Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-8226 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Mahmut DİRİK | http://dergipark.org.tr/en/pub/jscai


Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence (JSCAI) is an international peer-reviewed journal promoting an integrated advanced of research articles in all areas of Soft Computing and Artificial Intelligence Sciences.  


The publication language of JSCAI is  English.


 Names of all authors and ORCID ID's should be entered into the system in the first submission phase.

Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence

ISSN 2717-8226 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Mahmut DİRİK | http://dergipark.org.tr/en/pub/jscai
Kapak Resmi


Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence (JSCAI) is an international peer-reviewed journal promoting an integrated advanced of research articles in all areas of Soft Computing and Artificial Intelligence Sciences.  


The publication language of JSCAI is  English.


 Names of all authors and ORCID ID's should be entered into the system in the first submission phase.

Indexes and Platforms

21379

21380

21384

21381

21382