Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 62 - 74, 31.10.2019

Öz

Kaynakça

 • Bentham, Jeremy (1834). Deontology. Ed. John Browning. Longman.
 • Fleming, T. (1981). The Politics of Human Nature. Transaction Publishers.
 • Fukuyama, F.(1989). “The End of History”, The National Interest, 16, ss. 3-18.
 • Gill, M. (2000). “Hume’s Progressive View of Human Nature”, Hume Studies, 26(1), ss. 87-108.
 • Gray, John (2000). “Mill's Liberalism and Liberalism's Posterity”, The Journal of Ethics, 4(1/2), ss. 137-165.
 • Güriz, Adnan (1963). Faydacı Teoriye Göre Ahlâk ve Hukuk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Hardin, R. (1997). "Theory on the Prowl", Contemporary Empirical Political Theory. Ed. Kristen R. Monroe. University of California Press, ss. 202-218.
 • Hauptman, E. (1996). Putting Choice Before Democracy: A Critique of Rational Choice Theory. SUNY Press.
 • Hobbes, T. (1995). Leviathan. Çvr. Semih Lim. Yapı Kredi Yayınları.
 • Jahn, Beate (2005). “Barbarian thoughts: imperialism in the philosophy of John Stuart Mill”, Review of International Studies, 31, ss. 599–618.
 • Kerr, F. (2004). "The Self and the Good: Taylor's Moral Ontology", Charles Taylor. Ed. Ruth Abbey. Cambridge University Press, ss. 84-104.
 • Kymlicka, Will (2006). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş. Çvr. Ebru Kılıç. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kymlicka, Will (2007). “Community and Multiculturalism”, A companion to contemporary political philosophy. Ed. Robert E. Goodin, Philip Pettit ve Thomas Pogge. Blackwell, ss. 463-477.
 • Locke, J. (1993). The Second Treatise of Government. Political Writings of John Locke. Ed. David Wootton. A Mentor Book.
 • MacPherson, C. B. (1985). “Introduction”, Leviathan. Ed. C. B. MacPherson. Penguin Books.
 • Marwah, Inder S. (2011).”Complicating Barbarism and Civilization: Mill’s Complex Sociology of Human Develeopment”, History of Political Thought, (32)2, ss. 345-366.
 • Mill, J. S. (1833). “Remarks on Bentham's Philosophy”, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays on Politics and Society Part I. Ed. John M. Robson. University of Toronto Press. https://oll.libertyfund.org/titles/233.
 • Mill, J. S. (1977). “Civilization”, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays on Politics and Society Part I. Ed. John M. Robson, Toronto: University of Toronto Press. https://oll.libertyfund.org/titles/233.
 • Mill, J. S. (2009). Hürriyet Üstüne. Çvr. Mehmet Osman Dostel, Hzr. Ömer Çaha. Liberte Yayınları.
 • Rosenblum, Nancy L. (1993). Liberalism and the Moral Life. Harvard University Press.
 • Warburton, Nigel (2001). Philosophy: The Classics, Routledge.
 • Whelan, F. G. (1985). Order and Artifice in Hume’s Political Philosophy. Princeton University Press.

Medeniyet Tasavvuru Olarak Liberalizm

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 62 - 74, 31.10.2019

Öz

Bu çalışmada sözleşmeci ve tarihselci liberal yaklaşımlar liberalizmi kurgulama, meşrulaştırma tarzları ve ahlaki muhtevaya sahip bir iyi hayat anlayışı önerip önermeme açısından incelenip karşılaştırılmıştır. Hobbes ve Locke sözleşmeci liberalizmin; Hume ve Mill tarihselci liberalizmin örnekleri olarak analiz edilmiştir. İlk olarak, sözleşmeci yaklaşımın, soyut insan doğası temelinde liberalizmi kurguladığı ve insan doğasına uygun bir sistem olduğunu varsaydığı, tarihselci yaklaşımın ise tarihsel değişimi teleolojik olarak yorumlayarak liberalizmin insan doğasına uygun olduğunu ileri sürdüğü ortaya konmuştur. İkinci olarak, sözleşmeci liberalizmin sadece toplumsal düzen ve istikrarı temin edecek bir liberalizm teklif ettiği, tarihselci yaklaşımın ise toplumsal düzen ve istikrara ilaveten liberalizmi ahlaki muhtevaya sahip bir iyi hayat anlayışını da içerir biçimde tasarladığı ileri sürülmüştür

Kaynakça

 • Bentham, Jeremy (1834). Deontology. Ed. John Browning. Longman.
 • Fleming, T. (1981). The Politics of Human Nature. Transaction Publishers.
 • Fukuyama, F.(1989). “The End of History”, The National Interest, 16, ss. 3-18.
 • Gill, M. (2000). “Hume’s Progressive View of Human Nature”, Hume Studies, 26(1), ss. 87-108.
 • Gray, John (2000). “Mill's Liberalism and Liberalism's Posterity”, The Journal of Ethics, 4(1/2), ss. 137-165.
 • Güriz, Adnan (1963). Faydacı Teoriye Göre Ahlâk ve Hukuk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Hardin, R. (1997). "Theory on the Prowl", Contemporary Empirical Political Theory. Ed. Kristen R. Monroe. University of California Press, ss. 202-218.
 • Hauptman, E. (1996). Putting Choice Before Democracy: A Critique of Rational Choice Theory. SUNY Press.
 • Hobbes, T. (1995). Leviathan. Çvr. Semih Lim. Yapı Kredi Yayınları.
 • Jahn, Beate (2005). “Barbarian thoughts: imperialism in the philosophy of John Stuart Mill”, Review of International Studies, 31, ss. 599–618.
 • Kerr, F. (2004). "The Self and the Good: Taylor's Moral Ontology", Charles Taylor. Ed. Ruth Abbey. Cambridge University Press, ss. 84-104.
 • Kymlicka, Will (2006). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş. Çvr. Ebru Kılıç. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kymlicka, Will (2007). “Community and Multiculturalism”, A companion to contemporary political philosophy. Ed. Robert E. Goodin, Philip Pettit ve Thomas Pogge. Blackwell, ss. 463-477.
 • Locke, J. (1993). The Second Treatise of Government. Political Writings of John Locke. Ed. David Wootton. A Mentor Book.
 • MacPherson, C. B. (1985). “Introduction”, Leviathan. Ed. C. B. MacPherson. Penguin Books.
 • Marwah, Inder S. (2011).”Complicating Barbarism and Civilization: Mill’s Complex Sociology of Human Develeopment”, History of Political Thought, (32)2, ss. 345-366.
 • Mill, J. S. (1833). “Remarks on Bentham's Philosophy”, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays on Politics and Society Part I. Ed. John M. Robson. University of Toronto Press. https://oll.libertyfund.org/titles/233.
 • Mill, J. S. (1977). “Civilization”, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays on Politics and Society Part I. Ed. John M. Robson, Toronto: University of Toronto Press. https://oll.libertyfund.org/titles/233.
 • Mill, J. S. (2009). Hürriyet Üstüne. Çvr. Mehmet Osman Dostel, Hzr. Ömer Çaha. Liberte Yayınları.
 • Rosenblum, Nancy L. (1993). Liberalism and the Moral Life. Harvard University Press.
 • Warburton, Nigel (2001). Philosophy: The Classics, Routledge.
 • Whelan, F. G. (1985). Order and Artifice in Hume’s Political Philosophy. Princeton University Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynel KILINÇ> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3320-1290
Türkiye


İrfan HAŞLAK>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 27 Kasım 2019
Kabul Tarihi 10 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kılınç, Z. & Haşlak, İ. (2019). Medeniyet Tasavvuru Olarak Liberalizm . Journal of Political Administrative and Local Studies , 2 (2) , 62-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jpaljournal/issue/51838/651630

by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında çalışmaktadır. logo-dark.pngithenticate.jpg