Yazım Kuralları

JPAL Dergisine ilk başvuruda gönderilen makale dosyasında yazar(lar)a ait bilgiler (isim, soyisim, çalıştığı kurum, e-posta adresi ORCID vb.) eklenmelidir. Bu bilgiler metin hakemlere iletilirken editörler tarafından çıkarılacaktır.

Gönderilen makale Türkçe ise İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler yer almalıdır.

Makale dosyaları MS Word .docx (2007 ve sonrası) formatında hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı, üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 3,5 cm A4 kağıt şeklindedir.

Metinler, Book Antiqua Yazı fontunda 11 punto, 1,15 satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özet Book Antiqua 11 Punto, tek satır aralığı, sağdan ve soldan 1 cm girintili yazılmalıdır. Özet maksimum 300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı 5'i geçmemelidir.

Makale başlığı Book Antiqua 14 punto, TÜMÜ BÜYÜK yazılmalı, diğer tüm başlıklar Book Antiqua 12 Punto Bold olmalıdır. Makaledeki Ana başlıklar (GİRİŞ, SONUÇ, KAYNAKÇA) tümü büyük, diğer başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Kaynakçada yer verilen eserler, Book Antiqua 11 Punto, soldan 1 cm asılı, 1,15 satır aralığında olmalıdır.

Metin içi Referans ve Kaynak gösterimi için aşağıdaki şablon dosyası içinde yer alan Referans ve Kaynakça Kılavuzu'ndan yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki makale şablonu örnek olarak kullanılabilir. Stiller menüsünde tüm metin ve başlık biçimleri hazırlanmıştır.

Hakem değerlendirmesinde yayına uygun kararı alan makalelerin bir intihal tarama yazılımında (intihal.net ya da iThenticate) taranarak raporunun yüklenmesi istenmektedir. Kaynakça hariç benzerlik oranı %15’in üzerinde çıkan makalelere, hakem değerlendirmesi olumlu olsa dahi yer verilememektedir.

by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında çalışmaktadır. logo-dark.pngithenticate.jpg