e-ISSN: 2651-4583
Başlangıç: 2013
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi (ISSN 2651-4583), Mühendislik, Mimarlık ve Doğa Bilimlerinin tüm alanlarında yeni bilimsel sonuçlara katkıda bulunan makaleleri yayınlamaya ayrılmış, uluslararası indekslerde taranan, çevrimiçi, uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir.

Bu derginin açık erişimli yayın modeli ile dünya çapındaki tüm ilgili okuyucular, makalelere ücretsiz olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrens adresinden ücretsiz olarak erişebilmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Yeni Sonuçlar Dergisi, yüksek kaliteli araştırma bulgularını ve sonuçlarını dünyaya hızla sunmaya kendini adamıştır.

2022 - Sayı: 17