan G , Söğüt Z . Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Liquidambar orientalis Türünde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 66-57.