Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 3, Sayfalar 9 - 16 2018-09-15

Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi

Sabriye BELGÜZAR [1] , Yusuf YANAR [2] , Yeşim AYSAN [3]


Bu çalışma, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm)’in tohum, toprak ve bitki artıklarındaki yaşam süresini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Patojenin tohumdaki yaşam süresi için, rifampicin’e dayanıklı Cmm izolatı ile bulaştırılan tohumlar, aylık periyotlarda besi yerlerine ekilerek, enfekteli tohum oranı belirlenmiştir. Ayrıca, tohumlardaki inokulumun hastalığı başlatma yeteneğini belirlemek amacıyla tohumlardan gelişen bitkilerde hastalık gözlemi yapılmıştır. Cmm’in topraktaki yaşam süresi için, Cmm ile bulaştırılan toprak, kutular içerisinde deneme alanına gömülmüş, yaz ve kış ayları boyunca alınan örneklerde bakteri yoğunluğu hesaplanmıştır. Bitki artıklarındaki yaşam süresi için, Cmm ile enfekteli bitki parçaları toprağa gömülmüş ve aylık periyotlarda örneklemeler yapılarak bakteri yoğunluğu hesaplanmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre, Cmm ile bulaştırılmış tohumlarda 0. gün %100’lük bir bulaşıklık belirlenirken, bu oran aylık periyotlarda düzenli olarak azalmıştır. En son 370. Günde %17’lik bir bulaşıklık tespit edilirken, 400. günde etmene rastlanılmamıştır. Etmenin bulaşık topraklarda, yaz aylarında 15 gün, kış aylarında 30 gün canlı kalabildiği, toprakta bulunan bitki artıklarında ise 30 gün canlı kalabildiği belirlenmiştir. 12 aylık periyotta ilk ay patojen tespit edilirken, diğer aylarda etmen elde edilememiştir. Sonuç olarak, Tokat ilinde etmenin toprak ve bitki artıklarında canlılığını sürdüremediği, bulaşık tohumların birincil inokulum kaynağı oluşturduğu ve tohumlardaki inokulumun hastalığı başlatacak yeteneğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı hastalık ile mücadelede başlangıç inokulumunu azaltmak için temiz tohum kullanımı önem arz etmektedir. 

Epidemiyoloji, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, inokulum kaynağı
  • Basım, E., Basım, H., Dickstein, E. R. and Jones, J. B., 2004. Bacterial canker caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on greenhouse-grown tomato in the Western Mediterranean Region of Turkey, Plant Disease, 88:1048.Basu, P. K., 1970. Temperature an important factor determining survival of Corynebacterium michiganense in soil. Phytopathology 60, 825-827. Belgüzar, S., Yanar, Y. ve Aysan, Y., 2016. Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın Yaygınlığı ve Etmenin (Clavibacter michiganensis subsp michiganensis) Tanılanması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 34-40.Bryan, M. K., 1930. Studies on Bacterial Canker of Tomato. Journal of Agricultural Research, 41, 825-851. Chang, R. J., Ries, S. M. and Pataky, J. K., 1991. Dissemination of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis by practies used to produce tomato transplants. Phytopathology, 81, 1276-1281. Chang, R. J., Ries, S. M. and Pataky, J.K., 1992. Local sources of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in the development of bacterial canker on tomatoes. Phytopathology, 82, 553-560. Ciccarone A, Carilli A, 1948. Osservazion di campo su Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen e considerazioni su un possible cao di sua supravvivenza nel terreno. Bollettino Della Stazione Di Patologia a Vegetale 6, 277–80.Ciccarone A, Carilli A, 1948. Osservazion di campo su Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen e considerazioni su un possible cao di sua supravvivenza nel terreno. Bollettino Della Stazione Di Patologia a Vegetale 6, 277–80.Ciccarone A, Carilli A, 1948. Osservazion di campo su Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen e considerazioni su un possible cao di sua supravvivenza nel terreno. Bollettino Della Stazione Di Patologia a Vegetale 6, 277–80.Ciccarone, A. and Carilli, A., 1948. Osservazion di campo su Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen e considerazioni su un possible cao di sua supravvivenza nel terreno. Bollettino Della Stazione Di Patalogia a Vegetale 6, 277-80. Çınar, Ö., 1980. Bakteriyel Domates Solgunluğu Hastalığı (Corynebacterium michiganense (Erwin. F. Smith) Jensen)’nın Tanımı, Savaş Yöntemleri ve Etmene Karşı Dayanıklı Domates Çeşitleri Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 139- Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri.EPPO, 2017. European and Mediterranean Plant Protection Organization-IMI, https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/distributionErkan, S., 1998. Tohum Patolojisi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 9 s, İzmir. Fatmi, M. and Schaad, N. W., 2002. Survival of Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis in infected tomato stem under field conditions in California, Ohio and Morocco. Plant Pathology, 51:149-154.Gitaitis, R. D. and Beaver, R. W., 1990. Characterization of fatty acid methyl ester content of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Phytopathology, 80, 318-321. Gleason, M. L., Braun, E .J., Carlton, W. M. and Peterson, R.H., 1991. Survival and disesemination of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatoes. Phytopathology, 81:519-1523.Gleason, M. L., Gitaitis, R. D. and Ricker, M. D., 1993. Recent progress in understanding and controlling bacterial canker of tomato in Eastern North America. Plant Disease, 77:1069-1076.Grogan RG, Kendrick JB, 1953. Seed transmission, mode of overwintering and spread of bacterial canker of tomato caused by Corynebacterium michiganense (abstract). Phytopathology 43, 473.Gragon, R. G. and Kendrick, J. B., 1953. Seed transmission mode of overwintering and spread of bacterial canker of tomato caused by Corynebacterium michiganense. Phytopathology, 43,473. Hankin, L. and Sands, D. C., 1977. Microwave treatment of tobacco seed to eliminate bacteria on the seed surface. Phytopathology, 67, 794-795. Nedumaran, S. and Vidhyasekaran, P., 1982a. Seed-borne infection of Corynebacterium michiganense. Indian Phytopathology-Phytopathology Notes, 35:510.Nedumaran, S. and Vidhyasekaran, P., 1982b. Techiniques to detect Corynebacterium michiganense pv. michiganense infection in tomato seed. Indian Phytopathology- Phytopathology Notes, 35:143-144.Öktem, Y. E. ve Benlioğlu, K., 1993. Orta Anadolu Bölgesi’nde domates ekim alanlarında bakteriyel hastalıklar üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 33 (1-2). Patino-Mendez, G., 1964. Studies on The Pathogenicity of Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen and İts Transmission into Tomato Seed. (Doktora Tezi). Davis, CA, USA: University of California.Strider, D. L., 1967. Survival studies with the tomato bacterial canker organism. Phytopathology, 67:1067-1071. Şahin, F., Uslu, H., Kotan, R. and Dönmez, M. F., 2002. Bacterial canker, caused by Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, on tomatoes in eastern Anatolia region of Turkey. Plant Pathology, 51, 399.Trevors, J. T. and Finnen, R. J., 1990. Introduction and recovery of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from agricultural soil. Plant and Soil, 126:141-143.Ülke, G., 2003. Domates Öz Nekrozu Etmenleri Pseudomonas cichorii ve Pseudomonas corrugata’nın Tanısı, Epidemiyolojileri ve Entegre Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı. Adana.Yıldız, R. 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi Plastik Seralarında Gövde Nekrozuna Neden Olan Erwinia chrysanthemi’nin Tanısı, Biovarının Belirlenmesi ve Epidemiyolojisi Üzerinde Araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı. Adana.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sabriye BELGÜZAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yusuf YANAR
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yeşim AYSAN
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 5 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf423468, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {9 - 16}, doi = {}, title = {Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi}, key = {cite}, author = {BELGÜZAR, Sabriye and YANAR, Yusuf and AYSAN, Yeşim} }
APA BELGÜZAR, S , YANAR, Y , AYSAN, Y . (2018). Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 9-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/39525/423468
MLA BELGÜZAR, S , YANAR, Y , AYSAN, Y . "Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 9-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/39525/423468>
Chicago BELGÜZAR, S , YANAR, Y , AYSAN, Y . "Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi AU - Sabriye BELGÜZAR , Yusuf YANAR , Yeşim AYSAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi %A Sabriye BELGÜZAR , Yusuf YANAR , Yeşim AYSAN %T Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD BELGÜZAR, Sabriye , YANAR, Yusuf , AYSAN, Yeşim . "Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 3 (Eylül 2018): 9-16 .
AMA BELGÜZAR S , YANAR Y , AYSAN Y . Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(3): 9-16.
Vancouver BELGÜZAR S , YANAR Y , AYSAN Y . Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(3): 16-9.