Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 4 2018-05-15

İnek Gübresinin Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Buğday (Triticum vulgaris L.) Örneği
The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment

Neriman Tuba Barlas [1] , Borahan Cönkeroğlu [2] , Gonca Unal [3] , Korkmaz Bellitürk [4]


 

Vermikompost, kimi atıkların (hasat, mutfak, gübre vb. gibi), toprak solucanları tarafından sindirilmesi sonucu elde edilen organik bir materyaldir. Hem organik hem de konvansiyonel tarımda, toprak düzenleyicisi ve organik gübre olarak geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Araştırmada, toprak ve torfa uygulanan artan vermikompost dozlarının buğday (Triticum vulgaris L.) bitkisinin büyüme ve gelişimine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, hava kurusu toprak ve torf, 0% (kontrol), 25% ve 50% (v/v) oranlarında olmak üzere 3 farlı vermikompost dozu ile kombine edilmiştir. Deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.

Elde edilen bulgulara göre, yetiştirme ortamlarına uygulanan tüm vermikompost dozlarının bitkilerin kök üstü organlarının beslenme durumuna istatistiki olarak önemli düzeyde etki ettiği izlenmektedir. Araştırma sonucunda, vermikompostun bitkisel üretimde bitki gelişim ve büyümesi açısından önemli bir besin kaynağı görevi üstlendiği söylenebilmektedir. 

Vermicompost is an organic material that is received after a process of digestion some kinds of wastes (harvest, kitchen, manure etc.) by earthworms. It has an extensive usage in agriculture such as soil conditioner, source of organic fertilizer in both organic and inorganic agriculture. In this study, it is aimed to investigate the effects of increasing doses of vermicomposts combined to soil and peat on wheat (Triticum vulgaris L.) growth and nutrition. For this purpose, air dried soil and peat were mixed with three rates of vermicompost equivalent to 0% (control), 25% and 50% (v/v) combinations. The treatments were replicated three times. The data revealed that nutritional concentration of aerial parts was influenced significantly by the application of vermicompost in the growth media. This study suggests that the vermicompost use in plant production has a role as a source of nutrients for plant growth.

 • Arancon, N. and C.A. Edwards, 2005. Effects of vermicomposts on plant growth. International Symposium Workshop on Vermitechnology. Philippines.
 • Atiyeh, R.M., J. Dominguez, S. Sobler and C.A. Edwards, 2000a. Changes in biochemical properties of cow manure during processing by earthworms (Eisenia andrei) and the effects on seedling growth; Pedobiologia, 44: 709-724.
 • Atiyeh, R.M., S. Subler, C.A. Edwards, G. Bachman, J.D. Metzger and W. Shuster, 2000b. Effects of Vermicomposts and Composts on Plant Growth in Horticultural Container Media and Soil; In Pedobiologia, 44: 579-590.
 • Atiyeh, R.M., N.Q. Arancon, C.A. Edwards and J.D. Metzger, 2000c. Influence of earthworm processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. J. of Bioresource Technology , 75: 175-180.
 • Bellitürk, K., Shrestha, P. and Görres, J.H., 2015. The Importance of Phytoremediation of Heavy Metal Contaminated Soil Using Vermicompost for Sustainable Agriculture. Rice Journal 3:2, 6: e114, doi: 10.4172/2375-4338.1000e114.
 • Bellitürk, K., N. Hinisli, and A. Adiloğlu, 2017. The effect of vermicompost, sheep manure and cow manure on nutrition content of curly lettuce (Lactuca Sativa var.). Fresenius Environmental Bulletin. (26). P.1116-1120.
 • Eymen, E., 2007. SPSS Kullanma Kılavuzu. İstatistik Merkezi Yayın No:1, İstanbul.
 • Hand, P., W.A., Hayes, J.C., Frankland and J.E., Satchell, 1988. The vermicomposting of cow slurry. Pedobiologia, 31 (1988), pp. 199–209.
 • Jones, J.B., B. Wolf and H.A. Mills, 1991. Plant Analysis Handbook: A Practical Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Guide. Micro Macro Publishing, 213 p, Athens, GA.
 • Kacar, B., 1972. Chemical Analysis of Plant and SoiI, Plant Analysis. Ankara University, Faculty of Agriculture, Ankara.
 • Kacar, B. ve İ. Kovancı, 1982, Bitki, Toprak ve Gübrelerde Kimyasal Fosfor Analizleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 354.
 • Kacar B ve A., İnal, 2010. Bitki Analizleri. Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Kantürer, D., M, Tepecik, F. Özden ve H. İlbi, 2013. Çevreye dost üretimde vermikompost bir alternative olabilir mi? VERMİKOMPOST. Nisan, 2013.
 • Özkan, N. ve M. Müftüoğlu, 2016. Farklı dozlardaki vermikompostun marul verimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkisi. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Dergisi. (45). Özel Sayı.
 • Sinha, R.K., 2009. Earthworms vermicompost: a powerful crop nutrient over the conventional compost & protective soil conditioner against the destructive chemical fertilizers for food safety and security. Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci., 5 (2009), pp. 1–55.
 • Wang, D., Q. Shi, X. Wang, M. Wei, J. Hu, J. Liu, and F. Yang, 2010. Influence of cow manure vermicompost on the growth, metabolite contents, and antioxidant activities of Chinese cabbage (Brassica campestris ssp. chinensis). Biol Fertil Soils (2010) 46:689–696.
Birincil Dil en
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neriman Tuba Barlas
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Borahan Cönkeroğlu
Kurum: Vermis Tarım Şirketi
Ülke: Turkey


Yazar: Gonca Unal
Kurum: Vermis Tarım Şirketi
Ülke: Turkey


Yazar: Korkmaz Bellitürk
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Eylül 2017
Kabul Tarihi : 27 Şubat 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf337361, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {1 - 4}, doi = {}, title = {The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment}, key = {cite}, author = {Barlas, Neriman Tuba and Cönkeroğlu, Borahan and Unal, Gonca and Bellitürk, Korkmaz} }
APA Barlas, N , Cönkeroğlu, B , Unal, G , Bellitürk, K . (2018). The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 1-4 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/37314/337361
MLA Barlas, N , Cönkeroğlu, B , Unal, G , Bellitürk, K . "The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 1-4 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/37314/337361>
Chicago Barlas, N , Cönkeroğlu, B , Unal, G , Bellitürk, K . "The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 1-4
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment AU - Neriman Tuba Barlas , Borahan Cönkeroğlu , Gonca Unal , Korkmaz Bellitürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 4 VL - 15 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment %A Neriman Tuba Barlas , Borahan Cönkeroğlu , Gonca Unal , Korkmaz Bellitürk %T The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Barlas, Neriman Tuba , Cönkeroğlu, Borahan , Unal, Gonca , Bellitürk, Korkmaz . "The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Mayıs 2018): 1-4 .
AMA Barlas N , Cönkeroğlu B , Unal G , Bellitürk K . The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 1-4.
Vancouver Barlas N , Cönkeroğlu B , Unal G , Bellitürk K . The Evaluation of Cow Manure as a Vermicompost: The Case of Wheat (Triticum vulgaris L.) Experiment. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 4-1.