Journal of Political Administrative and Local Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-803X | e-ISSN 2636-7823 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Aziz TUNCER | www.jpaljournal.org


Click Here for English Page Union-Flag-Cross-St-Andrew-of-George.jpg

Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Dergisine hoşgeldiniz.

JPAL, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Tarih, gibi sosyal bilimin çeşitli konularında hazırlanmış akademik çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Makale tam metinleri ve derginin tamamı açık erişim politikalarıyla uyumlu online erişime açıktır.

Dergimiz, çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Dergimizde başvuru ve hakem değerlendirmesi süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemekte, hakemlere ve yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Hakem değerlendirmesinde yayına uygun kararı alan makalelerin yazarından bir intihal tarama yazılımında (intihal.net ya da iThenticate) taranarak raporunun yüklenmesi istenmektedir. Kaynakça hariç benzerlik oranı %15’in üzerinde çıkan makalelere, hakem değerlendirmesi olumlu olsa dahi yer verilememektedir.

Dergimize kabul edilen makale türleri aşağıda belirtilmiştir;

 • Araştırma Makalesi
 • Derleme Makalesi
 • Konferans Değerlendirmesi
 • Tartışma
 • Çeviri
 • Kitap İncelemesi

JPAL, DergiPark üzerinden tam açık erişime sahip bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Ekim (Güz) olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Yazarların, makalelerini DergiPark üzerinden açacakları kullanıcı hesabı ile iletmeleri beklenmektedir.

Journal of Political Administrative and Local Studies

ISSN 2636-803X | e-ISSN 2636-7823 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Aziz TUNCER | www.jpaljournal.org
Kapak Resmi


Click Here for English Page Union-Flag-Cross-St-Andrew-of-George.jpg

Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Dergisine hoşgeldiniz.

JPAL, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Tarih, gibi sosyal bilimin çeşitli konularında hazırlanmış akademik çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Makale tam metinleri ve derginin tamamı açık erişim politikalarıyla uyumlu online erişime açıktır.

Dergimiz, çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Dergimizde başvuru ve hakem değerlendirmesi süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemekte, hakemlere ve yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Hakem değerlendirmesinde yayına uygun kararı alan makalelerin yazarından bir intihal tarama yazılımında (intihal.net ya da iThenticate) taranarak raporunun yüklenmesi istenmektedir. Kaynakça hariç benzerlik oranı %15’in üzerinde çıkan makalelere, hakem değerlendirmesi olumlu olsa dahi yer verilememektedir.

Dergimize kabul edilen makale türleri aşağıda belirtilmiştir;

 • Araştırma Makalesi
 • Derleme Makalesi
 • Konferans Değerlendirmesi
 • Tartışma
 • Çeviri
 • Kitap İncelemesi

JPAL, DergiPark üzerinden tam açık erişime sahip bir dergidir. Mayıs (Bahar) ve Ekim (Güz) olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Yazarların, makalelerini DergiPark üzerinden açacakları kullanıcı hesabı ile iletmeleri beklenmektedir.