Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Prof. Dr. Esin AKI-YALCIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Eczacılık
Dr. Fabrizio CARTA University of Florence İtalya
Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri
Polimer Bilimi
Prof. Dr. Sinem GOKTURK Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Kimya, Fiziksel Kimya, Kimyasal Kinetik, Spektroskopi
Dr. Davit JİSHAKARİANİ University of Pennsylvania Amerika Birleşik Devletleri
Nanoteknoloji, Organik Kimya, Polimer Bilimi
Analitik Kimya, Eczacılık
Prof. Dr. A. Alev KARAGÖZLER ADNAN MENDERES UNIVERSITY Türkiye
Kimya, Biyokimya, Nanoteknoloji
Kimya, Adli Bilimler, Anorganik Kimya, Spektroskopi, Su ve Atıksu Arıtma
Analitik Kimya
Organik Kimya
Doç. Dr. Burcu OKTAY Marmara University Türkiye
Kimya, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Kimya, Eczacılık
Doç. Dr. Altuğ Mert SEVİM ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY Türkiye
Anorganik Kimya
Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ TRAKYA UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY 0000-0002-0704-6306 Türkiye
Kimya, Organik Kimya, Eczacılık, Farmakognozi ve Farmasotik Botanik, Farmasotik Kimya, Tıbbi Kimya

Baş editör

Derginin baş editörüne ilişkin bilgiler.
Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKBAY INONU UNIV Türkiye
Organik Kimya

Yazı işleri müdürü

Derginin yazı işleri müdürüne ait bilgiler.
Kimya, Anorganik Kimya

Copyeditor

Layout editor

Production Editor

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gulten YALÇIN Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Uluyazı Kampüsü 0000-0001-5460-289X Türkiye
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler, Kompozit Malzemeler
Kimya, Anorganik Kimya
J. Turk. Chem. Soc., Sect. A: Chem.