Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2, 222 - 233, 01.05.2021
https://doi.org/10.33462/jotaf.745548

Öz

Dünya’da nüfus artışı ve gelişmiş ülkelerde sosyo ekonomik refahın getirisi tüketim çeşitliliği tarım ürünlerine olan talebi artırmıştır. Artan talebin karşılanması için üretim artışı ve üretim artışı da tarımsal su ihtiyacını arttırmaktadır. Sulama suyunun karşılanmasında ise sulama yöntemlerine ve sulama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim hangi yöntemin veya sistemin seçilmesi, yapılacak etüt araştırmaları ve maliyet hesaplamaları sonucunda işletmeye uygun olanın karar verilmesi verimlilik açısından önemlidir. Bu çalışmada kapsamında da sulama sistemlerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak sulama sistemlerinin tesis masrafları ve işletmecilik masrafları tespit edilerek yatırım masrafları hesaplanmıştır. Ayrıca sulama sistemlerine göre fayda masraf analizi yapılmış ve net bugünkü değer ile iç karlılık oranları hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda sulama sistemlerinin fayda masraf oranları; yağmurlama sulama sistemlerinde 1.02, damla sulama sistemlerinde 1.13, dairesel hareketli sulama sistemlerinde 1.54 ve doğrusal hareketli sulama sistemlerinde 1.57 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre doğrusal hareketli sulama sisteminin fayda masraf oranı diğer sistemlere göre daha yüksek tespit edilmiştir. Fayda masraf oranının 1’den büyük olması yatırımların kârlı olduğunu göstermektedir. Sulama sistemlerinin net bugünkü değerleri yağmurlama sulamada 25.90 $, damla sulamada 179.56 $, dairesel hareketli sulamada 833.00 $ ve doğrusal hareketli sulamada 844.46 $ olarak belirlenmiş olup net bugünkü değer bakımından da doğrusal hareketli sulama sistemleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca sulama sistemlerinin iç kârlılık oranları hesaplanmış ve yağmurlama sulamada %20.42, damla sulamada %29.09, dairesel hareketli sulamada %76.16, doğrusal hareketli sulamada %76.41 olarak belirlenmiştir. İç kârlılık oranlarına göre en kârlı sistem doğrusal hareketli sulama sistemidir. Sonuç olarak doğrusal hareketli sulama sistemleri diğer sistemlere göre daha kârlı yatırımlardır. 

Kaynakça

 • Ağızan, S. 2018. Sulama Sistemlerin Karşılaştırmalı Yatırım Analizi; Konya İli Çumra İlçesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 286.
 • Akgüç, Ö. 1994. Finansal Yönetim. Avcıol Basım Yayınpp.
 • Albayrak, B. 2009. Proje yönetimi ve analizi: Nobel Yayın Dağıtım, 582 pp.
 • Anonim. 2017. Geçmiş Tarihli Amerikan Doları. (Web page: http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihli-doviz/2017/amerikan-dolari) (Date accessed: 18.03.2019).
 • Armstrong, D., O'Donnell, D., Thompson, C. 2001. Sulama Ekipmanları ve Teknikleri. Department of Primary Industries Water and Enviroment, Tasmania.
 • Atabey, B., Erdem, T. 2016. Trakya Bölgesi Koşullarında Damla Sulama Uygulamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, 13(1).
 • Balaban, A. 1986. Su Kaynaklarının Planlanması. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları, 972.
 • Çetin, B., Yazgan, S., Tipi, T. 2004. Economics of drip irrigation of olives in Turkey. Agricultural Water Management, 66(2): 145-151.
 • Demir, A.O., Korukçu, A., Yazgan, S. 1995. Bursa Koşullarında Karık ve Damla Sulama Yöntemleri ile Sulanan Çileğin Verim ve Sulama Suyu Gereksinimi 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği 30 Mart – 2 Nisan 1995: 423-436.
 • Dumler, T.J., Rogers, D.H., O'Brien, D.M. 2007. Irrigation capital requirements and energy costs: Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service, Kansas State Universitypp.
 • Ernst, M. 2017. Irrigation Systems. CCD-FS-1. Lexington, KY: Center for Crop Diversification, University of Kentucky College of Agriculture, Food and Environment.
 • Giddings, J., Deegenaars, A. 1999. Managing the conversion to drip irrigation in vineyards. Australian Government. Grape and wine research and development corperation.
 • Gültaş, H.T., Erdem, Y. 2007. Bodur Kiraz Bahçelerinde Damla ve Mikro Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Yatırım ve İşletme Masraflan Yonunden Karşılaştırılması. Tarım bilimleri dergisi, 13(1): 38-46.
 • Harris, M.O., Anderson, K., El-Bouhssini, M. 2017. Wheat pests: insects, mites, and prospects for the future University, USA; Gary Hein, University of Nebraska, USA; and Steven Xu, USDA-ARS Northern Crops Institute, USA, 523-600 Achieving sustainable cultivation of wheat Volume 1, Burleigh Dodds Science Publishing, 523-600 pp.
 • Kavak, K. 2012. Proje Analizinde Kullanılan Teknikler. (Web page: http://www.dektmk.org.tr/upresimler/KKAVAK-1.pdf) (Date accessed: 14.09.2017).
 • Lamm, F., O’Brien, D., Rogers, D., Dumler, T. 2002. Sensitivity of center pivot sprinkler and SDI economic comparisons. Paper presented at the ASAE Meeting Paper No. MC02-201. St. Joseph, MI.
 • Moll, J. 1996. Financial analysis of new vineyard developments in the MIA (pp. 32).
 • Morris, J. 1999. Evaluating drip irrigation in eastern vineyards. WE, 24(4): 16-21.
 • Prevatt, J., Clark, G., Stanley, C. 1992. A comparative cost analysis of vegetable irrigation systems. HortTechnology, 2(1): 91-94.
 • Senkondo, E., Msangi, A., Xavery, P., Lazaro, E., Hatibu, N. 2004. Profitability of rainwater harvesting for agricultural production in selected semi-arid areas of Tanzania. Journal of Applied Irrigation Science, 39(1): 65-81.
 • Sourell, H., Schoen, H. 1983. Water and energy saving irrigation methods. Landtechnik (Germany, FR), 38(9): 356-361.
 • Soydam, A., Cakmak, B. 2006. Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği. Tarım bilimleri dergisi, 12(1): 74-78.
 • Sutema. 2017. Suyun Sektörlere Göre Kullanum Oranları. (Web page: http://sutema.org/kirilgan-dongu/suyun-sektorlere-gore-kullanim-oranlari.9.aspx) (Date accessed: 14.09.2017).
 • Talmaç, B. 2006. Harran Ovasında Farklı Sulama Yöntemlerinin Ekonomik Analizi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 60s. Adana.
 • Thadchayini, T., Thiruchelvam, S. 2005. An economic evaluation of drip irrigation project for banana cultivation in Jaffna district, 111-126. Paper presented at the Water resources researches in Sri Lanka. Ed. LG Galagedara.. Symposium proceedings of the Water Professional’s Day.
 • Tuzcu, T. 2010. Adana İli Tarım İşletmelerinde Basınçlı Sulama Sistemlerinin Kullanımı ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2, 222 - 233, 01.05.2021
https://doi.org/10.33462/jotaf.745548

Öz

The return of socio-economic prosperity in the population and developed countries in the world has increased the demand for agricultural products. It increases the need for agricultural water in production and production conditions to meet the increasing demand. Irrigation methods and irrigation systems are needed to meet irrigation water. As a matter of fact, which method or system is chosen for study researches and cost calculations. In this study, comparative economic analysis is aimed for irrigation. For this purpose, plant costs and operating costs of irrigation systems are determined, and investment costs are calculated. In addition, a cost-benefit analysis is performed for irrigation systems and the net present value and internal rate of return are calculated. As a result of the calculation; 1.02 in sprinkler irrigation systems, 1.13 in drip irrigation systems, 1.54 in center-pivot irrigation systems and 1.57 in linear move irrigation systems. According to these values, the cost ratio of linear move irrigation system is higher than other systems. The fact that the cost-benefit ratio is greater than 1 indicates that the investments are profitable. The net present values of irrigation systems are determined as $ 25.90 in sprinkler irrigation, $ 179.56 in drip irrigation, $ 833.00 in center-pivot irrigation and $ 844.46 in linear move irrigation and in terms of net present value, linear move irrigation systems come to the fore. In addition, the internal profitability rates of irrigation systems are calculated, and the rate of sprinkler irrigation was found to be 20.42%, in drip irrigation 29.09%, in center-pivot irrigation 76.16% and in linear move irrigation 76.41%. According to internal profitability rates, the most profitable system is linear move irrigation system. As a result, linear move irrigation systems are more profitable than other systems.

Kaynakça

 • Ağızan, S. 2018. Sulama Sistemlerin Karşılaştırmalı Yatırım Analizi; Konya İli Çumra İlçesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 286.
 • Akgüç, Ö. 1994. Finansal Yönetim. Avcıol Basım Yayınpp.
 • Albayrak, B. 2009. Proje yönetimi ve analizi: Nobel Yayın Dağıtım, 582 pp.
 • Anonim. 2017. Geçmiş Tarihli Amerikan Doları. (Web page: http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihli-doviz/2017/amerikan-dolari) (Date accessed: 18.03.2019).
 • Armstrong, D., O'Donnell, D., Thompson, C. 2001. Sulama Ekipmanları ve Teknikleri. Department of Primary Industries Water and Enviroment, Tasmania.
 • Atabey, B., Erdem, T. 2016. Trakya Bölgesi Koşullarında Damla Sulama Uygulamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, 13(1).
 • Balaban, A. 1986. Su Kaynaklarının Planlanması. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları, 972.
 • Çetin, B., Yazgan, S., Tipi, T. 2004. Economics of drip irrigation of olives in Turkey. Agricultural Water Management, 66(2): 145-151.
 • Demir, A.O., Korukçu, A., Yazgan, S. 1995. Bursa Koşullarında Karık ve Damla Sulama Yöntemleri ile Sulanan Çileğin Verim ve Sulama Suyu Gereksinimi 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği 30 Mart – 2 Nisan 1995: 423-436.
 • Dumler, T.J., Rogers, D.H., O'Brien, D.M. 2007. Irrigation capital requirements and energy costs: Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service, Kansas State Universitypp.
 • Ernst, M. 2017. Irrigation Systems. CCD-FS-1. Lexington, KY: Center for Crop Diversification, University of Kentucky College of Agriculture, Food and Environment.
 • Giddings, J., Deegenaars, A. 1999. Managing the conversion to drip irrigation in vineyards. Australian Government. Grape and wine research and development corperation.
 • Gültaş, H.T., Erdem, Y. 2007. Bodur Kiraz Bahçelerinde Damla ve Mikro Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Yatırım ve İşletme Masraflan Yonunden Karşılaştırılması. Tarım bilimleri dergisi, 13(1): 38-46.
 • Harris, M.O., Anderson, K., El-Bouhssini, M. 2017. Wheat pests: insects, mites, and prospects for the future University, USA; Gary Hein, University of Nebraska, USA; and Steven Xu, USDA-ARS Northern Crops Institute, USA, 523-600 Achieving sustainable cultivation of wheat Volume 1, Burleigh Dodds Science Publishing, 523-600 pp.
 • Kavak, K. 2012. Proje Analizinde Kullanılan Teknikler. (Web page: http://www.dektmk.org.tr/upresimler/KKAVAK-1.pdf) (Date accessed: 14.09.2017).
 • Lamm, F., O’Brien, D., Rogers, D., Dumler, T. 2002. Sensitivity of center pivot sprinkler and SDI economic comparisons. Paper presented at the ASAE Meeting Paper No. MC02-201. St. Joseph, MI.
 • Moll, J. 1996. Financial analysis of new vineyard developments in the MIA (pp. 32).
 • Morris, J. 1999. Evaluating drip irrigation in eastern vineyards. WE, 24(4): 16-21.
 • Prevatt, J., Clark, G., Stanley, C. 1992. A comparative cost analysis of vegetable irrigation systems. HortTechnology, 2(1): 91-94.
 • Senkondo, E., Msangi, A., Xavery, P., Lazaro, E., Hatibu, N. 2004. Profitability of rainwater harvesting for agricultural production in selected semi-arid areas of Tanzania. Journal of Applied Irrigation Science, 39(1): 65-81.
 • Sourell, H., Schoen, H. 1983. Water and energy saving irrigation methods. Landtechnik (Germany, FR), 38(9): 356-361.
 • Soydam, A., Cakmak, B. 2006. Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği. Tarım bilimleri dergisi, 12(1): 74-78.
 • Sutema. 2017. Suyun Sektörlere Göre Kullanum Oranları. (Web page: http://sutema.org/kirilgan-dongu/suyun-sektorlere-gore-kullanim-oranlari.9.aspx) (Date accessed: 14.09.2017).
 • Talmaç, B. 2006. Harran Ovasında Farklı Sulama Yöntemlerinin Ekonomik Analizi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 60s. Adana.
 • Thadchayini, T., Thiruchelvam, S. 2005. An economic evaluation of drip irrigation project for banana cultivation in Jaffna district, 111-126. Paper presented at the Water resources researches in Sri Lanka. Ed. LG Galagedara.. Symposium proceedings of the Water Professional’s Day.
 • Tuzcu, T. 2010. Adana İli Tarım İşletmelerinde Basınçlı Sulama Sistemlerinin Kullanımı ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süheyla AĞIZAN (Sorumlu Yazar)
TARIM EKONOMİSİ PR.
0000-0002-9210-1671
Türkiye


Zeki BAYRAMOĞLU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3258-3848
Türkiye

Destekleyen Kurum Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü
Proje Numarası 17201054
Teşekkür Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri tarafından 17201054 nolu proje ile desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 30 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 14 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf745548, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, number = {2}, pages = {222 - 233}, doi = {10.33462/jotaf.745548}, title = {Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems}, key = {cite}, author = {Ağızan, Süheyla and Bayramoğlu, Zeki} }
APA Ağızan, S. & Bayramoğlu, Z. (2021). Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 222-233 . DOI: 10.33462/jotaf.745548
MLA Ağızan, S. , Bayramoğlu, Z. "Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2021 ): 222-233 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/62204/745548>
Chicago Ağızan, S. , Bayramoğlu, Z. "Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2021 ): 222-233
RIS TY - JOUR T1 - Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems AU - Süheyla Ağızan , Zeki Bayramoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33462/jotaf.745548 DO - 10.33462/jotaf.745548 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 233 VL - 18 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.745548 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.745548 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems %A Süheyla Ağızan , Zeki Bayramoğlu %T Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems %D 2021 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 18 %N 2 %R doi: 10.33462/jotaf.745548 %U 10.33462/jotaf.745548
ISNAD Ağızan, Süheyla , Bayramoğlu, Zeki . "Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Mayıs 2021): 222-233 . https://doi.org/10.33462/jotaf.745548
AMA Ağızan S. , Bayramoğlu Z. Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 18(2): 222-233.
Vancouver Ağızan S. , Bayramoğlu Z. Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 18(2): 222-233.
IEEE S. Ağızan ve Z. Bayramoğlu , "Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 222-233, May. 2021, doi:10.33462/jotaf.745548