e-ISSN: 2667-5854
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Çağatay SARP
Kapak Resmi
       

Dergi Web Sitesi

Dergimiz 2023 yılı itibariyle ÜAK kriterlerine uygun olarak "uluslararası hakemli dergi" sınıfında yer almaktadır.

Dergimiz  "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" ile makale kabul etmektedir. Yazarlar sözleşmeyi Buradan indirdikten sonra çıktısını alarak doldurup, imzalayıp makaleleri ile birlikte sisteme yüklemelidirler. 

MAKALE ÇAĞRISI

Değerli bilim insanları,
Dergimizin Haziran 2024’te yayımlanacak yeni sayısı için 30 Mart 2024 tarihine kadar makalelerinizi gönderebilirsiniz.
Sadece Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış eserler kabul edilecektir. Sorularınızı e-posta ile iletebilirsiniz: editor@toplumvekultur.com
Tarandığımız indeksler:
EBSCO, DOAJ, Crossref, ICI  Master List (Index Copernicus International)

Hakem kurulunda yer almak için Dergipark üzerinden yapılacak başvuru ile birlikte Hakemlik Başvuru Formu'nun da editor@toplumvekultur adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dergi Sosyal Medya Hesapları: Twitter/ @KulturToplum | Instagram/ @kulturtoplum 

Bilim Dalları

Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Felsefe
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
İktisat
Siyaset Bilimi

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir akademik dergidir. Sosyal ve beşeri bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır. Derginin resmi ya da resmi olmayan herhangi bir kurum, kuruluş veya grupla bağı yoktur. Derginin yayımlanması için fikirleri ve emekleriyle destek veren bütün bilim insanlarının ortak maksadı sosyal ve beşeri bilimler sahasında çalışanların akademik gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve beşeri bilimlerin topluma daha fazla fayda sağlamaları için yeni imkanlar aramaktır.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nin (J-SCS) yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sadece elektronik ortamda www.toplumvekultur.com ve dergipark.org.tr üzerinden yayımlanır, açık erişim politikasını benimser. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar.

Yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna ve hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanması için iletişim adresine makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip bütün araştırmacıların çalışmalarına açıktır. Birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” olan makalelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarlarının “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip olması zorunlu değildir. Bir makalede en fazla dört yazar ismi bulunabilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan makaleler editör incelemesinden geçtikten sonra hakem incelemesine sunulur. Hakemler makalede düzeltme isteyebilir, doğrudan ret veya kabul edebilir. Hakem değerlendirmesi sonu ret edilen makaleler için yazarı tarafından üçüncü bir hakem değerlendirmesi istenebilir, editör bu talebi uygun görürse makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden birinin kabul, diğerinin ret verdiği durumlarda ise editör makaleyi kabul ya da ret edebilir yahut üçüncü bir hakemden değerlendirme isteyebilir.

Daha önce başka bir yazılı kaynakta yayımlanmış veya değerlendirme aşamasında olan eserler “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” yayın sürecine kabul edilmezler. Yayımlanan yazılar ile ilgili bütün etik ve yasal sorumluluk yazarlarına aittir.