Yazım Kuralları

Dergi Yazım Genel Kuralları:

Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Başlık yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalıdır.

Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını yansıtmalıdır.

Başlığın özetin ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.

İngilizce yazılan makalelerde de Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

Makaleler, dil ve ifade bakımından dil bilgisi kurallarına uygun olmalı, makalede açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, ayrıca amaç ve kapsam dışına çıkan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.

Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara sonuçta yer verilmemelidir.

Dergimizin yayın politikası gereği çalışmalar için benzerlik oranını gösteren rapor değerlendirme sürecinden sonra sisteme yüklenmelidir.

 

Makale Yazım Kuralları:

 Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

Yazılar; tablo, resim, kaynakça vb. dâhil 8.000 kelimeyi geçmemelidir.

Sayfa düzeni; Sol:  3 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.

Makale; Times New Roman, 12 punto, 1 satır aralığında ve iki yana hizalı olarak yazılmalıdır.

Makalede paragraf girintisi kullanılmamalıdır.

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce); Sayfa Ortasına Gelecek Şekilde, 12 Punto, Times New Roman, Kalın, Büyük Harf, 1 Satır Aralığı ile yazılmalıdır.

Makale özeti (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler; iki yana hizalı, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Anahtar kelime en az 3 en fazla 5 kelime olmalıdır.

Makalede ana başlıklar; sola hizalı, 12 punto, Times New Roman, Kalın, ilk harfleri büyük, 1 Satır Aralığı ile yazılmalıdır.

Makalede alt başlıklar; sola hizalı, 12 punto, Times New Roman, Kalın, ilk harfleri büyük, 1 Satır Aralığı ile yazılmalıdır.

Tablo başlıklarını tablonun üstünde, şekil, grafik ve resim isimlerini ise şeklin/grafiğin/resmin altına ortaya hizalayarak, Times New Roman, Kalın, ilk harfleri büyük, 1 Satır Aralığı 11 punto olarak yazılmalıdır.

Tablolar ve grafikler makaleye resim olarak koyulmamalıdır. Orijinal haliyle yerleştirilmelidir.

Makaleye sayfa numarası koyulmamalıdır.

Kaynaklar APA 6.0 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.

Dergiye Kabul Edilen Makaleler İçin:

Çalışma benzerlik oranını gösteren rapor

Çalışma kabul edildikten sonra; çalışma ana başlık altına yazar isim ve soy isimleri, unvan, çalıştığı kurum, iletişim bilgileri ve her yazarın ORCİD numaraları eklenerek son hali sisteme yüklenmelidir.

Telif hakkı devir formu (sistemde imzalanıp yüklenmesi zorunludur)