Amaç

JPAL, yurtdışından ve Türkiye'den araştırmacıların akademik çalışmalarını yayımlayarak uluslararası işbirliği ve ilişki tesisini kolaylaştırmayı amaçlar.

Kapsam

JPAL, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Tarih, gibi sosyal bilimin çeşitli konularında hazırlanmış akademik çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir.