Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 328 - 338 2019-09-30

Determination of Some Micro Element Levels with Geostatistical Modeling in Uzunköprü District of Edirne Province
Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi

Yakup Kenan KOCA [1] , Ali DERİN [2] , Sevinç ADİLOĞLU [3]


Micro nutrients, which are as important as the macro nutrients for plant development, are not sufficient in soil and consequently have a negative effect on yield and product quality characteristics. Iron, copper, manganese and zinc are called micro nutrients which are relatively lower than the levels of macro nutrients. In the studies conducted in the deficiency of these nutrients in the plant has been reported to have various symptoms. In this study, some micronutrient element levels of Uzunköprü district of Edirne province were revealed. In this study, a sufficient number of soil samples were sampled at the level to represent the study area; results are mapped to the all study area with the help of geostatistical modeling. In the soil, copper was at a sufficient level, while iron was found to be medium and high and manganese at low and high levels. Zinc is similar to the Turkey's soil; a significant portion of the study area is below the critical level.

Bitki gelişimi için en az makro besin elementleri kadar önemli olan mikro besin elementlerinin toprakta yeter düzeyde bulunmayışı, sonuç olarak verim ve ürün kalite özelliklerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Toprakta bulunma düzeyleri makro besin elementlerine göre nispeten daha düşük olan demir, bakır, mangan ve çinko mikro besin elementleri olarak adlandırmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu besin elementlerinin noksanlığı durumunda bitkide çeşitli simptomlar meydana geldiği bildirilmektedir. Bu çalışma ile Edirne ili Uzunköprü ilçesi topraklarının kimi mikro besin elementi düzeyleri ortaya konmuştur. Bu kapsamda İlçe topraklarını temsil edecek düzeyde yeter sayıda toprak örneklemesi yapılmış; sonuçlar jeoistatistiksel modelleme yardımıyla tüm alan için haritalanmıştır. İlçe topraklarında tamamında bakır yeter düzeyde iken, demir orta ve yüksek düzeylerde, mangan az ve yeter düzeylerde bulunmuştur. Çinko ise Türkiye toprakları ile benzerlik göstermekte olup; çalışma alanının önemli bir kısmında kritik düzeyin altındadır.

 • Adiloğlu, S., Derin, A. (2019). Edirne İli Uzunköprü İlçesinde Yetiştirilen Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Bitkisinin Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 16(1):1-10.
 • Bellitürk, K. (2011). Edirne İli Uzunköprü İlçesi Tarım Topraklarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3): 8-15, Tekirdağ.
 • Çakmak, İ., Torun, B., Erenoğlu, E.B., Kalaycı, M., Yılmaz, A., Ekiz, H., Barut H. (1996). Türkiye’de Toprak ve Bitkilerde Çinko Eksikliği ve Bitkilerin Çinko Eksikliğine Dayanıklılık Mekanizmaları. Turkey Journal of Agriculture and Forestry, 20:13-23.
 • Eyüpoğlu, F., Kurucu, N., Talaz, S. (1996). Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Element Bakımından Genel Durumu. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü Genel Yayın No: 217, Seri No: R-133, Ankara.
 • FAO. (1990). Micronutrient Assessment at The Country Level. An International -Study (Ed. M. Sillanpa), FAO Soil Bulletin 63, Published by FAO, Roma.
 • Güneş, A., Aktaş, M., İnal, A., Alpaslan, M. (1996). Konya Kapalı Havzası Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1453; Bilimsel araştırma ve inceleme No: 801.
 • Kacar, B., Katkat, V. (2007). Bitki Besleme. Nobel Yayınevi. ISBN: 978-975-591-834-1.
 • Karbuz, İ. (2016). Uzunköprü’nün İklim Özellikleri. International Journal of Social Science, 49, 359-373.
 • Katkat, V., Özgümüş, A., Başar, H., Altınel, B. (1994). Bursa Yöresindeki Şeftali Ağaçlarının Demir, Çinko, Bakır ve Mangan ile Beslenme Durumları. Turkish. Journal of Agric. and Forestry, 18: 447-456.
 • Krauskopf, K.B. (1972). Geochemistry of Micronutrients. Micornutrients in Agriculture. Ed. Monvedt, J.J., Giordano, P.M. and Lindsay, W.L., Soil Science Society of America, Madison WI, p:31-33.
 • Sillanpaa, M., Vlek, P.L.G. (1985). Micronutrients and the Agroecelogy of Tropical and Mediterranean Regions. Fert. Res. 7:151-167.
 • Webster, R., Oliver, M.A. (1990). Statistical Method in Soil and Land Resources Survey. Oxford University Press.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9285-1416
Yazar: Yakup Kenan KOCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dicle University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science and Plant Nutrition
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0516-0711
Yazar: Ali DERİN

Orcid: 0000-0002-0062-0491
Yazar: Sevinç ADİLOĞLU
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf552370, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {328 - 338}, doi = {10.33462/jotaf.552370}, title = {Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KOCA, Yakup Kenan and DERİN, Ali and ADİLOĞLU, Sevinç} }
APA KOCA, Y , DERİN, A , ADİLOĞLU, S . (2019). Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 328-338 . DOI: 10.33462/jotaf.552370
MLA KOCA, Y , DERİN, A , ADİLOĞLU, S . "Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 328-338 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/49217/552370>
Chicago KOCA, Y , DERİN, A , ADİLOĞLU, S . "Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 328-338
RIS TY - JOUR T1 - Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Yakup Kenan KOCA , Ali DERİN , Sevinç ADİLOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33462/jotaf.552370 DO - 10.33462/jotaf.552370 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 338 VL - 16 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.552370 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.552370 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi %A Yakup Kenan KOCA , Ali DERİN , Sevinç ADİLOĞLU %T Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 16 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.552370 %U 10.33462/jotaf.552370
ISNAD KOCA, Yakup Kenan , DERİN, Ali , ADİLOĞLU, Sevinç . "Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 3 (Eylül 2019): 328-338 . https://doi.org/10.33462/jotaf.552370
AMA KOCA Y , DERİN A , ADİLOĞLU S . Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 328-338.
Vancouver KOCA Y , DERİN A , ADİLOĞLU S . Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 338-328.