Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 3, 292 - 303, 29.09.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.664161

Öz

Biyolojik kontrol amacıyla Türkiye'de çalışılan birçok parazitoid türü vardır. Trichogrammatidae familyası da bunlar arasındadır. Trichogramma türleri, bitkilerde zararlı olan Lepidoptera takımının yumurtalarına karşı özellikle kullanılmaktadır. Bitkilere zarar vermeden, zararlıyı henüz yumurta halindeyken öldürür. Trichogramma cinsine ait türler, böcek yetiştirme odalarında seri üretim ve salım kolaylığı nedeniyle biyolojik kontrolde özel bir öneme sahiptir. Trichogramma’ların kitle üretiminde konukçu yumurtasının sıvı azot içinde depolanması, alternatif bir yöntem olabilir. Bu çalışmanın amacı, dondurulmuş Ephestia kuehniella Zell yumurtalarını farklı zamanlarda depolayıp Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko türlerinin parazitleme potansiyellerini belirleyerek daha bol, kolay ve ucuz üretimleri araştırılmıştır. Bu çalışmada, Ephestia kuehniella Zell. (Un güvesi) yumurtaları sıvı nitrojende (-196°C) farklı sürelerde (1, 2, 3, 4, 5 ve 6 hafta boyunca) depolanmıştır. Ephestia kuehniella Zell'in yumurtaları depolandıktan sonra, Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko türlerinin parazitleme performansları, bu parazitlenmiş yumurtalardaki yetişkinlerin cinsiyet oranı ve parazitlenen yumurtalardan elde edilen dişilerin ömürleri belirlenmiştir. Depodan çıkarılan Ephestia kuehniella Zell. yumurtalarını Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko türlerinin parazitleme performansı incelendikten sonra depolanmış yumurtalardan elde edilen dişilerin kitle üretimindeki performansı araştırılmıştır. Çalışmalar 25±1°C sıcaklıkta %60-70 orantılı nemde 16 aydınlık 8 saat karanlık koşullarda yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, 5 hafta süre ile sıvı azotta depolanmış E. kuehniella yumurtalarının Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko tarafından başarılı bir şekilde parazitlenebildiği, 6 hafta süre ile depolanmış yumurtalarda parazitlemenin hiç gerçekleşmediği saptanmıştır. Ancak her iki tür içinde hem sıvı azotta depolanmış E. kuehniella yumurtalarının parazitlenme sayısı, açılma sayısı ve dişi sayısı hem de sıvı azotta depolanmış yumurtalardan elde edilen dişi parazitoitlerin performansı açısından, 3 hafta depolama süresinin en uygun süre olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Ay, R. (1994). Değişik yöntemlerle embriyosu öldürülmüş Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtalarında Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymnoptera. Trichogrammatidae)’un yetiştrilmesi üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı. Ankara.
 • Bernardi, E. B., Haddad, M. L., Parra, J. R. P. (2000). Comparison of artificial diets for rearing Corcyra cephalonica (Stainton. 1865) (Lep.: Pyralidae) for Trichogramma mass production. Rev. Brasil Biol.. 60. 45-52.
 • Bulut, H. (1990). Yumurta parazitoiti Trichogramma türleri için uygun konukçu yumurtası yaşının belirlenmesi ve erginlerin bazı davranışları üzerine araştırmalar. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri. Ankara Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü. Ankara. 37-51.
 • Bulut, H. . Kılınçer. N. (1987). Yumurta paraziti Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae)'in un güvesi (Ephestia kuehniella Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtalarında üretimi ve konukçu-parazit ilişkileri. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri. Izmir.
 • Doetzer, A. K., Foerster, L. A. (2013). Storage of Pentatomid eggs in liquid nitrogen and dormancy of Trissolcus basalis (Wollaston) and Telenomus podisi Ashmead (Hymenoptera: Platygastridae) adults as a method of mass production. Neotrop Entomol. 13(42). 534–538.
 • Greco, C. F. ve Stilinovic. D. (1998). Parasitization performance of Trichogramma spp. (Hym.. Trichogammatidae) reared on eggs of Sitotroga cerealella Oliver (Lep.. Gelechiidae). stored at freezing and subfreezing conditions. J Appl Entomol 122: 311–314.
 • Güven, A. (2008). Düşük sıcaklıklarda depolanan Cadra (Ephestia) cautella Walk. (Lep.. Pyralidae) yumurtaları üzerinde yetiştirilen Trichogramma cacoeciae Marchal. T. brassicae Bezdenko ve T. evanescens Westwood’un (Hym.. Trichogrammatidae) bazı biyolojik özellikleri. (Yüksek Lisans Tezi) Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tekirdağ.
 • Jalali, S. K., Singh, S. P. (1992). Differential response of four Trichogramma species to low temperatures for short term storage. Entomophaga. 37(1). 159–165.
 • Kara, G. (2006). Cadra (Ephestia) cautella Walk ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyrallidae) ile yumurta parazitoitleri Trichogramma brassicae Bedzenko. Trichogramma cacoeciae Marchal ve Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) arasındaki biyolojik ilişkiler. (Yüksek Lisans Tezi) Namık Kemal Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tekirdağ.
 • Karabörklü, S., Ayvaz. A. (2007). Soğukta depolamanın farklı konukçularda yetişen Trichogramma evanescens Westwood (Hym: Trichogrammatidae)’in farklı evreleri üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 23 (1-2) 30 – 36.
 • Krechemer, F., Foerster. L. (2016). Mass production of Trichogramma spp. using Mythimna sequax eggs stored ın liquid nitrogen. BioControl. 61(5). 497–505.
 • Lohmann. T. . Martınanazzo. T. . Pıetrowskı. V. . Gıbbert. F. . Kraemer. B. (2007). Viability of the egg storage of Anagasta kuehniella. Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) in liquid nitrogen for the production of Trichogramma pretiosum. Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Resumos do V CBA - Outras temáticas.2(2).
 • Lohmann. T. . Martınanazzo. T. . Pıetrowskı. V. . Gıbbert. F. . Kraemer. B. (2007). Viability of the egg storage of Anagasta kuehniella. Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) in liquid nitrogen for the production of Trichogramma pretiosum. Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Resumos do V CBA - Outras temáticas.2(2).
 • Özder, N. (2002). Parasitization performance of Trichogramma cacoeciae. T. evanescens and T. brassicae (Hym: Trichogrammatidae) reared on the embryos of Ephestia kuehniella Zell. (Lep: Pyralidae) killed by freezing. The Great Lakes Entomologist. 35:107-112.
 • Özder, N. (2004). Effect of differet cold storage periods on parasitization performance of Trichogramma cacoeciae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) on eggs of Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralida). Biocontrol Science and Technology. 14(5). 441-447.
 • Özder, N. (2006). Effect of cold storage of adult Trichogramma brassicae. T. cacoeciae and T. evanescens (Hym.: Trichogrammatidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection. 41(4). 296-299.
 • Özder, N., Tayat, E. (2018). Sıvı azotta depolanmış Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarını kullanarak Trichogramma pintoi Voegele’nin kitle üretimi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15(02).
 • Smith, S. M. (1996). Biological control with Trichogramma advances. successes. and potential of their use. Annual Review of Entomology. 41. 375-406.
 • St-Onge, M., Cormier, D., Todorova, S. ve Lucas. E. (2016). Conservation of Ephestia kuehniella eggs as hosts for Trichogramma ostriniae. J Appl Entomol 140:218–222.
 • Tezze, A. A . ve Botto, E. N. (2004). Effect of cold storage on the quality of Trichogramma nerudai (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Biological Control. 30. 11-16.
 • Yaz, M., Özder, N. (2016). Trichogramma pintoi Voegele tarafından parazitlenmiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarının farklı sıcaklıklarda depolanması üzerine araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 13 (03). 165-174.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şennur BAŞÜĞÜT
Babaeski Ticaret Borsası, Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı,
0000-0002-2465-0679
Türkiye


Nihal ÖZDER (Sorumlu Yazar)
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
0000-0002-4637-5364
Türkiye

Destekleyen Kurum TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Proje Numarası NKUBAP.03.YL.19.198
Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 24 Aralık 2019
Kabul Tarihi 2 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf664161, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {292 - 303}, doi = {10.33462/jotaf.664161}, title = {Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Başüğüt, Şennur and Özder, Nihal} }
APA Başüğüt, Ş. & Özder, N. (2020). Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 292-303 . DOI: 10.33462/jotaf.664161
MLA Başüğüt, Ş. , Özder, N. "Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 292-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/56748/664161>
Chicago Başüğüt, Ş. , Özder, N. "Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 292-303
RIS TY - JOUR T1 - Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması AU - Şennur Başüğüt , Nihal Özder Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.664161 DO - 10.33462/jotaf.664161 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 303 VL - 17 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.664161 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.664161 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması %A Şennur Başüğüt , Nihal Özder %T Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.664161 %U 10.33462/jotaf.664161
ISNAD Başüğüt, Şennur , Özder, Nihal . "Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 3 (Eylül 2020): 292-303 . https://doi.org/10.33462/jotaf.664161
AMA Başüğüt Ş. , Özder N. Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(3): 292-303.
Vancouver Başüğüt Ş. , Özder N. Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(3): 292-303.
IEEE Ş. Başüğüt ve N. Özder , "Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 3, ss. 292-303, Eyl. 2020, doi:10.33462/jotaf.664161