Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 339 - 347 2019-09-30

Seasonal density and biology of Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae) on cherry orchards in Tekirdağ
Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi

Damla ZOBAR [1] , Müjgan KIVAN [2]


The study was carried out in the orchards of Kuşkirazı, Gisela 5 and MaXMa, which are common cherry rootstocks, in Suleymanpasa and Muratli districts of Tekirdağ between 2014-2016 years. In order to determine the population density of Capnodis tenebrionis (L.), Visual searching, beating and trap methods were used in survey studies. While the first adult was seen in May, the highest population density was observed in July. The most number of C. tenebrionis adult was collected on Kuşkirazı rootstock.

Çalışma Tekirdağ ilinin Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde bölgede yaygın olan anaçlardan Kuşkirazı, Gisela 5 ve MaXMa kiraz anaçlarının yer aldığı üç bahçede, 2014-2016 yılları arasında yürütülmüştür. Capnodis tenebrionis (L.)’in popülasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla sürvey çalışmalarında gözle kontrol, darbe ve tuzak yöntemleri kullanılmıştır. İlk ergin Mayıs ayında görülürken, en yüksek popülasyon yoğunluğu Temmuz ayında gözlemlenmiştir. En fazla sayıda C. tenebrionis ergini Kuşkirazı anacında toplanmıştır.

 • Ak, K. and Çam, H. 1998. Tokat ilinde bulunan Buprestidae (Coleoptera) türleri üzerinde faunistik çalışmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 31-45.
 • Alfaro-Moreno, A. 2005. Entomología Agraria. Edit. Cándido Santiago Álvarez. Diputación Provincial de Soria: 219-221.
 • Altube, M.M., Strauch, O., De Castro, G.F. and Pen˜a, A.M. 2008. Control of the flat-headed root borer Capnodis tenebrionis (Linne´) (Coleoptera: Buprestidae) with the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Nematoda: Steinernematidae) in a chitosan formulation in apricot orchards. BioControl, 53:531–539.
 • Anonim, 2011. Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Yayınları, Türkiye, 156s.
 • Anonim, 2018a. Türkiye İstatistik Kurumu, Merkezi Dağıtım Sistemi, 2017 yılı raporu. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr.
 • Anonim, 2018b. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Web sayfası. http://www.tekirdag.bel.tr/tekirdag/cografya.
 • Balachowsky, A., Davatchi, A. and Descarpentries, A. 1962. Famille des Buprestidae. In: Entomologie Appliquee a L‟Agriculture Tome I, 564s.
 • Ben Yehuda S., Assaele, F. and Mendel, Z. 2000. Improved chemical control of Capnodis tenebrionis (L.) and C.carbonaria in stone-fruit plantations in Israel. Phytoparasitica, 28: 1-16.
 • Bonsignore, C.P. and Bellamy, C. 2007a. Daily activity and flight behaviour of adults of Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae). European Journal of Entomology, 104: 425–431.
 • Bonsignore, C.P., Manti, F. and Vacante, V. 2007b. Field and tree distribution of Capnodis tenebrionis (L.) (Linnaeus, 1767) (Coleoptera, Buprestidae) adults in an apricot orchard in Italy. Journal of Applied Entomology, 132: 216–224.
 • Bonsignore, C.P., Van Achterberg, C. and Vacante, V. 2008. First record of Braconidae as parasitoids of Capnodis tenebrionis (Linnaeus) (Coleoptera: Buprestidae), with notes on the ecology of Spathius erythrocephalus Wesmael (Hymenoptera: Braconidae). Zool. Med. Leiden, 82 (44): 489-498.
 • Bonsignore, C.P. and Vacante, V. 2009. The dangerousness of Capnodis tenebrionis (Linnaeus) in fruit orchards in Italy. International Society for Plant Pathology, 5: 18-25.
 • Bonsignore, C.P. 2012. Effecs of environmental temperature on Capnodis tenebrionis adult phenology. Psyche, 1-8.
 • Colasurdo, G., Vallillo, E., Berchicci, G. and De Lillo, E. 1997: Prime esperienze di controllo degli adulti di Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera Buprestidae) in Molise. – Inf. Fitop, 10: 53-57.
 • De Lillo, E. 1998. Andamento dell’ovideposizione di Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae). Entomologica, 32: 153-165.
 • Dicenta, F., Cánovas, J.A., Soler, A. and Berenguer, V. 2011. Relationship between almond bitterness and resistance to capnode. ITEA Producción Vegetal, 97 (3): 289-294.
 • Francese, J.A., Oliver, J.B., Fraser, I., Lance, D.R., Youssef, N., Sawyer, A.J. and Mastro, V.C. 2008. Influence of trap placement and design on capture of the Emerald Ash Borer (Coleoptera: Buprestidae). Journal of Economic Entomology, 101: 1831–1837.
 • Francese, J.A., Oliver, J.B., Fraser, I., Lance, D.R., Youssef, N., Sawyer, A.J. and Mastro, V.C. 2010. Optimization of trap color for Emerald Ash Borer (Coleoptera: Buprestidae). Journal of Economic Entomology, 103 (4): 1235-1241.
 • Garcia, M.T., Perez, J.A., Arias, A. and Martinez De Velasco, D. 1996. Adult population and lay egg period of Capnodis tenebrionis (L.) (Col.: Buprestidae) in cherry-tree in Jerte Valley [Spain]. Boletin de Sanidad Vegetal. Plagas, 22 (2): 451-463.
 • Gindin, G., Kuznetsova, T., Protasov, A., Ben Yehuda, S. and Mendel, Z. 2009. Artificial diet for two Flat-Headed Borers, Capnodis spp. (Coleoptera: Buprestidae). European Journal of Entomology, 106: 573–581.
 • Karaca, Z. ve Demirel, N. 2011. Malatya ili kaysı bahçelerinde bulunan Capnodis spp. (Coleoptera: Buprestidae) türleri yaygınlıkları ve yoğunluklarının belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 205.
 • Lelito JP, Fraser I, Mastro VC, Tumlinson J H, Baker TC (2008). Novel visual‐cue‐based sticky traps for monitoring of Emerald Ash Borers, Agrilus planipennis (Coleoptera, Buprestidae). Journal of Applied Entomology, Volume132, Issue 8, 668-674.
 • Lodos, N. ve Tezcan, S. 1995. Türkiye Entomolojisi V. Buprestidae (Genel Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir, Türkiye, 138s.
 • Malagon, J., Garrido, A., Busto, T., Castañer, M. 1990. Influence of some abiotic factors on the oviposition of Capnodis tenebrionis (L.) Coleoptera, Buprestidae. Investigación Agraria, Producción y Protección Vegetales. 5 (3): 441-446.
 • Marannino, P., Tarasco, E. and De Lillo, E. 2004. Biological notes on larval hatching in Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera Buprestidae) and evaluation of entomopathogenic nematodes in controlling neonate larvae. Redia 86: 101-106.
 • Marannino, P., Santiago-Álvarez, C., De Lillo, E. and Quesada-Moraga, E. 2006. A new bioassay method reveals pathogenicity of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana against early stages of Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera; Buprestidae). Journal of Invertebrate Pathology 93: 210-213.
 • Marshall J.M., Storer, A.J., Fraser, I. and Mastro, V.C. 2009. Efficacy of trap and lure types for detection of Agrilus planipennis (Coleoptera, Buprestidae) at low density. Journal of Applied Entomology 134: 296–302.
 • Mfarrej, M.F.B. and Sharaf, N.S. 2010. Life cycle of Peach Rootborer Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) on stone-fruit trees. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 6 (4): 579.
 • Öztürk, N. ve Ulusoy, M.R. 2003. Mersin ili kayısılarında saptanan zararlılar. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Alata Bahçe Kült. Araştırma Enstitüsü, Erdemli/Mersin. Alatarım 2 (2): 21-26.
 • Rivnay E. 1944. Physiological and ecological studies on the species of Capnodis in Palestine (Col., Buprestidae) I. Studies on the Eggs. Bulletin of Entomological Research, 35: 235-242.
 • Rivnay, E. 1945. Physiological and ecological studies on the species of Capnodis in Palestine (Col., Buprestidae) I. Studies on the Larvae. Bulletin of Entomological Research, 35: 103-119.
 • Rivnay, E. 1946. Ecological and physiological studies on Capnodis spp. (Col., Buprestidae) in Palestine. III. Studies on the Adult. Bulletin of Entomological Research, 37: 273-280.
 • Said, H.H., Belmadani, K. and Mouhouche, F. 2014. Some aspects on adult population and oviposition of Capnodis tenebrionis (Linneaus) (Coleoptera: Buprestidae) in cherry orchard near Larbaa Nath Irathen (Grande Kabylie). İnternational Journal of Zoology and Research, 4 (4): 27-34.
 • Sakalian, P.V. 2003. Zoocartographia Balcanica, Volume 2, A Catalogue of The Jewel Beetles of Bulgaria (Coleoptera, Buprestidae). 246, Institude of Zoology, Bulgarian Academy Of Science, Sofia, Bulgaria.
 • Taylor, P.B., Duan, J.J., Fuester, R.W., Hoddle, M. and Van Driesche, R. 2012. Parasitoid Guilds of Agrilus Woodborers (Coleoptera: Buprestidae): their diversity and potential for use in biological control. Hindawi Publishing Corporation, Psyche, 10.
 • Tezcan, S. 1995. Notes on Capnodis Eschscholtz (Coleoptera: Buprestidae) fauna of Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2): 9-16.
 • Ulusoy, M.R., Vatansever, G. ve Uygun, N. 1999. Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanlar ve önemlileri üzerinde gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23 (2), 111-120.
 • Vit, K. 2004. Fauna Europaea: Buprestidae. In Fauna Europaea: Coleoptera. Edited by: Alonso-Zarazaga, M.A. In:,Fauna Europaea version 1.1.
 • Zobar, D. 2018. Tekirdağ ili kiraz bahçelerindeki Buprestidae (Coleoptera) türleri, yoğunlukları ve Capnodis tenebrionis'in doğal düşmanları ile bazı biyolojik özelliklerinin araştırılması. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 127s.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3559-3833
Yazar: Damla ZOBAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5145-5991
Yazar: Müjgan KIVAN
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf556062, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {339 - 347}, doi = {10.33462/jotaf.556062}, title = {Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi}, key = {cite}, author = {ZOBAR, Damla and KIVAN, Müjgan} }
APA ZOBAR, D , KIVAN, M . (2019). Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 339-347 . DOI: 10.33462/jotaf.556062
MLA ZOBAR, D , KIVAN, M . "Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 339-347 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/49217/556062>
Chicago ZOBAR, D , KIVAN, M . "Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 339-347
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi AU - Damla ZOBAR , Müjgan KIVAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33462/jotaf.556062 DO - 10.33462/jotaf.556062 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 347 VL - 16 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.556062 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.556062 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi %A Damla ZOBAR , Müjgan KIVAN %T Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi %D 2019 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 16 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.556062 %U 10.33462/jotaf.556062
ISNAD ZOBAR, Damla , KIVAN, Müjgan . "Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 3 (Eylül 2019): 339-347 . https://doi.org/10.33462/jotaf.556062
AMA ZOBAR D , KIVAN M . Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 339-347.
Vancouver ZOBAR D , KIVAN M . Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 347-339.