Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 135 - 142 2018-02-09

Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Orhan Karadağ [1] , Mehmet İhsan SOYSAL [2]


Bu çalışmada, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Toros Dağları’nda yaygın olan Honamlı Keçi Irkının (n=200) bazı morfolojik özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Geleneksel çiftçilerin yetiştirdiği keçilerden Canlı Ağırlık, Cidago Yüksekliği, Göğüs Derinliği, Vücut Uzunluğu, Göğüs Çevresi, Sağrı Yüksekliği, Kuyruk Uzunluğu, Baş Uzunluğu, Alın Genişliği, Ön İncik Çevresi ve Arka İncik Çevresi verileri alınmıştır. Doğrusal vücut ölçümleri ile LBW için regresyon analizi yapılmıştır. Veriler yaş ve cinsiyet desenine göre sınıflandırılmıştır. Yaş  ve cinsiyetin tüm vücut ölçülerine etkisi önemli (P <0.01) bulunmuştur. Canlı ağırlık ve bazı doğrusal vücut ölçüleri arasında her yaşta pozitif korelasyon görülmüştür (P <0.01). Regresyon analizi sonucu,  göğüs derinliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi, alın genişliği ve ön incik çevresi ölçüleri kullanılarak canlı ağırlığın tahmin edilebileceğini göstermiştir. Üreme özelliklerinden doğum, kısırlık, tek ve ikiz doğum oranları sırasıyla % 87, % 13, % 71 ve % 28 olarak belirlenmiştir. Doğuran keçi başına ve teke altı keçi başına düşen oğlak sayıları sırasıyla; 1.28 ve 1.11 olarak bulunmuştur. Çalışmada 190 baş oğlak kullanılmış olup; ikiz ve tekiz oğlaklarda doğum ağırlıkları sırasıyla 3.58 kg ve 3.95 kg, sütten kesim ağırlıkları 24.94 kg ve 28.69 kg, süt emme dönemi günlük canlı ağırlık artışları 0.180 kg ve 0.205 kg olarak belirlenmiştir. Oğlakların doğumdan sütten kesime kadar (120.gün) olan dönemdeki yaşama gücü oranı % 80 olarak bulunmuştur

Honamlı Keçisi, vücut ölçüleri, döl verimi, büyüme özellikleri
 • Abbasoğlu S (1998). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzel Yurt Devlet Üretme Çiftliğinde Yetiştirilen Şam (Damascus) Keçilerinde Döl Ve Süt Verimi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Balcalı / Adana Alızadehasl M, Ünal N, (2011). Kilis, Norduz Ve Honamlı Keçilerinde Bazı Morfolojik Özellikler (Some Morphological Traits Of Kilis, Norduz And Honamlı İndigenous Goats Breeds) Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2011, 51 (2) 81-92
 • Araujo AM, De Guimaraes SEF, Machado TMM, Lopes PS, Pereira CS, Silva FLR, Da Rodrigues MT, Columbiano De S, Fonseca CG (2006). Accuracy Of Body Weight Prediction İn Nigerian Red Sokoto Goats Raised İn North Eastern Nigeria Using Linear Body Measurement Pakistan Journal Of Biological Sciences. 9:15, 2828-2830
 • Bingöl, M., Gökdal, O., Aygün, T., Yilmaz, A., Daşkiran, I., (2012). Some Productive Characteristics And Body Measurements Of Norduz Goats Of Turkey. Tropical Animal Health And Production March 2012, Volume 44, Issue 3, Pp 545-550
 • Cengiz F, Aşkın Y, Tuncel E, (1982). Saanen ve Kilis Melezi Sütçü Keçilerde Canlı Ağırlık, Canlı Ağırlık Artışı ve Vücut Özelliklerinin Bazı Çevre Faktörlerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 30. Fasikül 3-4 Den Ayrı Basım. Ankara
 • Ceyhan A, Karadağ O (2009). Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Saanen Keçilerin Bazı Tanımlayıcı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi 15(2):196-203.
 • Elmaz Ö, Saatcı M, Mamak N, Dağ B, Aktaş AH, Gök B (2012). The Determination of Some Morphological Characteristics of Honamlı Goat and Kids, Defined as A New Indigenius Goat Breed of Turkey Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (3): 481-485, DOI:10.9775/kvfd.2011.5767
 • Ensminger, M.E. and R.O. Parker (1986): Sheep and Goat Science, Fifth Edition. Danville, Illinois: The Interstate Printers and Publishers Inc. FAO (2014). “Agricultural Production”. Http://www.Fao.Org/Faostat 2014.
 • Keskin M (1995). Hatay Bölgesinde Yetiştirilen Keçilerin Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri. M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Naderi S, Rezaei HR, Pompanon F, Blum MGB, Negrini R, Naghash HR, Balkiz O, Mashkour M, Gaggiotti OE, Ajmone-Marsan P, Kence A, Vigne JD Taberlet P (2008). The goat domestication process inferred from large-scale mitochondrial DNA analysis of wild and domestic individuals. Proc Natl Acad Sci U S A 105: 17659–17664
 • Özcan L, Güney O (1983). Damascus Keçilerinin Çukurova Bölgesi Koşullarında Verimleri Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı:14. 1 12-27. Balcalı / Adana
 • Özcan L, Pekel E, Güney O, (1976). Ç.Ü. Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Kilis, Kıl ve Gs1 Keçilerinde Döl ve Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar. Ankara
 • Sönmez R, Şengonca M, Alpbaz AG (1974). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yetiştirilen Kilis keçilerinin verimleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 239, 20s, Bornova, İzmir.
 • Spss,2014. Spss For Windows Release 22.0 Spss Inc.
 • Şengonca M, Sönmez R, Kaymakçı M (1974). Islah edilmiş Beyaz Alman keçilerinin Ege Bölgesi koşullarına adaptasyonu ve verimleri üzerinde bir araştırma. E.Ü. Z.F. Dergisi, Cilt: 11 (3), Ayrı Baskı.
 • Şengonca M, Kaymakçı M, Koşum N, Taşkın T ve Steinbach J (2002). Batı Anadolu için bir süt keçisi:“Bornova keçisi”. Hayvansal Üretim, 43: 79-85
 • Şengonca, M, Taşkın, T, Koşum, N, (2003). Saanen X Kıl Keçi Melezlerinin Ve Saf Kıl Keçilerinin Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Eş Zamanlı Bir Araştırma. Turk J Vet Anim Sci 27 (2003) 1319-1325.
 • Şimşek Ü G, Bayraktar M (2006). Kıl Keçisi Ve Saanen X Kıl Keçisi (F1) Melezlerine Ait Büyüme Ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi , Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-238
 • Şimşek Ü G, Bayraktar M, Gürses M (2007). Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi , Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
 • Tuncel E (1977). Some Crossing Experiments For Developing A New Dairy Goat İn Turkey. Sympsion On Goat Breeding İn Mediteranan Countries. Malaga-Grandaada-Mucia (Spain) 3rd-7th October 1977.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orhan Karadağ
Kurum: Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet İhsan SOYSAL
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Nisan 2017
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf305849, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {135 - 142}, doi = {}, title = {Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Karadağ, Orhan and SOYSAL, Mehmet İhsan} }
APA Karadağ, O , SOYSAL, M . (2018). Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 135-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/305849
MLA Karadağ, O , SOYSAL, M . "Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 135-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/305849>
Chicago Karadağ, O , SOYSAL, M . "Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 135-142
RIS TY - JOUR T1 - Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Orhan Karadağ , Mehmet İhsan SOYSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 142 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi %A Orhan Karadağ , Mehmet İhsan SOYSAL %T Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Karadağ, Orhan , SOYSAL, Mehmet İhsan . "Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Şubat 2018): 135-142 .
AMA Karadağ O , SOYSAL M . Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 135-142.
Vancouver Karadağ O , SOYSAL M . Honamlı Keçilerinin Bazı, Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 142-135.