Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 111 - 122 2018-02-09

EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ

BÜLENT YAĞMUR [1] , BÜLENT OKUR [2]


Bu çalışmada amaç, Ege bölgesi Salihli(Manisa) ilçesinde bulunan bağ plantasyonlarının beslenme durumlarını ve ağır metallerce olan kirlenme düzeylerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda yörede seçilen 10 bahçeden 2 derinlikten toprak ve yaprak örneklemesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizin de en önemli bağ üretim alanlarından olan yöre topraklarında toprak reaksiyonu hafif alkalen düzeyde, topraklar 0-30 ve 30-60 cm derinliklerde hafif bünyeli, toplam tuz içerileri orta düzeylerde,  kireç içeriği bakımından bağ toprakları normal ile yüksek değerler arasında, organik madde içeriklerinin oldukça düşük düzeylerde olduğu saptanmıştır. Topraktaki azot (N)  çok fakir ve fakir düzeylerde,  fosfor (P) elementi düşük içerikte, potasyum (K) düzeyleri ise çok düşük ve orta düzeylerdedir. Bağ toprakları Fe,Cu ve Mn bakımından iyi veya yeterli düzeylerde iken Zn bakımından topraklarda genelde bir eksiklik saptanmıştır. Toprakların her iki derinliği dikkate alınarak ağır metal içerikleri incelendiğinde ağır metaller bakımından herhangi bir kirliliğin olmadığı belirlenmiştir. Denemeye konu olan bağ alanlarında bağ yaprak örneklerinde yapılan analiz sonuçlarına göre ağaçların azot (N), fosfor (P) ,kalsiyum(Ca), magnezyum (Mg), çinko(Zn) ve mangan(Mn)düzeyleri yeterli ancak potasyum (K) noksan ve yeterli düzeyler arasında değişmekte, demir(Fe) ve bakır (Cu) elementleri bakımından ise fazla ve çok fazla düzeyde analiz edilmişlerdir. Bağ yaprakları ağır metal içerikleri  bakımından Cd,Cr,Co elementleri bakımından sorunsuz analiz edilmişlerdir.

Bağ, Yaprak, Bitki besin maddesi
 • Anonim, (2010). http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.üzüm.erişim tarihi:2011
 • Alloway, B.J.1990. Heavy Metalsi sn Soils. Glasgow Blackie Academic and Professional, 339.
 • Altındişli, A., S., Kara, H., Çoban, E., İlter, 1997. Erkenci Sofralık olarak Hasat edilen Yuvarlak Çekirdeksiz Üzümlerde Bazı Olgunluk Durumlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21- 24 Ekim 1997 Yalova, s: 61-66.
 • Beyers, E., (1962). Diagnostic leaf analysis for deciduous fruit. South African Journal of Agricultural Sci,.5(2):315-329
 • Çakmak, İ. Yılmaz, A. Kalaycı, M. Ekiz, H. Torun, B. Erenoğlu, B. and Braun, H.J. 1996. Zinc deficiency as a critical problem in wheat production in central anatolia. Plant and Soil.
 • Çelik, H., B., Kunter, G., Söylemezoğlu, A., Ergül, H., Çelik, H., Karataş, G., Özdemir, A., Atak, 2010. Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim hedefleri, TZM VII. Teknik kongresi 11-15 Ocak, 2010. Ankara 493-513.s
 • Eyüboğlu, F. N. Kurucu ve S. Talaz. 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) Bakımından Genel Durumu. T.C. Başbakanlık K.H.G.M. Toprak ve Gübre Araş. Enst. Müd. Ankara.
 • Güner, H.1969. Toprak Verimliliği Yönünden Toprakların Kimyasal Analizleri. Türkiye Toprak İlmi Derneği ve 3. Bilimsel Toplantı Tebliğleri. Yayın No: 1 sayfa 313–322.
 • Hanson, E.J. and Perry, R.L. 1989. Rootstocks influence mineral nutrition of ‘Montmorency’ sour cherry. Hort Science. 24.916–918
 • İbrikçi, H. Gülüt, K.Y. ve Güzel, N. 1994. Gübrelemede Bitki Analiz Teknikleri. Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 95. Adana.
 • Jackson, M. L. 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall Inc. Eng.Cliffs. N. I. USA
 • Jones Jr. J. B. B. Wolf and H. A. Mills. 1991. Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing Inc. Georgia 30607, USA.
 • Kabata-Pendias, A. and H. Pendias, 1984. Trace elements in soils and plants 3. ed. Boca Raton: CRC.pp: 315.
 • Kacar, B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. II. Bitki Analizleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. No:453.
 • Kacar, B. Katkat, A.V. 2007. Bitki Besleme. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kacar, B., Katkat, V., 1998. Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No.27. Bursa.
 • Kacar, B., 2009. Toprak Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.892 s.
 • Kacar, B,. İnal, A., 2008. Bitki Analizleri.Nobel Yayın Dağıtım. ISBN978-605-395-036-3
 • Kenworty, A., 1979. Growth and composition of leaves and roots of cherry leaves in relation to in nutritient solutions. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 79 :63-71.
 • Merken, Ö., 2014. Bağlarda Bitki Besin Madde Noksanlıkları. Manisa Gıda Tarım Hayvancılık, İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi Yıl:4 Sayı: 9; Syf:16-18
 • Kelogg, C. E. 1952. Our garden soils. The macmillan company New York. 92.
 • Kloke, A. 1980. Orientierungsdaten für tolerierbare Gesamtgehalte einiger elemente in kulturboden Mitt. Vdlufa, H.1–3, 9–11.
 • Loue, A. 1968. Diagnostic Petiolarie de Prospection. Etudes sur la Nutrition et le Fertilisation Potasiques de la Vigne Socie’te Commerciale des Potasses d’alsaee Services Agronomiques, 31-41.
 • Marschner, H.1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Second Ed. Academic Pres. Inc., San Diago.
 • Neilsen, G.H. and Kappel. F. 1996. ‘Bing sweet cherry leaf nutrition is affected by rootstock. HortScience. 31: 1169-1172.
 • Reuter, D. J. and J. B. Robinson. 1997. Plant Analysis. An Interpretation Manual. Second Edition. CSIRO Land and Water. CSIRO Publishing. Australia.
 • Reuter,D.J.J.B.Robinson.1999. Plant Analysis: An interpretation manual Inkata Press,.ISBN: 0909605416 DDC: 582.013 LCC: SB112.5 Edition: (pbk.)
 • Schilting,E.,H.P.Blume,1966. Bodenkundliches Practicum. Verlag Paul Parey. Hamburg, Berlin.
 • Tsipouridis, C., Simonis, A D.,Bladenopoulou S, Isaakidis, A. & Stylianidis, D.(1990). Nutrient element variability in the leaves of peach trees, in relation to cultivar and rootstocks. 23 rd international Horticulture Congress. Firenze, August 27-September 1. Italy.
 • U.S.Soil Survey Staff,1951. Soil Survey Manuel. U.S.Dept.Agr.Handbook 18.U.S.Printing Goverment Office, Washington DC.USA.
 • Uysal.H., 2007. İhracata Yönelik Sofralık Üzüm Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi. M.B.A.E Yayın No: 120 Manisa
 • Viets, F. G. and W. L. Lindsay. 1973. Testing soil for zinc, copper, manganese and iron. Soil Testing and Analysis. Ed: L.W. Walsh, J. D. Peaton. Soil Sci. Soc. America Inc. Madison. U.S.A.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: BÜLENT YAĞMUR
Kurum: EGE UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: BÜLENT OKUR
Kurum: EGE UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Şubat 2017
Kabul Tarihi : 7 Kasım 2017
Yayımlanma Tarihi : 9 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf292198, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {111 - 122}, doi = {}, title = {EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ}, key = {cite}, author = {YAĞMUR, BÜLENT and OKUR, BÜLENT} }
APA YAĞMUR, B , OKUR, B . (2018). EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 111-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/292198
MLA YAĞMUR, B , OKUR, B . "EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 111-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/292198>
Chicago YAĞMUR, B , OKUR, B . "EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 111-122
RIS TY - JOUR T1 - EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ AU - BÜLENT YAĞMUR , BÜLENT OKUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 122 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ %A BÜLENT YAĞMUR , BÜLENT OKUR %T EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD YAĞMUR, BÜLENT , OKUR, BÜLENT . "EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Şubat 2018): 111-122 .
AMA YAĞMUR B , OKUR B . EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 111-122.
Vancouver YAĞMUR B , OKUR B . EGE BÖLGESİ SALİHLİ İLÇESİ BAĞ PLANTASYONLARININ VERİMLİLİK DURUMLARI VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 122-111.