Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FROM ERNEST HEMINGWAY TO HARUKI MURAKAMI: PRESENCE AND ABSENCE DICHOTOMY, IDENTITY CRISIS AND THE SEARCH FOR MEANING THAT WOMEN CHARACTERS BRING ABOUT IN “IN ANOTHER COUNTRY” AND “KINO”

Yıl 2023, Sayı: 12, 43 - 62, 30.12.2023
https://doi.org/10.48131/jscs.1346308

Öz

Kadınsız Erkekler'den (1927) “Başka Bir Ülkede” ve Kadınsız Erkekler'den (2014) “Kino” adlı öyküler, sırasıyla Ernest Hemingway ve Haruki Murakami tarafından yazılan iki farklı ama derinden ilişkili kısa hikâyelerdir. Her ne kadar bu iki kısa hikâye, iki romancının yaşadığı ve eserlerini yarattığı kültürel iklimi üreten mekânsal ve zamansal değişkenler nedeniyle farklılık gösterse de, bu çalışma, iki öyküyü yakından ve karşılaştırmalı olarak okuyup analiz ederek her iki hikâyenin de anlatılarında erkeğin kadınla ilişkisinin sorunsallaştırılması ve hikâyelerin kadın figürlerinin varlığının-yokluğunun erkeklerin yaşamlarındaki etkileri bakımından aynı temaları ortaya koyduğunu göstererek bu öyküleri yorumlamayı amaçlamaktadır. İçerisinde bulundukları koşullarla birlikte kimlik krizleri ve anlam arayışları eleştirel olarak analiz edilen “Başka Bir Ülkede” ve “Kino”daki erkeklerin ya görünüşte kayıtsız ve sözde dayanıklı oldukları ya da yaşadıkları ve üstesinden gelemedikleri acılar nedeniyle örtük bir biçimde kırılgan ve duygusal açıdan dengesiz oldukları ortaya çıkar. Hikâyelerin incelenmesi, kadınları ya yanlış anlayan ya da varoluş koşullarını yanlış yorumlayan erkek karakterlerin psikolojilerini gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu çalışma, iki öyküyü inceleyerek, her iki öykünün de aslında kişinin sevdiği kimsenin varlığı ve yokluğu nedeniyle gerçek ve mecazi krizlerin ortasında kimlik, aşk, yaşam, mutsuzluk, yalnızlık ve anlam arayışı gibi kavramların etrafında nasıl yakından döndüğünü gösterirken kadın-erkek ilişkilerinin karmaşık dinamiklerini de irdeleme şansı verir. Kadın kahramanların yokluk ve varlık dikotomisinin, erkek kahramanların hayatlarını nasıl yönlendirdiğine ve onlarda kimlik krizlerine ve anlam arayışına yol açtığına odaklanan söz konusu iki kısa öykünün yakın okumasının ve karşılaştırmalı bir analizinin, zengin ve çağrıştırıcı sonuçlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Anderson, S. W. (2012). Readings of Trauma, Madness, and the Body. New York: Palgrave Macmillan.
 • Dil, J. (2022). Haruki Murakami and the Search for Self-Therapy: Stories from the Second Basement. London: Bloomsbury Publishing.
 • Fantina, R. (2005). Ernest Hemingway: Machismo and Masochism. New York: Palgrave Macmillan.
 • Fuminobu, M. (2005). Postmodern, feminist and postcolonial currents in contemporary Japanese Culture: A Reading of Murakami Haruki, Yoshimoto Banana, Yoshimoto Takaaki and Karatani Kōjin. New York: Routledge.
 • Garrigues, L. (2004). Reading the Writer's Craft: The Hemingway Short Stories. The English Journal, 94 (1), 59-65. https://www.jstor.org/stable/4128849
 • Hemingway, E. (1995). Men Without Women. Harmondsworth-Middlesex: Penguin Books.
 • McAlpin, H. (2006). The Book Review Digest: Annual Accumulation. New York: H. W. Wilson Company.
 • Miyoshi, M. (1991). Off Center: Power and Culture Relations between Japan and the United States. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press.
 • Murakami, H. (2017). Men Without Women. (Translated by: Philip Gabriel and Theodore Goossen), New York: Alfred A. Knopf.
 • Sanderson, R. (1996). Hemingway and Gender History. In Scott Donaldson (Ed.), The Cambridge Companion to Hemingway, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sayers, N. (2020). The Promise of Nostalgia: Reminiscence, Longing and Hope in Contemporary American Culture. New York: Routledge.
 • Snyder, S. (2018). Two Murakamis and Marcel Proust: Memory as Form in Contemporary Japanese Fiction. In Xiaobing Tang and Stephen Snyder (Eds.), In Pursuit of Contemporary East Asian Culture, New York: Routledge.
 • Wagner-M. L. (2007). Ernest Hemingway: A Literary Life, New York: Palgrave Macmillan.
 • Willingham, K. G. (2002). The Sun Hasn’t Set Yet: Brett Ashley and the Code of Hero Debate. In Gloria Holland,
 • Lawrence R. Broer (Eds.), Hemingway and Women: Female Critics and the Female Voice, Tuscaloosa-Alabama: University of Alabama Press.

FROM ERNEST HEMINGWAY TO HARUKI MURAKAMI: PRESENCE AND ABSENCE DICHOTOMY, IDENTITY CRISIS AND THE SEARCH FOR MEANING THAT WOMEN CHARACTERS BRING ABOUT IN “IN ANOTHER COUNTRY” AND “KINO”

Yıl 2023, Sayı: 12, 43 - 62, 30.12.2023
https://doi.org/10.48131/jscs.1346308

Öz

The stories “In Another Country” in Men Without Women (1927) and “Kino” in Men Without Women (2014) are two different but profoundly related short stories written by Ernest Hemingway and Haruki Murakami respectively. Although these two short stories differ by virtue of spatial and temporal variables producing the cultural climate in which the two novelists lived and created their works, by reading these two short stories closely and comparatively, this study aims to point out, prove and comment that both stories reveal the same themes in their narratives as the problematization of men’s relationship with the women together with the impacts of the presence-absence of women figures on men’s lives. The men in “In Another Country” and “Kino”, whose identity crises and search for meaning together with their conditions are analyzed critically, are either proved to be ostensibly indifferent and have some sort of purported stamina or they are implicitly fragile and emotionally imbalanced due to the sorrows they go through and are not able to overcome. Examination of the stories unearths the psychologies of the male characters who have either misunderstood women or misinterpreted their existential conditions. By examining the two short stories critically and comparatively, this study aims to demonstrate while both stories indeed closely revolve around such notions of identity, love, life, unhappiness, isolation and search for meaning in the middle of literal and metaphorical crises due to the presence and absence of one’s beloved, it provides a chance of scrutinizing the intricate dynamics of male and female relationships as well. Focusing on the way through which the dichotomy of presence and absence of female protagonists directs the male protagonists’ course of lives and how it leads them to identity crises and the search for meaning, a comparative analysis and close reading of the two short stories in question are thought to provide rich and evocative results.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Anderson, S. W. (2012). Readings of Trauma, Madness, and the Body. New York: Palgrave Macmillan.
 • Dil, J. (2022). Haruki Murakami and the Search for Self-Therapy: Stories from the Second Basement. London: Bloomsbury Publishing.
 • Fantina, R. (2005). Ernest Hemingway: Machismo and Masochism. New York: Palgrave Macmillan.
 • Fuminobu, M. (2005). Postmodern, feminist and postcolonial currents in contemporary Japanese Culture: A Reading of Murakami Haruki, Yoshimoto Banana, Yoshimoto Takaaki and Karatani Kōjin. New York: Routledge.
 • Garrigues, L. (2004). Reading the Writer's Craft: The Hemingway Short Stories. The English Journal, 94 (1), 59-65. https://www.jstor.org/stable/4128849
 • Hemingway, E. (1995). Men Without Women. Harmondsworth-Middlesex: Penguin Books.
 • McAlpin, H. (2006). The Book Review Digest: Annual Accumulation. New York: H. W. Wilson Company.
 • Miyoshi, M. (1991). Off Center: Power and Culture Relations between Japan and the United States. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press.
 • Murakami, H. (2017). Men Without Women. (Translated by: Philip Gabriel and Theodore Goossen), New York: Alfred A. Knopf.
 • Sanderson, R. (1996). Hemingway and Gender History. In Scott Donaldson (Ed.), The Cambridge Companion to Hemingway, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sayers, N. (2020). The Promise of Nostalgia: Reminiscence, Longing and Hope in Contemporary American Culture. New York: Routledge.
 • Snyder, S. (2018). Two Murakamis and Marcel Proust: Memory as Form in Contemporary Japanese Fiction. In Xiaobing Tang and Stephen Snyder (Eds.), In Pursuit of Contemporary East Asian Culture, New York: Routledge.
 • Wagner-M. L. (2007). Ernest Hemingway: A Literary Life, New York: Palgrave Macmillan.
 • Willingham, K. G. (2002). The Sun Hasn’t Set Yet: Brett Ashley and the Code of Hero Debate. In Gloria Holland,
 • Lawrence R. Broer (Eds.), Hemingway and Women: Female Critics and the Female Voice, Tuscaloosa-Alabama: University of Alabama Press.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zafer Şafak 0000-0002-5780-4793

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 19 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Şafak, Z. (2023). FROM ERNEST HEMINGWAY TO HARUKI MURAKAMI: PRESENCE AND ABSENCE DICHOTOMY, IDENTITY CRISIS AND THE SEARCH FOR MEANING THAT WOMEN CHARACTERS BRING ABOUT IN “IN ANOTHER COUNTRY” AND “KINO”. Toplum Ve Kültür Araştırmaları Dergisi(12), 43-62. https://doi.org/10.48131/jscs.1346308

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir akademik dergidir. Sosyal ve beşeri bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır. Derginin resmi ya da resmi olmayan herhangi bir kurum, kuruluş veya grupla bağı yoktur. Derginin yayımlanması için fikirleri ve emekleriyle destek veren bütün bilim insanlarının ortak maksadı sosyal ve beşeri bilimler sahasında çalışanların akademik gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve beşeri bilimlerin topluma daha fazla fayda sağlamaları için yeni imkanlar aramaktır.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nin (J-SCS) yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sadece elektronik ortamda www.toplumvekultur.com ve dergipark.org.tr üzerinden yayımlanır, açık erişim politikasını benimser. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar.

Yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna ve hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanması için iletişim adresine makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip bütün araştırmacıların çalışmalarına açıktır. Birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” olan makalelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarlarının “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip olması zorunlu değildir. Bir makalede en fazla dört yazar ismi bulunabilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan makaleler editör incelemesinden geçtikten sonra hakem incelemesine sunulur. Hakemler makalede düzeltme isteyebilir, doğrudan ret veya kabul edebilir. Hakem değerlendirmesi sonu ret edilen makaleler için yazarı tarafından üçüncü bir hakem değerlendirmesi istenebilir, editör bu talebi uygun görürse makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden birinin kabul, diğerinin ret verdiği durumlarda ise editör makaleyi kabul ya da ret edebilir yahut üçüncü bir hakemden değerlendirme isteyebilir.

Daha önce başka bir yazılı kaynakta yayımlanmış veya değerlendirme aşamasında olan eserler “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” yayın sürecine kabul edilmezler. Yayımlanan yazılar ile ilgili bütün etik ve yasal sorumluluk yazarlarına aittir.