Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 129 - 134 2018-02-09

The Effect Propionic Acid of Supplementation at Different Levels into Diet of Laying Hens on Performance, Egg Quality Traits and Some Blood Parameters
Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Adem KAYA [1] , Gökhan DAMA [2]


This experiment was conducted to evaluate the effects of four different levels (0, 100, 200, 300 ppm) of propionic acid supplementation into diets of laying hens on performance,  egg quality and some blood parameters. The trial consisted of a total of 96, 28 wks old, Lohmann white layers were allocated randomly four experimental groups. During experimental period, each experimental group of six replicates of four birds was fed with four treatment diets.  The results showed that supplementation of different levels propiyonic acid into layer diet linearly improved feed conversion ratio, and increased egg production. Egg quality traits such as shape index, albumen index, yolk index, shell strength, shell thickness, yolk color and Haugh unit were not affected propiyonic acid supplementation into layer diet. Except for triglyceride, AST and P, other serum parameters such as cholesterol, Glukoz, ALP, ALT and Ca did not affected by the propionic acid supplementation. Adding at different levels of propionic acid to diets of laying hens affected quadratically serum triglyceride,  P and AST as cubically.

Yumurtacı tavuk rasyonlarına farklı düzeylerde (0,100, 200 ve 300 ppm) propiyonik asit eklenmesinin performans, yumurta kalitesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisini araştırmak maksadıyla yürütülen çalışmada, 28 haftalık yaşta 96 adet, herbiri altı alt gruptan olmak üzere dört gruba ayrılan, Loghmann LSL tipi beyaz yumurtacı tavuk kullanılmıştır. Yumurtacı tavuk rasyonlarına değişik seviyelerde propiyonik asit ilavesinin yumurta verimi ve yemden yararlanma oranını linear olarak iyileştirdiği gözlenmiştir. Rasyona propiyonik asit ilavesinin yumurta kalitesiyle ilgili parametreler (yumurta kabuk kalınlığı, yumurta kırılma mukavemeti, yumurta sarı ve akı indeksi, haugh birimi) bakımından deneme grupları arasında önemli bir farklılık oluşturmıştır. Serum parametrelerinden trigliserid, AST ve P hariç, incelenen diğer parametreler (Kolesterol, Glukoz, ALP, ALT, Ca) muameleden etkilenmemiştir. Yapılan polinomiyal analizle rasyona değişik seviyelerde propiyonik asit ilavesinin serum trigliserid ve P içeriğini kuadratik, AST içeriğini ise kübik olarak etkilediği belirlenmiştir.

 • Referans 1 Abdel-Fattah, S.A., El-Sanhoury, M.H. El-Mednay, N.M. Abdel-Azeem, F., 2008. Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids. Int. J. Poult. Sci., 7, 215–222.
 • Referans 2 Anonim, 2017. Organik Asitler ve Hayvan Beslemede Organik Asit Kullanımı. http://www.gidahijyeni.com/showarticle.aspx?ItemID=551&ItemClass=1 (01.04.2017).
 • Referans 3 Çetin, N., Çetin, E., Kocaoğlu Güçlü, B., 2006. Yumurta tavuklarında rasyona ilave edilen humat ve organik asitlerin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 165-168.
 • Referans 4 Dahiya, R., Berwal, R.S., Patil, C.S., 2016. The effect of dietary supplementation of salts of organic acid on production performance of laying hens. Veterinary World, 9: 1478-1484.
 • Referans 5 Gauthier, R., 2002. Intestinal health, the key to productivity - the case of organic acids. IASA XXVII convencion ANECA-WPDC. 2002, Puerto Vallarta, Jal. Mexico.
 • Referans 6 Gül, M., Ali, T.M., Cengiz, S. and Yildiz, A., 2014. Effect of organic acids in diet on laying hens’ performance, egg quality indices, intestinal microflora, and small intestinal villi height. Europ.Poult.Sci., 78., DOI: 10.1399/eps.2013.5.
 • Referans 7 Haque M.N., Chowdhury, K.M., Islam, S., Akbar, M.A., 2009. Propionic acid is an alternative to antibiotics in poultry diet. Bang. J. Anim. Sci., 38:115-122.
 • Referans 8 Kahraman, R., Abaş, İ., Baston, K., Tanör, M.A., Kocabağli, N., Alp, M., 1999. Organik asit ve mayaların broylerin performansı, ileum pH 'sı İle enterobactericeae populasyonuna etkisi. Yutav 99 Uluslararası Tavukçuluk Fuan ve Konferansı, İstanbul. 3-6 Haziran 1999, s. 515-522.
 • Referans 9 Kaya, H., Macit, M., 2012. Effect of Inclusion of Garlic (Allium sativum) Powder at Different Levels and Copper into Diets of Hens on Performance, Egg Quality Traits and Yolk Cholesterol Content. Int. J. Poult. Sci., 11: 114-119.
 • Referans 10 Kaya, A., Turgut, L., 2012. Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Adaçayı (Salvia Officinalis), Kekik (Thymbra Spicata), Nane (Menthae Piperitae) Ekstraktları İle Vitamin E’ nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Sarısı TBARS Değerleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Derg. 43(1), 49-58.
 • Referans 11 Kaya, H., Kaya, A., Gül, M., Çelebi, Ş., 2013. The effect of zeolite and organic acid mixture supplementation in the layer diet on performance, egg quality traits and some blood parameters. J Anim. Vet. Advances, 12(6): 782-787.
 • Referans 12 Kaya, A., Kaya, H., Gül, M., Çelebi, Ş., 2014a. Geç Dönemde Organik Asit İlavesinin Yumurtlama Performansı, Yumurta Kalite Özellikleri ve Bağırsak pH’sı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Derg, 45(1), 15-18.
 • Referans 13 Kaya, H,, Kaya, A., Gül, M., Çelebi, Ş,, Timurkaan, S., Apaydın, B., 2014b. Effects of diet supplemented with organic acid mixture at different levels on performance, egg quality parameters, serum traits and histological criteria of laying hens. European Poultry Science, 78(2), 1-12., Doi: 10.1399/eps.2014.46.
 • Referans 14 Kaya, A., Kaya, H., Gül, M., Apaydın, B., Timurkaan, S., 2015. Effect of different levels of organic acids in the diets of hens on laying performance, egg quality criteria, blood parameters, and intestinal histomorphology. Indian Journal of Animal Research, 49(5), 645-651.
 • Referans 15 Kum, E., Kocaoğlu Güçlü, B., 2006. Standart ve sıkışık kafes yoğunluğunda yetiştirilen yumurta tavuğu karma yemlerine organik asit ilavesinin performansa etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2): 99-106.
 • Referans 16 Luckstadt, C. and Mellor, S., 2011. The use of organic acids in animal nutrition, with special focus on dietary potassium diformate under European and Austral-Asian conditions. Recent Advances in Animal Nutrition, Australia.123-130.
 • Referans 17 Oruwari, B.M., 1993. Propionic acid and calcium propionate in diets for egg-type layers and broiler chicks. J Appl. Anim. Res., 3:73-81.
 • Referans 18 Paik, I.K., 2009. Effect of dietary available phosphorus and organic acids on the performance and egg quality of laying hens. J. Appl. Poult. Res., 18: 598-604.
 • Referans 19 Soltan, M. A., 2008. Effect of dietary organic acid supplementation on egg production, egg quality and some blood serum parameters in laying hens. Int J Poult Sci., 7: 613-621.
 • Referans 20 SPSS, 1996. SPSS for Windows Release 10.01, SPSS Inc.
 • Referans 21 Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 1995. Biyoistatistik. 6. Baskı. Ankara: Özdemir Yayıncılık.
 • Referans 22 TSE, 1991. Hayvan yemleri-metabolik (çevrilebilir) enerji tayini (kimyasal metot). TSE No: 9610. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1991.
 • Referans 23 Ur Rehman Z., Ul Haq, A., Akram, N., El Hack, M.E.A., Saeed, M., Ur Rehman, S., Meng, C., Alaqawany, M., Sayab, M., Dhama, K., Ding, C., 2016. Growth performance, intestinal histomorphology, blood hematology and serum metabolites of broiler chickens fed diet supplemented with graded levels of acetic acid. Int. J. Pharmacology, 12:874-883.
 • Referans 24 Yesilbag, D. and Colpan, I., 2006. Effects of organic acid supplemented diets on growth performance, egg production and quality and on serum paremeters in laying hens. Rev. Med. Ved., 157:(5), 280-284.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adem KAYA
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan DAMA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Nisan 2017
Kabul Tarihi : 7 Kasım 2017
Yayımlanma Tarihi : 9 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf306878, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {129 - 134}, doi = {}, title = {Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KAYA, Adem and DAMA, Gökhan} }
APA KAYA, A , DAMA, G . (2018). Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 129-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/306878
MLA KAYA, A , DAMA, G . "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 129-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/35312/306878>
Chicago KAYA, A , DAMA, G . "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 129-134
RIS TY - JOUR T1 - Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi AU - Adem KAYA , Gökhan DAMA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 134 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi %A Adem KAYA , Gökhan DAMA %T Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Adem , DAMA, Gökhan . "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Şubat 2018): 129-134 .
AMA KAYA A , DAMA G . Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 129-134.
Vancouver KAYA A , DAMA G . Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 134-129.